Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส


รายชื่อคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.๒๕๕๑
วีซ่าประเภท Visa O-A
วีซ่าประเภท Visa pour la thailande
สัญชาติที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า Nationlites exemptees de Visa pour sejour moins de 30 jours
แบบฟอร์มขอวีซ่า Visa Form
คำร้องขอ/ขอต่ออายุหนังสือเดินทางไทย
คำร้องขอใบมรณบัตร
คำร้องขอใบสูติบัตร
บันทึกคำให้การรับรองบุคคล (Word) 
 
วัดไทย ธรรมประทีป
CHATEAU DE LUGNY
243, rue des Marronniers
77550 Moissy Cramayel
Tel. 01 64 88 94 55 ou 01 64 88 43 90
Fax. 01 64 88 09 03
Association internationale thaï des boudistes en France
Loi du 1่r juillet 1901. d้clar้e เ la pr้fecture de Seine et Marne le 25 janvier 2000
 
 
 
 


สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส


AMBASSADE ROYALE DE THAÏLANDE
8, rue Greuze
75116 Paris

Tél : 01 56 26 50 50
Fax : 01 56 26 04 45/46
e-mail : thaipar@wanadoo.fr, thaipar@mfa.go.th

รถโดยสารประจำทาง : 63, 32, 30, 22
รถไฟใต้ดิน (เมโทร) : Trocadéro (ligne 6 et 9)

เวลาเปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์
Chancellerie : 9.30น. ถึง 12.30น. และ 14.30น. ถึง 17.30น.
ฝ่ายกงศุล : 9.30น. ถึง 12น. (ปิดทำการตอนบ่าย)
การรับรองทางด้านนิติกรณ์ : 9.30น. ถึง 12น.
การบริการทางด้านพาสปอร์ตไทย และเอกสารทะเบียนราษฎร : 1430น. ถึง 17.00น.

 

 
 
 
 
ที่มา   ::        http://paris.thaiembassy.org/thai_ambassade/index1.htm
 
                    
 
 
 
 
 
 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน

ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันวิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeLa base de la conversation

Bonjour บงชูร์ สวัสดีตอนเช้า

Bonsoir บงซัวร์ สวัสดีตอนบ่าย

Bonne nuit บอนนุย ราตรีสวัสดิ์

Allô อัลโหล ฮัลโหล

Salut ซาลู สวัสดีแบบเป็นกันเอง

Au revoir โอเรอวัว ลาก่อน

Ciao ช้าว ลาก่อนแบบเป็นกันเอง

Merci แมกซี่ ขอบคุณ

Oui หวี ใช่

Non นง ไม่ใช่

S'il vous plaît ซิลวูเปล ได้โปรด

D'accord ดั๊กกอ OK

Pardon ปารก์ดง ขอโทษ

Pardon Monsieur / Madame ปารก์ดง เมอซิเออ / มาดาม ขอโทษคุณผู้ชาย / คุณผู้หญิง

Je suis désolé เชอ ซุย เดโซเล่ ฉันเสียใจ

Je vous en prie เชอ วู ซอง พรี ไม่เป็นไร

Santé ! ซองเต้ Cheers ! ( ใช้สำหรับเวลาดื่ม )

C'est combien? เซ่ คอมเบียง ราคาเท่าไร

Attention!! อั๊ตตองซิยง ระวัง !

Entrez ! อ๊องเทร่ เข้ามา

Excusez-moi เอ๊กกูสเซ่มัว ขอโทษ ( Excuse me )

bien เบียง ดีแล้ว

Bon voyage! บงวัวยาซ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

Je ne sais pas เชอ เนอ เซ ปะ ฉันไม่รู้

Je ne comprends pas เชอ เนอ กอมพรอง ปะ ฉันไม่เข้าใจ

Vraiment? แวร์ม้อง จริงหรือ

C'est exact เซ แอ๊กแซก ถูกต้องแล้ว

Qui est-ce? กิเอส นั่นใคร

Qu'est-ce c'est ? แกซเกอะเซ นั่นอะไร

Allez-vous-en ! อัลเล่วูซอง ออกไป !


การทำความรู้จัก


** คำที่อยู่ในวงเล็บ เป็นคำที่ใช้สำหรับคนสนิท หรือครอบครัวเท่านั้น **

ฺBonjour à tous บงชู อา ตุส สวัสดีทุกๆคน

Comment allez-vous? กอมมอง ตาลเล่ วู เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีหรือ ( เพื่อความสุภาพ )

Comment vas-tu? กอมมอง วา ตู เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีหรือ

Bien, merci et vous?( et toi?) เบียง แมกซี่ เอ่ วู (เอ่ ตั๋ว ) ก็สบายดี ขอบคุณ และคุณละ ( และเธอละ)

Comment vous appelez-vous? กอมมอง วู ซับเป้ลเล่ วู คุณชื่ออะไร ( เพื่อความสุภาพ )

Comment t'appelles-tu? กอมมอง ตับเป่ล ตู เธอชื่ออะไร

Je m'appelle Jitaree เชอ มับเป่ล จิตอารีย์ ฉันชื่อ จิตอารีย์

Laisse-moi vous (te) présenter à Stephen แลสเส่ มัว วู ( เตอ ) เพร่ซองเต้ อา สตีเว่น ให้ฉันแนะนำคุณ ( เธอ ) แก่สตีเว่น

Enchanté (e) อองชองเต้ ยินดีที่ได้รู้จัก

Je ne parle pas très bien français เชอ เนอ ปาล ป่ะ แทร์ เบียง ฟองเซ่ ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ค่อยได้

Venez (Viens) faire la connaissance de Somchai เวอนเน่ ( เวียน ) แฟร์ ลา กอนแนสซอง เดอ สมชาย มาทำความรู้จักกับสมชายสิ

D'ou venez-vous? ( D'ou viens-tu? ) ดุ๋ เวอนเน่ วู ( ดุ๋ เวียน ตู ) คุณมาจากไหน ( เธอมาจากไหน )

Je viens de la Thaïlande เชอ เวียน เดอ ลา ไตลอง ฉันมาจากประเทศไทย

Quel âge avez-vous? ( Quel âge as-tu? ) แกล ลาส อาแว่ วู ( แกล ลาส อา ตู ) คุณอายุเท่าไร ( เธออายุเท่าไร )

J'ai 18 ans เช ดิสวิท ตอง ฉันอายุ 18

Je suis professeur de l'université / secrétaire เชอ ซุย โพสเฟสเซอร์ เดอ ลุนิแวซิเต้ / เซอเคร่แต ฉันเป็นอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัย / เป็นเลขา

Je suis marié(e) / célibataire / divorcé(e) เชอ ซูย มาคริเย่ / เซลิแบแต / ดิวอกเซ่ ฉันแต่งงานแล้ว / โสด / หย้า

Je ne fume pas เชอ เนอ ฟูม ป่ะ ฉันไม่สูบบุหรี่

Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés ? แอสเซอเกอะ วู วู แซท เดช่า ครองก่องเทร่ พวกคุณเคยเจอกันแล้วหรือ

Voici mon ami วัวซิ มง นามี นี่เพื่อนของฉัน

Dans quelle ville habitez-vous en Thaïlande? ดอง แกล วีล อาบิเต้ วู ออง ไตลอง คุณอยู่จังหวัดไหนในเมืองไทย ( เพื่อความสุภาพ )

Dans quelle ville habites-tu en Thaïlande? ดอง แกล วีล อาบิท ตู ออง ไตลอง เธออยู่จังหวัดไหนในเมืองไทย ( สำหรับคนสนิท )

J'habite à Bangkok ชาบิท อา บางกอก ฉันอยู่ที่กรุงเทพฯ

Quand avez-vous votre anniversaire? กอง อาเว่ วู โวท อานิแวแซ วันเกิดคุณวันที่เท่าไร่ ( เพื่อความสุภาพ )

Quand as-tu ton anniversaire? กอง อา ตู ตง อานิแวแซ วันเกิดเธอวันที่เท่าไหร่ ( คนสนิท )

Le 4 juillet เล กรัทร์ ชุยเย่ วันที่ 4 กรกฏา
Êtes-vous merié (e) ? (Es-tu merié (e) ? ) อาเว่ วู มาริเย่ (อา ตู มาริเย่) คุณแต่งแล้วหรือยัง

Non, je suis celibataire นง, เชอ ชุย เซลิแบแต ยัง ฉันยังโสด

Oui, je suis déjà marié (e) หวี, เชอ ซุย เดช่า มาริเย่ ฉันแต่งงานแล้ว

Que faites-vous dans la vie? ( Que fais-tu dans la vie? ) เกอะ แฟท วู ดอง ลาวี (เกอะ แฟ ตู ดอง ลาวี) คุณทำอาชีพอะไร

Quelle est votre ( ta ) profession ? แกล เล โวท (ตา) โพรเฟสซิยง คุณทำอาชีพอะไร

Je suis étudiant (e) / au chômage / infirmière เชอซุย เอตุดิย้อง / โอ โชมาช / แองฟิแยมมิแย ฉันเป็นนักศึกษา / ตกงาน, ไม่มีงานทำ / นางพยาบาล

Quelle école fréquentez-vous ? ( Quelle école fréquentes-tu? ) แกล เลกอล เฟรกองเต้ วู (แกล เลกองเฟรกอง ตู) คุณเรียนอยู่ที่ไหน

Je suis au lycée / à l'université เชอ ซุย โอ ลีสเซ่ / อา ลุนิแวซิเต้ ฉันเป็นนักเรียนมัธยม / มหา'ลัย

การนัดหมาย

** คำที่อยู่ในวงเล็บ เป็นคำที่ใช้สำหรับคนสนิท หรือครอบครัวเท่านั้น **

Est-ce qu'on peut se revoir แอส เซอ กง เปอ เซอ เรอวัว เราจะเจอกันอีกหรือเปล่า

J'aimerais ramener un souvenir du coin แชมมะแร่ ครำมอะแน่ เอิง ซูเวอร์นี ดู กวง ฉันอยากจะเอาของฝากกลับไปบ้าน

Êtes-vous libre dimanche? ( Es-tu libre dimanche? ) แอสวู ลีฟร์ ดิมองช์ (เอ ตู ลีฟร์ ดิมองช์) คุณว่างวันอาทิตย์หรือเปล่า

Est-ce que lundi vous iriez? ( Est-ce que lundi t'irait? ) แอส เซอ เกอะ เลิงดิ วู สิริเย่ ( แอส เซอเกอะ เลิงดิ ตีแร่ ) แล้ววันจันทร์เป็นไง

A quelle heure? อา แกล เรอ กี่โมง
Où ça ? อุ๊ ซา ที่ไหน

Quel est votre ( ton ) numéro de telephone/portable? แกล เล โวทร์ ( ตง ) นูเมโร เดอ เตเลโฟน / ป๊อกตาบบ์ คุณมีเบอร์โทรศัพท์ / มือถือ หรือเปล่า

Combien de temps ( restes-tu ) restez-vous? กอม เบียง เดอตง ( แรส ตู ) แรสเต้ วู คุณจะอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหน

Qu'est-ce que vous ferez ( tu feras ) dimanche? แกส เซอ เกอ วู เฟอร์เร่ ( ตู เฟอร์ร่า ) ดิมองช์ วันอาทิตย์คุณจะทำอะไร

สอบถามทาง

** e ที่อยู่ในวงเล็บ ใช้เมื่อผู้หญิงเป็นคนพูด**

J'aimerais aller à l'hôpital แช่มมะแร่ อัลเล่ อา โลปิตาล ฉันอยากจะไปโรงพยาบาล

Savez-vous où se trouve la rue de Château? สาเว่วู อุ๊ เซอ ทรูป ลา ครู เดอ ชาโตว์ คุณรู้หรือเปล่าว่าถนนชาโตว์อยู่ตรงไหน

Est-ce que je peux m'y rendre à pied? แอส เซอ เกอะ เชอ เปอ มี คร้อง อา ปิเย่ ฉันสามารถเดินไปที่นั่นได้หรือเปล่า

Pourriez-vous m'y conduire? ปูริเย่ วู มี กองดุย คุณไปส่งฉันหน่อยได้ไหม

C'est ( ให้เติมคำที่บอกทางต่อท้าย ) เช่น c'est là bas เซ่ มัน ( It's )

là-bas ลาบ่า ที่นั่น

ici อีซิ ที่นี่

proche โพช ใกล้

loin ลวง ไกล

tout droit ตุ๊ ดรัว ตรงไป

à gauche อา โกช ทางซ้าย

à droite อา ทดัว ทางขวา

en haut ออง โอ ข้างบน

en bas ออง บา ข้างล่าง

devant le magasin เดอวอง เลอ มากาซัง ข้างหน้าร้านค้า

derrière แดริแย ข้างหลัง

en face ออง ฟาส ฝั่งตรงข้าม

à l'intérieur อา แลงแตริเยอ ข้างใน

à l'extérieur อา เล๊กแตริเยอ ข้างนอก

entre อ้อง ระหว่าง

au coin de โอ กวง เดอ อยู่ตรงมุม

près de แพร เดอ ใกล้จาก

à côté de อา โกเต้ เดอ ข้างๆ

avant อาวอง ก่อนหน้า

après อัพแพร หลังจาก

sur ซู บน

sous ซุ ล่าง

dans ดอง ใน

Tournez à droite ตูนเน่ อา ทดัว เลี้ยวขวา

Traversez la rue ทาแวกเซ่ ลา ครู ข้ามถนน

Prenez la deuxième à gauche พรอง ลา เดอซิแยม อา โกช เลี้ยวซ้ายที่สอง

Est-ce que c'est lion d'ici? แอสเซอเกอะ เซ่ ลวง อีซิ มันไกลจากที่นี่หรือเปล่า

C'est à environ 10 minutes d'ici เซ่ตา อองวิรง ดิส มินุด ดิซิ ก็ประมาณ 10 นาทีจากที่นี่

C'est à environ 10 minutes à pied เซ่ตา อองวิรง ดิส มินุด อาปิเย่ เดินเท้าก็ประมาณ 10 นาที

C'est à environ 10 minutes en voiture เซ่ตา อองวิรง ดิส มินุด อองวัวตู ขับรถก็ประมาณ 10 นาที

Pourriez-vous m'indiquer le chemin sur la carte? ปูริเย่ วู แมงดิเก้ เลอ เชอแมง ซู ลา กาด คุณช่วยชี้ทางบนแผนที่หน่อยได้ไหม

Pouvez-vous me dessiner le chemin à suivre? ปูเว่ วู เมอ แดสซิเน่ เลอ เชอแมง อา ซุย คุณช่วยวาดแผนที่ที่จะไปให้หน่อยได้ไหม

Combien de temps faut-il pour s'y rendre? กอมเบียง เดอ ตอง โฟติล ปู ซี ครอง ใช้เวลาประมาณเท่าไรถึงจะไปถึง

Comment je peux m'y rendre? กอมมอง เชอ เปอ มี ครอง แล้วฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไร

à pied อา ปิเย่ เดินเท้า

en stop ออง สะต๊อบ โบกรถ

à vélo อา เวโล้ โดยจักรยาน

en voiture ออง วัวตู ขับรถไป

en taxi ออง ตั๊กซิ โดยแท็กซี่

en bus ออง บุส โดยรถเมล์

en métro ออง เมโทร โดยรถไฟใต้ดิน

en train ออง ทรัง โดยรถไฟ

en avion ออง นาวิยง โดยเครื่องบิน

en bateau ออง บาโต โดยเรือ

en ferryboat ออง เฟอร์รีโบต โดยเรือข้ามฟาก

Je me suis perdu (e) เชอ เมอ ซุย แปกดู ฉันหลงทาง

Taxi

** คำที่อยู่ในวงเล็บ เป็นคำที่ใช้สำหรับคนสนิท หรือครอบครัวเท่านั้น **


Où se trouve la station de taxi la plus proche? อุ๊ เซอ ทรูฟ ลา สตาซิยง เดอ ตั๊กซี่ ลา ปรู โพรช ที่ไหนที่ใกล้ที่สุดที่จะเรียกแท็กซี่ได้

Quel est le numéro de téléphone des taxis? แกล เล เลอ นูเมโร เดอ เตเลโฟส เด ตั๊กซี่ เบอร์โทรศัพท์ที่จะเรียกแท็กซี่เบอร์อะไร

Allô ! j'aimerais un taxi à l'hôtel de la gare อัลโหล แช่มมะแร่ เอิง ตั๊กซี่ อา โลแตล เดอ ลา กา ฮัลโหล ฉันอยากได้แท็กซี่สักคนที่โรงแรมสถานีรถไฟ

Pourriez-vous m'appeler un taxi? ( Peux-tu m'appeler un taxi? ) ปูริเย้ วู มับแป่ลเล่ เอิง ตั๊กซี่ ( เปอ ตู มับแป่ลเล่ เอิง ตั๊กซี่ ) คุณช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหม

J'aimerais aller à Central ladprao แช่มมะแร่ อัลเล่ อา เซ็นทรัล ลาดพร้าว ฉันอยากจะไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าว

Combien est-ce que ça coûte d'aller à Central ladprao? กอมเบียง แอสเกอะ ซา กุ๊ด ดัลเล่ อา เซ็นทรัล ลาดพร้าว ไปเซ็นทรัลลาดพร้าวราคาเท่าไร

Je n'ai que 200 bath ! Est-ce que cela suffit? เชอ เน เกอะ เดอ ซอง บาท แอส เกอะ เซอล่า ซุปฟี ฉันมีแค่ 200 บาท จะพอหรือเปล่า

Vous pouvez me déposer ici. วู ปูเว่ เม เดโปเซ่ อิซิ คุณให้ฉันลงตรงนี้

Pourriez-vous m'attendre 5 minutes? ปูริเย่ วู มัดตอง แซง มินุด คุณรอฉันสัก 5 นาที ได้ไหม
Pourriez-vous me prendre à 17 heures? ปูริเย่ วู เมอ พรอง อา ดิสแซ็ท เตอ คุณมารับฉันตอน 17 นาฬิกา ได้ไหม

Pouvez-vous conduire mon ami jusqu'à l'aéroport? / l'hôpital? ปูเว่ วู กงดุย มง นามี จุสกา ลาเอโรปอ / โลปิตาล คุณช่วยพาเพื่อนฉันไปสนามบิน / โรงพยาบาล ได้ไหม

Est-ce que je peux payer avec la carte de credit? แอสเกอะ เชอ เปอ เปเย่ อาแวก ลา กาด เดอ เครดิ ฉันจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้หรือเปล่า

รถไฟใต้ดินและรถเมล์

Pouvez - vous m' indiquer la station de métro la plus proche ? ปูเว่ วู แมงดิเก้ ลา สตาซิยง เดอ เมโทร ลา ปู โพ้ช คุณช่วยบอกทางไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ที่ใกล้ที่สุดได้ไหมค่ะ

Où se trouve la station de métro la plus proche ? อุ๊เซอทรุฟ ลา สตาซิยง เดอ เมโทร ลา ปู โพ้ช สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนค่ะ

Où se trouve l'arrêt de bus ? อุ๊เซอทรุฟ ลาเร็ทเดอบุส ป้ายรถเมล์อยู่ตรงไหนค่ะ

Quelle ligne dois-je prendre pour aller en ville ? แกลลีน ดัว เชอ พรองเทรอะ ปู อัลเล่ อองวีล ฉันจะต้องขึ้นสายไหนเพื่อนไปในเมือง

Quel bus puis-je prendre pour aller en ville ? แกลบุส ปุย เชอ พรอง ปู อัลเล่ อองวีล รถเมล์สายไหนที่ฉันสามารถขึ้นได้เพื่อจะเข้าไปในเมืองค่ะ

Est-ce que je dois changer de ligne ? แอสเซอเกอะ เชอ ดัว ช้องเช่ เดอ ลีน แล้วฉันจะต้องเปลี่ยนสายไหมค่ะ

Où est-ce que je peux acheter un billet ? อุ๊แอสเศอเกอะ เชอ เปอ อัชเชอเต้ เอิง บิเย่ ฉันจะซื้อตั๋วได้ที่ไหนค่ะ

J'aimerais un carnet de billets. แช่มเมอเร่ เอิง การ์เน่ เดอบิเย่ ฉันต้องการตั๋วหนึ่งชุด

Quand part le prochain bus ? กอง ปากเลอโพรแชน บุส รถเมล์คันหน้าจะออกเมื่อไร

A quelle heure est le dernier bus ? อาแกลเลอ เอ เลอ แดนิแยบุส รถเมล์สายสุดท้ายตอนกี่โมง

Combien d'arrêts y-a-t-il jusqu'à Bevaix ? กอมเบียงดาแรท อิอาติล จุสกาเบอร์เว่ กี่ป้ายรถเมล์จนกว่าจะถึงเบอร์เว่

Pouvez-vous me dire quand je dois descendre? ปูเว่วู เมอดีกอง เชอดัว เดสซอง คุณช่วยบอกฉันด้วยได้ไหมค่ะว่าจะต้องลงเมื่อไหร่

Est-ce que c'est ici que je dois descendre ? แอสเซอเกอะ เซ อิซิ เกอะ เชอ ดัว เดสซอง ใช่ที่นี่หรือเปล่าที่ฉันจะต้องลง

Pouvez - vous m'indiquer quand nous arriverons en ville ? ปูเว่วู แมงดิเก้ กองนู ซาริฟเวอรง อองวีล คุณช่วยบอกฉันได้ไหมค่ะตอนที่เราถึงในเมือง

c'est très loin ? เซแทร์ลวง ยังอีกไกลหรือเปล่า

Pouvez - vous fermer / ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît ปูแว่วู แฟมเม่ / อูฟครี ลาเฟอแนท ซิลวูเปล่ คุณช่วยปิด /เปิดหน้าต่างหน่อยได้ไหมค่ะ

Je voudrais aller à la gare เชอวูเดร่ อัลเล่ อา ลา กา ฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟ

Passez-vous près de la poste ? ปาสเซ่ วูแพร่ เดอ ลา โปส คุณจะผ่านไปใกล้ๆไปรณีย์หรือเปล่า

Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît อาแครทเต้ วู อิซิ ซิลวูเปล่ ช่วยจอดที่นี่ด้วยค่ะ

รถไฟ

Où se trouve la gare ? อุ๊เซอทรุฟ ลากา สถานีรถไฟอยู่ตรงไหน

Où puis-je consulter un horaire ? อุ๊ ปุส เชอ กงซุลเต้ เอิง นอแร ฉันจะดูตารางเวลารถไฟได้ที่ไหน

Où se trouve le quichet ? อุ๊เซอทรุฟ เลอ กิดเช่ ที่ขายตั๋วอยู่ตรงไหน

Un aller simple pour Lyon ,s'il vous plaît เอิง นัลเล่ แซมป ปู ลิยง ซิลวูเปล่ ตั๋วไปเที่ยวเดียวที่ลิยงค่ะ

Un aller retour pour Lyon ,s'il vous plaît เอิง นัลเล่ เครอตู ปูลิยง ซิลวูเปล่ ตั๋วไปกลับที่ลิยงค่ะ

À quelle heure part le prochain ( le dernier ) train pour Lyon ? อาแกลเลอ ปากเลอโพรแชงแทรง ปู ลิยง ( เลอ แดนิแย ) รถไฟไปลิงยงเที่ยวต่อไป ( เที่ยวสุดท้าย ) ตอนกี่โมง

Combien coûte un aller simple ( retour ) pour Lyon ? กอมเบียง กุท เอิง นัลเล่ แซมป ( เครอตู ) ปูลิยง ราคาเท่าไรสำหรับตั๋วเที่ยวเดียว ไปลิยง ( ตั๋วไปกลับ )

Combien coûte un billet pour Lyon ? กอมเบียง กุท เอิง บิเย่ ปูลิยง ไปลิยง ตั๋วหนึ่งใบราคาเท่าไร

Combien de temps faut-il pour aller à Lyon ? กอมเบียง เดอ ตอง โฟติล ปูอัลเล่อา ลิยง ไปลิยงใช้เวลาเท่าไร
Dois-je changer de train ? ดัวเชอช้องเช่ เดอแทรง ฉันจะต้องเปลี่ยนรถไฟหรือเปล่า

Je voudrais réserver une place. เชอ วูแดร่ เรเซฟเว่ อูนปลาส ฉันต้องการจองที่หนึ่งที่

De quel quai part le train pour Lyon ? เดอ แกลเก ปากเลอแทรง ปูลิยง รถไฟไปลิยงขึ้นรางไหน

Le train a-t-il du retard ? เลอแทรงอาติลดูเรอตา รถไฟมาช้าหรือเปล่า

Cette place est-elle prise ? แซทปลาส เอแตล พรีส ที่นี้จองแล้วหรือยัง

J'ai réservé cette place เช เรเซฟเว่ แซท ปลาส ฉันจองที่ตรงนี้

Où se trouve la consigne ? อุ๊เซอทรุฟ ลา กงซีน ที่รับตรงสัมภาระอยู่ไหน

Cette place est-elle libre ? แซทปลาส เอแตล ลีปเครอะ ที่นี่ว่างหรือเปล่า

J'ai perdu mon billet เช แปกดู มงบิเย่ ฉันทำตั๋วหาย
J'ai raté le train ! เช ราเต้ เลอ แทรง ฉันพลาดรถไฟ

เครื่องบิน
L'avion

À quelle heure y-a-t-il un vol pour Bangkok? อาแกลเลอ อิอาติล เอิง โวล ปู่ บางกอก เที่ยวบินไปกรุงเทพมีเวลากี่โมง

À quelle heure part le vol pour Bangkok? อาแกลเลอ ปากเลอโวล ปู่ บางกอก เที่ยวบินไปกรุงเทพจะออกเวลากี่โมง

Est-ce que c'est un vol direct ? แอสเซอเกอะ เซเติง โวลดิเร็ก เป็นเที่ยวบินตรงหรือเปล่า

Quand dois-je me présenter à l'enregistrement des bagages ? กอง ดัว เชอ เมอเพร่ซองเต้ อา ลองเรอจิสเทรอมอง เด บากาช ฉันจะต้องไปเช็คอินตอนกี่โมง

J'aimerais une place en non-fumeurs แชมเมอแร่ อูนปลาซ ออง นอง ฟูมเม่ ฉันขอที่นั่งปลอดบุหรี่

Je voudrais une place côté fenêtre / couloir เชอ วูแดร่ อูนปลาซ โกเต้ เฟอแนทเทรอะ / กูลัว ฉันต้องการที่นั่งข้างหน้าต่าง / ข้างทางเดิน

Vol TG 970 : embarquement immédiat, porte numéro 26. โวล เทเช เนอฟซองซัวซองดิส ออมบากเกอะมอง อิมมีเดียด ป้อก นูเมโคร แวงซีส เที่ยวบิน TG 970 : ขอให้ท่านผู้โดยสาร ขึ้นเครื่องที่ประตูทางออกหมายเลข 26

Attachez vos ceintures อัตตาสเช่ โว แซงตู กรุณาคาดเข็มขัด

Regagnez votre siège, s'il vous plaît เครอกานเย่ โวทรอะ เซียชช์ ซิลวูเปล่ กรุณากลับไปนั่งที่ค่ะ

J'aimerais acheter un billet d'avion en classe économique / en classe affaires / en première classe แชมเมอแร่ อัชเชอเต้ เอิง บิเย่ ดาวิยง อองคลาส สิโคโนมิก / อองคลาส ซับแฟร / ออง เพร่อมิแยร คลาส ฉันต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน 1 ที่ ชั้นประหยัด / ชั้นธุรกิจ / ชั้นหนึ่ง

Comment puis-je me rendre à l'aéroport ? กอมมอง ปุส เชอ เมอ คร้อง อา ลาเอโครปอ ฉันจะกลับไปที่สนามบินได้อย่างไร

Où se trouve l'enregistrement ? อุ๊ เซอทรุป ลองเรอจีสเทรอะมอง เช็คอินอยู่ตรงไหนค่ะ

Carte d'embarquement การด ดอมบ้ากเกอะมอง บัตรขึ้นเครื่อง

Où se trouvent les magasins hors taxes ? อุ๊เซอทรุป เลมากาแซง ออกเทรอะ แต๊ก ร้านค้าปลอดภาษีอยู่ตรงไหนค่ะ

Avez-vous un médicament contre le mal de l'air ? อาเว่วู เอิง เมดิกามอง ก้ง เลอ มาล เดอ แลร์ คุณมียาตอนเมาเครื่องบินหรือเปล่าค่ะ

Comment puis-je récupérer mes bagages ? กอมมอง ปุส เชอ เรกุบเปเร่ เม บากาชช์ ฉันจะรับกระเป๋าสัมภาระของฉันได้อย่างไร

Mes bagages ne sont pas arrivés เม ปากาชช์ เนอ ซง ปะ อาริฟเว่ ไม่มีกระเป๋าสัมภาระของฉัน

Ma valise est endommagée มา วาลีส เอ อองกอมมาชเช่ กระเป๋าของฉันได้รับความเสียหาย

คำอวยพรปีใหม่

Joyeuses fêtes de fin d'année ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลวันปีใหม่

Joyeux Noël et bonne année ขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่

Meilleurs voeux pour l'année 2004 คิดสิ่งใดก็ขอให้สมตามความปรารถนาในปี 2004

Plein succès pour l'année 2006 ขอให้มีแต่ความสำเร็จในปี 2006

Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour la nouvelle année ฉันขอให้คุณมีแต่ความสุข และประสบแต่ความสำเร็จมากๆ สำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้

Que la paix soit sur vous à l'occasion du Nouvel an ขอให้มีความร่มเย็น สงบสุขจงบังเกิดแก่คุณในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้

Que vos études soient couronnées de succès tout au long de l'année prochaine ขอให้การเรียน การศึกษาของคุณ ประสบแต่ความสำเร็จ ราบรื่น ตลอดปีหน้านี้

ร้านถ่ายรูป

J'ai un problème avec mon appareil photo เช เอิง โพรแบรม อาแวก มง นับปารัย โฟโต้ กล้องถ่ายรูปฉันมีปัญหา

Mon appareil photo ne marche pas มง นับปารับ โฟโต้ เนอ มากช ปะ กล้องถ่ายรูปฉันไม่ทำงาน
Peut-on le réparer? เปอ ตง เลอ เรปาเร่ ซ่อมได้หรือเปล่า

Il faut changer les piles อิล โฟ ช้องเช่ เล ปิล มันจะต้องเปลี่ยนถ่าน

Je voudrais un film couleur 36 poses เชอ วูเดร่ เอิง ฟิมล์ กูเลอ ทรองซิ โปส ฉันต้องการฟิลม์ 36 รูป 1 ม้วน
J'aimerais acheter un film / une cassette แชมเมอเร่ อัชเชอเต้ เอิง ฟิลม์ / อูน กาสเซ็ท ฉันต้องการจะซื้อฟิลม์ 1 ม้วน / เทป 1 ม้วน

Pouvez-vous développer ce film? ปูเว่วู เดเวอลอฟเป้ เซอ ฟิลม์ คุณช่วยล้างรูปหน่อยได้ไหมค่ะ

J'aimerais faire développer des diapositives / des photos แชมเมอเร่ แฟร์ เดเวอลอฟเป้ เด ดิอาโปซิติฟ / เด โฟโต้ ฉันต้องการล้างสไลด์ / ล้างรูป

Papier brillant ปาปิเย่ บริลยอง กระดาษมัน

Papier mat ปาปิเย่ แมท กระดาษด้าน

Pourrais-je les avoir dans une heure? ปูแร่เชอ เล ซาวัว ดองซูนเนอ ฉันมารับรูปภายใน 1 ชั่วโมงได้หรือเปล่า

Est-il possible d'avoir les photos sur CD-ROM? เอติล โปสซีฟ ดาวัว เล โฟโต้ ซู เซเด รอม เอารูปลง CD ได้หรือเปล่า

J'aimerais un tirage photo d'images numériques แชมเมอเร่ เอิง ติคราช โฟโต้ ดิมมาส นูเมริก ฉันต้องการล้างรูปจากกล้องดิจิตอล

Combien ça coûte? กอมเบียงซากุ๊ด ราคาเท่าไร
Ce sera prêt quand? เซอ เซอรา แพรท กอง จะเสร็จเมื่อไร

ร้านขายรองเท้า

J'aimerais une paire de baskets / bottes แชมเมอเร่ อูน แปร์ เดอ บาสเก็ต / บ๊อต ฉันต้องการรองเท้ากีฬา 1 คู่ / รองเท้าบูต

Je chausse du 37 เชอ โชต ดู ทรองแซ็ต เท้าฉันเบอร์ 37

Je ne connais pas les tailles d'ici เชอ เนอ กนเน่ ปะ เล ไต ดิซิ ฉันไม่รู้ขนาดที่ใช้วัดกันที่นี่

Est-ce du cuir véritable? เอสเซอ ดู กุย แวริตาบ เป็นหนังแท้หรือเปล่า

J'aimerais essayer l'autre pied แชมเมอเร่ แอสเซอเย่ โลทเทรอะ ปิเย่ ฉันอยากลองรองเท้าอีกข้าง

Avez-vous un chausse-pieds? อาเว่ วู เอิง โชต ปิเย่ คุณมีไม้สำหรับสวมรองเท้าหรือเปล่า

Avez-vous les mêmes dans une pointure de plus / moins? อาเว่ วู เล แมม ดอง ซูน ปวงตู เดอ ปุส / มวง คุณมีเหมือนอย่างนี้แต่เบอร์ใหญ่กว่านี้หรือเปล่า / เล็กกว่านี้หรือเปล่า

Elles sont trop larges / étoites แอล ซง โทร ลาช / เอทรวท มันกว้างไปหน่อย / แคบไปหน่อย

Pourriez-vous les élargir un peu? ปูริเย่วู เล เซลาจีร์ เอิง เปอ คุณช่วยขยายมันออกหน่อยได้ไหม

Il me faut des semelles อิล เมอ โฟ เด เซแมล มันจะต้องใช้พื้นรองเท้าเสริมด้านใน

Elles sont très confortables แอล ซง แทร์ กงฟอกตาบ มันใส่สบายมากๆ

Je les prends เชอ เล พรอง ฉันเอาคู่นี้

Pourriez-vous les imperméabiliser? ปูริเย่ วู เล เซงแปเมอาบิลิเซ่ คุณช่วยทำกันน้ำเข้าให้ด้วยได้ไหม

J'ai besoin de cirage เช เบอซวง เดอ ซอราช ฉันต้องการที่ขัดรองเท้า

Avez-vous des sacs assortis? อาเว่วู เด ซัก อาซอกตี คุณมีกระเป๋าที่เข้าชุดกันกับรองเท้าหรือเปล่า

Le sport - กีฬา

Peut-on faire des randonnées ici? เปอตง แฟ เด รองดอนเน่ อิซิ เราเดินทางไกลที่นี่ได้ไหม

Où se trouve la piscine ? อุ๊ เซอทรุฟ ลา ปิซีน สระว่ายน้ำอยู่ตรงไหน

Où se trouve le court de tennis ? อุ๊ เซอทรุฟ เลอ กุก เดอ เต็นนิส สนามเทนนิสอยู่ตรงไหน

La pêche est-elle autorisée ici? ลา แปช เอแตล ออโตริเซ่ อิซิ ตรงนี่อนุญาตตกปลาหรือเปล่า

Faut-il un permis de pêche / chasse? โฟ ติล เอิง แปกมี เดอ แปช / ชาส จะต้องมีใบอนุญาตตกปลา / ล่าสัตว์ หรือเปล่า

Où puis-je louer une raquette de tennis ? อุ๊ ปุส เชอ ลูเอ่ ลา คราเก็ต เดอ เต็นนิส ฉันสามารถยืมไม้เทนนิสได้ที่ไหน

Quel est le prix pour une journée / semaine ? แกล เล เลอพรี ปู อูน ชูเน่ / ลาเซแมน ราคาต่อวันเท่าไร / ราคาต่อสัปดาห์เท่าไร

Peut-on nager au lac ? เปอตง นาชเช่ โอลัก ว่ายน้ำในทะเลสาบได้หรือเปล่า

L'eau est-elle profonde / froide? โล เอแตล โพรฟง / ฟร้วด น้ำลึกหรือเปล่า / น้ำเย็นหรือเปล่า

Quelles sont les prévisions météorologiques pour demain ? แกล ซง เล เพรวิซิยง เมเตโอโครโลจิก ปู เดอมัง พยากรณ์อากาศพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร

Y-a-t-il une piscine couverte / en plain air ici ? อิ อาติล อูนปิซีน กุฟแวฟ / ออง แปลน แนร์ อิซิ มีสระว่ายน้ำในร่ม / แบบเปิด หรือเปล่า

Y-a-t-il un terrain de golf dans le coin ? อิ อาติล เอิง แตรัง เดอ กอล์ฟ ดอง เลอ กวง มีสนามกอล์ฟใกล้ๆ แถวนี้บางไหม

Faut-il être membre ? โฟ ติล แอท มอมเบรอะ จะต้องเป็นสมาชิกหรือเปล่า

J'aimerais louer un vélo / des skis แชมเมอเร่ ลูเอ้ เอิง เวโล / เด สกี ฉันต้องการเช่าจักรยาน / อุปกรณ์สกี

J'aimerais prendre des leçons de ski แชมเมอเร่ พรองเรอะ เด เลซง เด สกี ฉันต้องการฝึกเล่นสกี

Je n'ai jamais pratiqué ce sport เชอ เน ชาเม่ พราติเก้ เซอ สปอร์ต ฉันไม่เคยเล่นกีฬาชนิดนี้มาก่อนเลย

Allons nager อัลลง นาชเช่ ไปว่ายน้ำกัน

Où en est le match ? อุ๊ ออง เน่ เลอ มัช คะแนนเท่าไรแล้ว

Qui a gagné ? กิ อา กานเย่ ใครชนะ

J'aimerais faire de la plongée แชมเมอเร่ แฟ เดอ ลา ปลองเช่ ฉันต้องการที่จะไปดำน้ำ

Où est-ce que je peux louer le matériel nécessaire ? อุ๊ แอสเกอะ เชอ เปอ ลูเอ้ เลอ มาแตเรียล เนแซสแซร์ ฉันจะหาเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ได้ที่ไหน

Où est-ce qu'on peut faire de la natation ? อุ๊ แอสเซอ กงเปอ แฟ เดอ ลา นาตาซิยง เราจะไปว่ายน้ำได้ที่ไหน

Où est-ce qu'on peut jouer au badminton ? อุ๊ แอสเซอ กงเปอ ชูเอ้ โอ แบดมินตัน เราจะไปเล่นแบกมินตันได้ที่ไหน


วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

10 สถานที่ ที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนปารีส

10 สถานที่ ที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนปารีส
           


นับเป็นเมืองน่าเที่ยวที่สุดเมืองหนึ่ง สำหรับกรุง "ปารีส" ที่หากใครได้ไปเยือนแล้วก็ต้องตกหลุมรักในบรรยากาศอันสุดแสนจะโรแมนติกของเมือง ๆ นี้ จนอยากจะกลายเป็นคนเมืองนี้ขึ้นมาเลยทีเดียว ...

แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น นักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงปารีสส่วนใหญ่ต่างก็มีเวลาที่จำกัด ขณะที่เมือง ๆ นี้ มีสถานที่ที่น่าสนใจนับไม่ถ้วน จนทำให้การเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกที่ในปารีสกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก หากมีเวลาเที่ยวเพียงไม่กี่วัน
แต่ไม่ว่าจะมีเวลาเที่ยวปารีสมากน้อยแค่ไหน สิ่งที่คุณไม่ควรพลาดเลยก็คือการไปเยือน 10 สถานที่ต่อไปนี้ ที่ทำให้คุณได้สัมผัสกับความเป็น "ปารีส" อย่างแท้จริง1. การนั่งรถทัวร์ชมกรุง (Double Decker Bus Tour)           
การนั่งรถทัวร์ชมกรุงเป็นสิ่งที่คุณควรทำอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวที่มาปารีสเป็นครั้งแรก เพราะที่นี่จะมีรถทัวร์ที่เรียกกันว่า L'Open ทัวร์ ซึ่งเป็นรถทัวร์ที่มีดาดฟ้าอยู่ข้างบน เพื่อให้คุณได้ชมเมืองปารีสอย่างไม่มีอะไรบดบังสายตาเลย

นักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋ววันเดียวหรือสองวันก็ได้ สำหรับการนั่งรถชมเมืองใน 4 เส้นทาง โดยทันทีที่คุณซื้อตั๋วแล้ว ทางรถทัวร์จะมีชุดหูฟังให้คุณ เพื่อใช้ในการเสียบต่อกับแจ็คที่อยู่บริเวณด้านข้างของเบาะที่นั่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถฟังบรรยายไปตลอดการเดินทาง โดยเลือกฟังได้ถึง 8 ภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษารัวเซีย และภาษาจีน

นั่งรถชมกรุงสำหรับเคล็ดลับในการนั่งรถทัวร์ชมกรุงปารีสนั้น แนะนำให้คุณลองใช้บริการในวันธรรมดาหรือเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์จะดีที่สุด เพราะหากใช้บริการในช่วงเวลาอื่นคนจะแน่นมาก และคุณอาจจะได้ยืนในห้องยืนที่จัดไว้รองรับเวลาที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก นอกจากนี้ หากคุณใช้บริการช่วงคนน้อย คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแจ็กหูฟังของคุณได้ในกรณีที่ใช้หูฟังต่อกับแจ็กบางตัวไม่ได้อีกด้วย
2. ชมทิวทัศน์จากด้านบนของหอไอเฟล (Eiffel Tower)
หอไอเฟลไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสเท่านั้น หากแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสด้วย ดังนั้น หากนักท่องเที่ยวคนใดไม่ได้ไปเยือนหอไอเฟล ถือว่าไปไม่ถึงฝรั่งเศสเลยทีเดียว ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวกว่า 60 ล้านคน ไปเยือนหอไอเฟล โดยนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมทัศนียภาพรอบกรุงปารีสได้ เพียงแค่ซื้อบัตรที่บูธซึ่งอยู่บริเวณฐานของหอไอเฟล แล้วขึ้นลิฟท์ไปยังชั้นต่าง ๆ ของหอไอเฟล
หอไอเฟล

และด้วยความที่หอไอเฟลมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก (โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน) แนะนำให้คุณไปเที่ยวชมช่วงเช้าหรือหลัง 6 โมงเย็น หรือในวันธรรมดา เพื่อที่จะได้ไม่ต้องรอคิวเป็นเวลานาน
3. ล่องเรือในแม่น้ำเซน ชมพระอาทิตย์ตกดิน (Sunset River Cruise on the Seine) การล่องเรือในยามใกล้ค่ำเป็นทางเลือกที่ดีมาก หากคุณอยากจะชมทิวทัศน์ยามราตรีของกรุงปารีส โดยเรือจะล่องจากหอไอเฟล ผ่านสถานที่ที่น่าสนใจสองฝั่งแม่น้ำเซน รวมถึงผ่านโบสถ์นอทเทอร์ดัมด้วย


 

แม่น้ำเซนสำหรับเคล็ดลับของการนั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกดินนั้น แนะนำให้คุณไปก่อนเวลาขายตั๋ว เพื่อที่จะได้เลือกที่นั่งหลังก่อนนักท่องเที่ยวคนอื่น ซึ่งที่นั่งด้านหลังสุดนี้จะเป็นบริเวณที่ไม่มีหลังคา ไม่ล้อมด้วยกระจก และบริเวณนี้คือจุดที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพสวย ๆ ของเมืองปารีสยามพระอาทิตย์ตก

4. โบสถ์นอทเทอร์ดัม (Notre Dame Cathedral)
โบสถ์นอทเทอร์ดัมเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงปารีส เพราะเป็นสถานที่ที่อยู่คู่กับเมืองปารีสมาช้านาน และมีชื่อเสียงด้านความใหญ่โตหรูหรา มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก โดยการเที่ยวชมนั้นนักท่องเที่ยวจะได้เห็นความอลังการของโบสถ์นอทเทอร์ดัม อีกทั้งยังต้องขึ้นบันได 387 ขั้นเพื่อไปถึงยอดของโบสถ์


โบสถ์นอทเทอร์ดัม


ส่วนเคล็ดลับในการชมโบสถ์นอทเทอร์ดัมนั้น แนะนำให้คุณไปเยี่ยมชมช่วงเช้า เพราะดวงอาทิตย์จะส่องกระทบกับซุ้มประตูทางทิศตะวันตกของโบสถ์ มองดูแล้วเหมือนเป็นประกายเพชรที่ระยิบระยับจับตา เพิ่มความหรูหราให้กับโบสถ์ได้เยอะเลยทีเดียว


5. โบสถ์แซงต์ ชาแปลล์ (Sainte Chapelle)
ถัดจากโบสถ์นอทเทอร์ดัม มีโบสถ์แซงต์ ชาแปลล์ ซึ่งเป็นโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวปารีส สร้างในสไตล์กอธิค มีการประดัประดาด้วยกระจกสวยงามมากมาย จนนักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมต่างยอมรับว่ากระจกที่ใช้ตกแต่งโบสถ์มีความงดงามที่สุด ยิ่งเมื่อแสงจากภายนอกส่องเข้ามา ยิ่งทำให้มองเห็นลายกระจกชัดเจนและสวยงามมาก

 

โบสถ์แซงต์ ชาแปลล์
 

โบสถ์แซงต์ ชาแปลล์สำหรับคำแนะนำในการเยี่ยมชม ควรเยี่ยมชมช่วงเช้าดีที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวไม่เยอะ หากไปช่วงอื่นต้องรอคิวเยี่ยมชม เพราะโบสถ์แซงต์ ชาแปลล์เป็นโบสถ์ขนาดเล็กมาก
6. ถนนฌ็องเซลิเซ่ และประตูชัยนโปเลียน (Champs Elysees & Arc de Triomphe)

ถนนฌ็องเซลิเซ่ เป็นถนนที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในกรุงปารีส นักท่องเที่ยวสามารถเดินตามถนนสายนี้ไปสู่ประตูชัยนโปเลียน ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส และที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมชั้นบนของประตูชัยได้ โดยเดินขั้นบันได 284 ขั้น หรือใช้ลิฟต์ 

ถนนฌ็องเซลิเซ่ และประตูชัยนโปเลียน

7. เลแซงวาลิด (Les Invalides (Napoleon's Tomb)

           
เลแซงวาลิด เป็นอาคารที่ฝังพระศพของพระเจ้านโปเลียนที่ 1 ซึ่งมีศพนายพลพระสหายของพระเจ้านโปเลียนอีกหลายคนฝังอยู่ด้วย ตัวอาคารมีโดมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโดมที่สวยงามที่สุดในกรุงปารีส นอกจากนี้ ยังมีศิลปะมากมายจัดแสดงอยู่ในนั้นอีกด้วย 

เลแซงวาลิด
8. พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ (Musee d'Orsay) พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมศิลปะหลายอย่างเข้าด้วยกัน อันได้แก่ ศิลปะด้านการออกแบบสิ่งทอ ศิลปะทางประวัติศาสตร์ ภาพถ่าย ประติมากรรม ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของปารีสออกมาได้เด่นชัดเลยทีเดียว
 

 

พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์สำหรับเคล็ดลับในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ ควรใช้เวลามากหน่อยเพื่อศึกษาศิลปะต่าง ๆ ที่จัดแสดงอยู่ทั้ง 3 ชั้นของพิพิธภัณฑ์ และที่ไม่ควรพลาดคือ ร้านอาหารที่มีหน้าต่างกระจกบานใหญ่ ให้นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำเซนได้อย่างเต็ม ๆ ตา9. พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (The Louvre) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยเป็นพระราชวังหลวงมาก่อน จัดแสดงศิลปะที่มีคุณค่าระดับโลกมากมาย เช่น ภาพเขียนโมนาลิซ่า ผลงานของต่าง ๆ ของเลโอนาร์โด ดาวินซีแลอเล็กซานดรอส นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดในกรุงปารีส ดังนั้น คุณจึงไม่ควรพลาดในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์แห่งนี้


 

 

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 
 

10. มงต์มาร์ทร์ (Montmarte & Sacre Couer Basilica)

มงต์มาร์ทร์เป็นหุบเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง บนเขาเป็นที่ตั้งของโบสถ์ซาเครเกอร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับปรัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ ซึ่งมีความอลังการและงดงามมาก
 

 

มงต์มาร์ทร์


และนี่ก็คือ 10 สถานที่ท่องเที่ยว ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาวปารีส หากคุณเป็นอีกคนที่มีเวลาจำกัดในการท่องเที่ยว ลองวางแผนการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ดู เชื่อเถอะว่า หากคุณได้ไปเยือนแล้ว คุณจะได้ชื่อว่าเป็น "ผู้มาเยือน" ปารีสอย่างแท้จริง
ที่มา  ::    กระปุกดอทคอมวิธีถอนเงินออกจาก PayPal

วิธีถอนเงินออกจาก PayPal


 
 
ในการจะถอนเงินออกจาก Paypal ได้นั้น เราจะต้องมีเงินอยู่ในบัญชี ขั้นต่ำ 10 $ นะคะ จึงจะถอนได้ โดยวิธีการดังนี้ค่ะ

 
 
การกำหนดธนาคาร
 
เราจะต้อง กำหนด ธนาคารของเราเพื่อ ให้ paypal โอนเงินให้ค่ะ
 

 
จากนั้คลิกที่ถอนเงินค่ะจะได้ ดังรูปนี้ค่ะ
 จากนั้นก็ให้ใส่ข้อมูล ของธนาคารเราค่ะ (ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะ)
 


แค่นี้ Paypal ก็รู้แล้วละค่ะว่า จะโอนเงินให้เรา อย่างไร


วิธีถอนเงิน


ให้ทำตามวิธีนี้เลยค่ะ

1 เมื่อเราอยู่หน้าหลัก ใหคลิกที่เมนู ถอนเงิน
2 จากนั้นก็กด ถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
3 จะได้ดังรูปนี้ค่ะ


ใส่จำนวนเงิน แล้วกด ดำเนินการต่อเลยค่ะ รอประมาณ 3-5 วัน เงินก็โอนเข้าบัญชีธนาคารให้เราแล้วค่ะ


ทาง paypal จะคำนวน เงินให้เรา เป็นยอด บาทไทยให้เสร็จสรร เลยค่ะ


ที่มา  ::  http://paypalthailand.blogspot.co.uk/2009/01/paypal_10.html
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Paypal คืออะไร

Paypal คืออะไรการใช้งาน Paypal การสมัคร การรับเงิน การหาเงิน โดยใช้ Paypal สอนวิธีการหารายได้จากเน็ต หาเงินจากเน็ต หาเงิน หารายได้ ได้เงิน หาเงินง่ายๆ สร้างรายได้ หาเงินด้วยการคลิกPaypal คืออะไร


Paypal  คือ  ระบบที่ช่วยให้ผู้ซื้อ ผู้ค้ารายย่อย และบริษัท ใช้เพื่อชำระเงินและรับเงินค่าสินค้าออนไลน์ โดยเราไม่ต้องเปิดบัญชีบัตรเครดิตโดยตรง ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม แต่ให้เรานำบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตมาสมัครบัญชีกับ Paypal ที่จะเป็นตัวกลางในการตัดจ่ายเงินจากบัญชีไปยังผู้ขายได้อย่างปลอดภัย


 

 
 
ผู้หารายได้โดนการทำงานออนไลน์
 
ผู้ที่ต้องการสร้างรายได้โดยการทำงาน เช่น รับจ้างคลิกป้ายโฆษณา หรือรับจ้างอัพโหลดไฟล์ภาพ เมื่อเราทำงานจนมีค่าตอบแทนสะสมตามยอดการตัดเงิน ผู้ว่าจ้างก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของเราใน Paypal ซึ่งเราสามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยได้เมื่อต้องการใช้เงิน ดังนั้นระบบนี้จะช่วยให้เราทำงานออนไลน์ได้ทั่วโลก

 
ผู้หารายได้โดยการขายสินค้าออนไลน์
         
ผู้ขายสามารถนำตะกร้าเก็บเงินของ Paypal มาวางในเว็บไซต์ได้อย่างง่ายและสะดวก ยังช่วยเราในการเรียกเก็บเงิน รวมทั้งโอนเงินเข้าบัญชีของเรา โดยมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก ดังนั้นเหมาะสำหรับผู้ค้ารายย่อย และบริษัทที่ต้องการเปิดเว็บขายสินค้า รวมทั้งการเปิดประมูลสินค้าและการขายผ่านเมล์ พร้อมกับสนับสนุนฐานข้อมูลลูกค้าที่ช่วยให้เราติดตามลูกค้าเพื่อขายสินค้าตัวใหม่ซ้ำได้อีกในครั้งต่อไป


 
 
ค่าธรรมเนียมการจ่าย รับ และถอนเงิน 
 
เนื่องจาก Paypal วางบทบาทตัวเองว่าเป็นเพื่อนฝูงของคนซื้อขายออนไลน์ ดังนั้นค่าธรรมเนียมต่างๆ จึงมีในราคาเพื่อนฝูงจริง ได้แก่


 
ผู้ซื้อและผู้ทำงานออนไลน์
 
 
1. ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ซื้อในการชำระสินค้า เพราะจะไปเก็บกับผู้ขาย
2. ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้รับเงินจากการโอนเงินเข้าบัญชี ดังนั้นผู้ทำงานออนไลน์ที่รับค่าตอบแทน จะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนนี้อีก แต่ส่วนใหญ่ผู้ว่าจ้างจะคิดบวกไปแล้ว
3. ไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ยกเว้นการถอนเงินที่ต่ำกว่า 5,000 บาท จะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 15 บาท
         
ผู้ค้ารายย่อยและบริษัท
 
1. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชี
2. ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน
3. ไม่มีค่าธรรมเนียมเกตเวย์
4. ฟรีค่าระบบชำระเงินผ่านเว็บ และระบบป้องกันการโจรกรรม
5. มีค่าธรรมเนียมในการรับชำระเงินต่อการซื้อขายในหนึ่งรายการ
 
 


สมัคร Paypal คลิก


ขั้นตอนสมัคร Paypal


ขั้นตอนสมัคร  Paypal  www.paypal.com


จากนั้นคลิกไปที่หน้าหลัก PayPal
 

 

 

เลือกเปลี่ยนภาษาได้ตามถนัด

 
 
 
 
ลงทะเบียน Sing Up

 

4. เลือกประเภทของบัญชี โดยมีให้เลือก ได้แก่


บัญชีส่วนบุคคล สำหรับบุคคลธรรมดาที่ซื้อสินค้าออนไลน์ บัญชี Premier  สำหรับบุคคลธรรมดาที่ซื้อและขายสินค้าออนไลน์
บัญชีธุรกิจ สำหรับผู้ค้าที่ใช้ชื่อบริษัทหรือชื่อกลุ่ม* ในตัวอย่างเลือก บัญชี Premier เพราะเป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้ทั้งซื้อและขาย


 
 
5. กรอกข้อมูลตามภาพ…เมื่อกรอกครบแล้วคลิกปุ่มตามภาพด้านล่าง (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษจะดีกว่า)


ขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการยืนยัน อีเมล์, บัตร และวิธีการถอนเงินตามลำดับค่ะ 

วิธีการยืนยัน Email

 
เมื่อเราทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องทำการยืนยัน Email นะคะโดยที่เราเข้าไปในเม็ลที่เราใช้สมัคร ในเม็ลเราจะมี เม็ลของ paypal อยู่ 2 ข้อ ดังรูป
 
 


ให้คุณคลิกเข้าไป ในเม็ลที่ชื่อว่า เปิดใช้บัญชี PayPal ของคุณ
จากนั้นก็ทำตามรูปนี้ค่ะ

  
จากนั้นก็กดตรงที่เขียนว่า คลิกเพื่อเปิดใช้บัญชีของคุณ
จากนั้นเราก็ใส่รหัสผ่าน ให้เหมือนกับตอนที่เราสมัครนะคะ
 


 
 
จากนั้นคุณก็ใส่คำถามเพื่อความปลอดภัยคะ  (กันไว้เพื่อเราลืมรหัสผ่าน)

 ขั้นตอนต่อไปเป็นการยืนยัน บัตรของเราค่ะ 
วิธีการยืนยันบัตร


เป็นขั้นตอนสุกท้ายของการลงทะเบียนค่ะ
เมื่อเราล็อกอินเข้าระบบ ของ PayPal แล้วมองจากรูปเราควรจะทำการยืนยันบัตรของเราคะโดยวิธีทำ ทำตามรูปเลยค่ะ


 


จากนั้นทำตามรูปเลยค่ะ


 
เมื่อเรากดแล้วทาง paypal จะทำการหักเงิน 1.95$  หรือประมาณ 60-70 บาทนะคะ
จากนั้นเราก็เข้าไปติดต่อกับทาง ทางธนาคารของเรา เพื่อไปขอหมายเลข paypal 4 ตัวนะคะ

หรือโทรไปที่ 1333 คะ

กด 1 เพื่อภาษาไทย
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
กด 8 สอบถามเรื่องทั่วไป
จากนั้นกรอกรหัสบัตร Be1st 12 หลักค่ะ
จากนั้นกรอกรหัส ATM 4 หลัก
ระบบจะโอนสายไปให้เจ้าหน้าที่ ให้บอกไปว่า "สอบถามรหัส Paypal" เจ้าหน้าที่จะรู้ทันที แต่ "อาจจะ" มีการสอบถามข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนเล็กน้อยนะคะ
พอเราได้รหัส เราก็เอารหัสที่ได้ เพื่อมา ยื่นยันบัตรต่อค่ะ
แล้ว paypal จะคืนเงินให้เรา 1.95$ ค่ะ เมื่อเรา ล็อกอินเข้าไปไน Paypal จะเหมือนรูปนี้ค่ะ
 
 

 
แค่นี้เราก็มีบัญชี paypal แบบสมบูรณ์ค่ะ


 

ขอบขอบคุณ ขั้นตอนการสมัคร Paypal