Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ �� สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ������โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID ::

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เตรียมสอบเข้า ป.1

             เตรียมสอบเข้า ป.1การจำแนกประเภท


ความเข้าใจในการฟัง


ความเข้าใจในการอ่าน


ความเหมือน


ความแตกต่าง


ความสัมพันธ์


ฝึกการเขียน-ลีลามือ


ภาพซ้อน

รูปทรง


ลำดับเหตุการณ์ และสังเกตสิ่งผิดปกติตัวอย่างข้อสอบข้อสอบคณิตศาสตร์

ข้อสอบภาษาไทย

สติปัญญา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย