Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย/รับสมัครตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ Lifevantage สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ...ประภัสรา โคตะขุน โทร ☎️ :: 0632859419 Line ID :: pla-prapasara สมัครกับทีมงานเรา รับทำเว็บไซต์เพื่อการขายให้ฟรี !!!

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส


รายชื่อคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.๒๕๕๑
วีซ่าประเภท Visa O-A
วีซ่าประเภท Visa pour la thailande
สัญชาติที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า Nationlites exemptees de Visa pour sejour moins de 30 jours
แบบฟอร์มขอวีซ่า Visa Form
คำร้องขอ/ขอต่ออายุหนังสือเดินทางไทย
คำร้องขอใบมรณบัตร
คำร้องขอใบสูติบัตร
บันทึกคำให้การรับรองบุคคล (Word) 
 
วัดไทย ธรรมประทีป
CHATEAU DE LUGNY
243, rue des Marronniers
77550 Moissy Cramayel
Tel. 01 64 88 94 55 ou 01 64 88 43 90
Fax. 01 64 88 09 03
Association internationale thaï des boudistes en France
Loi du 1่r juillet 1901. d้clar้e เ la pr้fecture de Seine et Marne le 25 janvier 2000
 
 
 
 


สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส


AMBASSADE ROYALE DE THAÏLANDE
8, rue Greuze
75116 Paris

Tél : 01 56 26 50 50
Fax : 01 56 26 04 45/46
e-mail : thaipar@wanadoo.fr, thaipar@mfa.go.th

รถโดยสารประจำทาง : 63, 32, 30, 22
รถไฟใต้ดิน (เมโทร) : Trocadéro (ligne 6 et 9)

เวลาเปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์
Chancellerie : 9.30น. ถึง 12.30น. และ 14.30น. ถึง 17.30น.
ฝ่ายกงศุล : 9.30น. ถึง 12น. (ปิดทำการตอนบ่าย)
การรับรองทางด้านนิติกรณ์ : 9.30น. ถึง 12น.
การบริการทางด้านพาสปอร์ตไทย และเอกสารทะเบียนราษฎร : 1430น. ถึง 17.00น.

 

 
 
 
 
ที่มา   ::        http://paris.thaiembassy.org/thai_ambassade/index1.htm
 
                    
 
 
 
 
 
 2 ความคิดเห็น:

 1. สำนักงานฝ่ายกงสุลไทยในประเทศฝรั่งเศสและโมนาโก
  เมืองมาร์เซยย์ (13 - Bouches-du-Rhône)
  Consulat Général Honoraire de Thaïlande à Marseille
  8, rue Cargo Rhin Fidelity
  13002 MARSEILLE
  โทรศัพท์ : 04 91 21 61 05 - แฟ็กซ์ : 04 95 05 47 01
  เวลาเปิดทำการ : จันทร์, พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 11.30 น.
  Consul Général Honoraire : M. Francis BIGET


  เมืองลียง (69 - Rhône)
  Consulat Honoraire de Thaïlande à Lyon
  40, rue du Plat
  69002 LYON
  โทรศัพท์ : 04 78 37 16 58 - แฟ็กซ์ : 04 78 37 16 58
  เวลาเปิดทำการ : จันทร์, อังคาร และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น.
  Consul Honoraire : Comte Frédéric de GANAY
  โมนาโก (Principauté de)
  Consulat Honoraire de Thaïlande à Monaco
  2, avenue de la Madone
  MC 98000 MONACO
  โทรศัพท์ : (00 377) 93 30 94 94 - แฟ็กซ์ : (00 377) 93 30 95 95
  เวลาเปิดทำการ : จันทร์, พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.
  Consul Honoraire : M. le Dr Jean-Claude MOUROU  .

  ตอบลบ
 2. ภารกิจที่สำคัญของงานคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย ในต่างประเทศ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  ๑. การให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากคนไทยเดินทางมาประเทศฝรั่งเศสและประสบปัญ-หา ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ เช่น เจ็บป่วยประสบปัญหาในการเดินทางกลับประเทศไทย ถูกจับกุม หรือขาดการติดต่อกับญาติพี่น้อง สามารถร้องขอให้ช่วยเหลือส่งตัวคนไทย ที่ตก ทุกข์ได้ยากกลับประเทศไทย ช่วยตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในต่างประเทศ ช่วยติดตาม หาญาติที่สูญหาย หรือขาดการติดต่อ

  หมายเหตุ การดำเนินการจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ และในหลายกรณีต้องใช้เวลา ในการตรวจสอบ

  ๒. ช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานไทยในประเทศฝรั่งเศส แรงงานไทยที่เดินทางมายังประเทศ ฝรั่งเศส อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา เช่น ไม่ได้ทำงานใน ตำแหน่งที่ตกลงกันไว้ หรือไม่ได้รับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน สามารถร้องขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ หรือหน่วยงานของฝ่ายแรงงาน(หากมี) ช่วยเหลือเจรจากับนายจ้าง หรือ หน่วยงานราชการของประเทศนั้น ให้ปฏิบัติตามสัญญา

  ๓. ช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกหลอกลวงมาประเทศฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฯ และ สถานกงสุลใหญ่พิจารณาช่วยเหลือส่งตัวกลับประเทศไทย

  ๔. ช่วยเหลือหญิงไทยที่ถูกหลอกลวงไปค้าประเวณี ปัจจุบันมีหญิงไทยที่ถูกหลอกลวงหรือ ตั้งใจไปค้าประเวณี ในต่างประเทศมากขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไปทำงานเป็นหมอนวดแผน โบราณ ไปทำงานในร้านอาหาร หรือไปรำไทย แต่ประกฎว่าเมื่อเดินทางไปถึงกลับถูกบังคับ ให้ค้าประเวณี หรือมีการบีบคั้นหรือผิดข้อตกลง เมื่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล ใหญ่ทราบ หรือเมื่อได้รับแจ้งจากญาติในประเทศไทย ก็จะประสานงานกับตำรวจท้องถิ่นให้ ไปช่วยเหลือ แะประสานงานในการส่งตัวกลับประเทศไทย

  ๕. ช่วยเหลือดูแลคนไทยที่กระทำความผิดและถูกจำคุกในประเทศฝรั่งเศส การช่วยเหลือมี ตั้งแต่การดูแลให้ได้รับความเป็นธรรม ในการพิจารณาคดี การเยียมเยือนให้กำลังใจ หากถูก ตัดสินให้จำคุก ไปจนถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการขอลดโทษ

  หมายเหตุ การช่วยเหลือจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบหรือกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส และขึ้นอยู่กับความร่วมมือ และความตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส

  ๖. ช่วยเหลือคนไทยกรณีเกิด ภาวะสงความหรือภัยธรรมชาติ กรณีที่เกิดภาวะสงครามหรือ ภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเกิดเหตุการณ์วิกฤติทางการเมือง ซึ่งจะไม่ปลอดภัยต่อคนไทย ที่อาิศัยอยู่ในประเทศนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯและสถานกงสุลใหญ่ จะจัดเตรียมแผนและใ้ห้ ความช่วยเหลือคนไทยที่อาจได้รับผลกระทบ ตั้งแต่การแจ้งข่าวสาร การเตือนภัย การอพยพ คนไทยไปอยู่ในที่ปลอดภัย อพยพไปอยู่ในประเทศข้างเคียงหรืออพยพกลับประเทศไทย และ ในกรณีืที่คนไทย ได้รับผลกระทบ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือเครื่องนุ่งห่ม สถานเอกอัครราชทูตฯและสถานกงสุลใหญ่ จะประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในการช่วย เหลือในรูปแบบต่าง ๆ เท่าที่จะทำได้ตามลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

  ๗. คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยและธุรกิจไทย การช่วยเหลือคุ้มครองของกระทรวงการ ต่างประเทศ รวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานของประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยติดตาม ทรัพน์สินที่สูญหาย หรือผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เช่น ติดตามเรือสินค้าที่ถูก โจรสลัดปล้น หรือช่วยประสานงานให้มีการบังคับตามคำพิพากษาของศาล เช่น ให้ชำระเงิน ค่าสินค้า หรือให้ส่งมอบที่ดินหรืออาคารให้คนไทยหรือบริษัทไทยตามสิทธิ และเป็นไปตาม ระเบียบ กฎเกณฑ์ของประเทศฝรั่งเศส

  ๘. ช่วยเหลือกรณีคนไทยเสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ในกรณีที่คนไทยเสียชีวิตในต่าง ประเทศ จะให้ความอนุเคราะห์ในเรื่อง การจัดการศพตามคำร้องขอของญาติในกรณี ที่ไม่สามารถดำิเนินการเองได้ โดยช่วยเหลือประสานงานในการจัดส่งศพ กลับประเทศไทย ในกรณีที่กระทำได้ หรือฌาปนกิจศพแล้วส่งอัฐิกลับประเทศไทย และในการออกมรณบัตร

  ๙. ช่วยเหลือสตรีไทย ที่ประสบปัญหาครอบครัวต่าง ๆ จัดหาที่พักฉุกเฉิน ในกรณีถูกสามีขับ ไล่ ช่วยเหลือให้คำแนะนำในเรื่องการแก้ปัญหาในด้านกฎหมาย ในเรื่องการหย่า การดูแลบุตร และมรดก ฯลฯ  .

  ตอบลบ