Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รวมคำอวยพรและคำคม (ไทย-อังกฤษ) 401-538

รวมคำอวยพรและคำคม (ไทย-อังกฤษ)  401-538

401. หากจะล้มลงเป็นครั้งที่ร้อย อย่าน้อยก็ขอให้ลุกได้ในทุกครั้งที่ล้ม

If you should fail again on the hundredth time, at least you should try to stand up every time you fall


402. คนที่มองเห็นอนาคต ย่อมเลือกที่จะยืนในจุดที่ดีที่สุดเสมอ
If one could see his own future he would choose the best place to be


403. ทิฐิทำให้เราสูญเสียโอกาสดี ๆ ในชีวิต
Your high ego will make you lose your best chance in life


404. จุดเริ่มต้นของชัยชนะ อยู่ที่จิตใจของเราเอง
The beginning of a victory begins right in your mind


405. กล้าปฏิเสธ ในสิ่งที่เราไม่ยินยอม ย่อมเป็นการดีกว่ายินยอมทั้งที่อยากปฏิเสธ
Dare to refuse the things your mind would reject is better than accept something you will later on reject

406. ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ความพัฒนาก็เกิดขึ้นได้ยาก
The fear of changes, slow down all progress


407. สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชีวิต คือการมีมุมมองความคิดที่ผิดพลาด
The one obstacle for the development of life is to have the wrong idea about it


408. เมื่อความคิดเปลี่ยน ชีวิตก็เปลี่ยน
Life changes to the tune of your thought


409. ท่าทีทีคิดว่าตนเองฉลาด ในสายตาของผู้อื่นเขาอาจเห็นว่าโง่
The way one try to show how clever he is, in another point of view he may look stupid


410. การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต คือการค้นพบตัวเอง

The greatest discovery in life is to find your own self


411. ความกังวล บั่นทอนความมั่นใจ เมื่อสูญเสียความมั่นใจ ความพ่ายแพ้ก็ปรากฏ
Worry eats up your confidence and then come failure as a result


412. บางหนทางเราอาจไม่เคยพบเจอชัยชนะ แต่ชีวิตก็มีหนทางให้เราเลือกเดินอีกมากมาย
We may never come across any victory in life but there’re so many paths to walk on and make your choices


413. คนฉลาดเรียนรู้บทเรียน จากความผิดพลาด คนที่ฉลาดยิ่งกว่าเรียนรู้ความผิดพลาดจากบทเรียนของคนอื่น
The smart person learns from his own mistake, and the smarter one learns from other’s mistakes


414. ความฉลาดจะถูกลืมเลือนไป เมื่อมีความโลภ
Greed will numb all your brainy head


415. อย่ากังวลกับสิ่งที่ดีที่สุดของคู่ต่อสู้ จนลืมนึกถึงสิ่งที่ดีที่สุด ที่เรามีอยู่
Don’t be too afraid of your enemy’s best shot and in the end forget about your own great weapon


416. ความตั้งใจแน่วแน่ ทำให้ชีวิตก้าวไปสู่ความสำเร็จ
Your great determination will be your guiding light to success


417. เมื่อไม่มีความเชื่อมั่น ความสำเร็จก็ดูเลื่อนลอย
Once the trust in yourself is gone, success seems far and unreal


418. การไม่ยอมรับความจริง ทำให้ชีวิตหลงทางไปทุกขณะ
Accepting the truth and your life wouldn’t go ashtray


419. เราสามรถเรียนรู้ผู้อื่นได้ จากการเรียนรู้ตนเอง
We could learn all about others through ourselves


420. ข้ออ้างต่างๆ ในยามพ่ายแพ้ทำให้คนเราพ่ายแพ้ไม่รู้จบ

All the excuses in the face of failures will only lead to more


421. การไม่รู้จักสูญเสีย บางที่ก็ทำให้เราไม่ได้อะไรมา
If you hold on to something too tight’ you will gain nothing in return


422. กับบางเรื่องราวของชีวิต แค่รอให้ถึงพรุ่งนี้..........ก็สายเกินไป
Something in our life is too late for tomorrow.


423. จะวันนี้หรือวันไหน ไม่ว่าไกลหรือใกล้ เราจะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไป
Today or any day, near or far we’ll always support each other.


424. ชีวิตนี้จะมีความหมาย เมื่อเรารู้ว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อใคร
Life gets more meaning when we know whom we live for.


425. ความมืดมนในชีวิตจะเลือนหายไป เมื่อหัวใจของเรา จุดประกายสว่างไสว
The darkness in life will fade away when you light up your heart.


426. เมื่อยอมรับความจริงที่เลวร้ายได้ ความกดดันต่าง ๆ ก็ผ่อนคลาย
When you accept the worst, the hardship will decline.


427. การไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตา คือที่มาของคนที่ประสบความสำเร็จ
One who don’t give up to his fate, He will succeed.


428. ไม่มีสิ่งใดยากเกิน หากหัวใจเธอมุ่งมั่น
Nothing is too difficult if your heart has a strong mind.


429. รู้สึกดีต่อโลก ย่อมเป็นการดีต่อชีวิต
Feel good to the world is good to be alive.


430. ความฝันอยู่ไม่ไกลหากใจจะคว้า ขอเพียงอย่าท้อแท้แค่นั้นเอง

Keep on…..don’t give up, your dream is not too far


431. สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต คือสิ่งที่ดีที่สุด ที่เรามีอยู่
The best thing in our life is the best thing we’ve got now.


432. ความทุกข์จะเล็กลง เมื่อเราลุกขึ้นยืนอย่างเข้มแข็ง
Suffering will be smaller when you’ve got strength in your mind.


433. โลกบางมุมอาจเลวร้าย แต่ย่อมไม่ใช่ทั้งหมด
The world may be worst in some aspect, but not the whole.


434. สิ่งที่เราไม่เคยทำได้ ก็คือสิ่งที่เราไม่เคยได้ทำ
Things we can’t do is the things we’ve never done.


435. ทางชนะกำหนดที่ใจ ทุกก้าวที่มุ่งไปกำหนดชีวิต
Victory is proved by the thing your should do. Life is proved by your heart.


436. จุดหมายจะเริ่มใกล้ เมื่อหัวใจเราเริ่มก้าว
The sooner we begin, the closer we achieve.


437. ความกลัว ทำให้หลายคนเสียโอกาสสำคัญในชีวิต
Fear makes us lose the good chance.


438. เมื่อพรุ่งนี้มาถึง เวลาในวันนี้ก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับ
When tomorrow comes, you can’t get today back.


439. เมื่อต้องประสบกับปัญหาเบื้องหน้า สิ่งที่เราควรจะจัดการก่อน คือความวิตกหวาดหวั่นในใจของเรา
When you’re in trouble you should calm down your mind first.


440. ขอเป็นที่พักใจ ในวันที่เธอไม่มีใครผูกพัน ขอเป็นดั่งแสงตะวัน ในยามที่เธอนั้นเหน็บหนาว

Let me be the warm sunshine in the frosty cold winter morning. Let me be your guy in the dark and lonely gloomy evening


441. วันคืนยังมีความหมาย หัวใจยังคงมีความฝัน เราต่างยังมีกันและกัน พร้อมจะร่วมผูกพันตลอดไป
Our heart are bursting with dreams When our mind are working in teams We’re united, we are one now till forever


442. ขอเป็นกำลังใจ ในวันที่เธอก้าวไปตามหาความฝัน
May you have the strength to searching your dream.


443. ชีวิตมีคุณค่า เมื่อเรามองเห็นคุณค่าของชีวิต
Life is worth when you see the worth of life.

444. เป็นอีกครั้ง...ที่ฉันมีเธอในวันอันทุกข์เศร้า ขอบใจจริง ๆ เพื่อนรัก

You stand by me on this sad day again. Thank you very much, my dear friend.


445. ขอเพียงอยู่ตรงนี้ มอบความห่วงใยไม่เจือจาง ขอเป็นคนหนึ่งในเส้นทาง ที่พร้อมจะเคียงข้างทุกก้าวไป
Let me be there to take care of you Let me be there to share our life together


446. หากเธอสูญเสียในวันนี้ อย่าลืมว่าพรุ่งนี้ยังมีหวัง
When you get lost, don’t forget to look forward with hope.


447. สองท้าวก้าวเดิน พร้อมเผชิญสู่โลกกว้าง จะหกล้มจะพลาดพลั้ง อย่าสิ้นหวังกำลังใจ
Move that feet, feel those adventurous earth


448. ชีวิตเปรียบเหมือนฤดูการ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงจะกังวลไปไยกับ
บางวันอันเลวราย ที่ผ่านเข้ามาเพียงชั่วครั้งชั่วคราว
Life is truing like the seasons. The worst day is just a trip away.


449. กำลังใจจากฉันในวันนี้ หวังเห็นเธอไปได้ดีในวันหน้า เชื่อมั่นในตัวเธอเสมอมา คงฟันฝ่าทางฝันไปได้ไกล
My strength l send to you, l hope it’d take you through, Better days and many more too l hope you could fight all the blue


450. ในวันที่เธอมีทุกข์ จงลุกขึ้นอย่าท้อแท้ ในวันที่เธอพ่ายแพ้ อย่าอ่อนแอหมดกำลังใจ

Whenever you’re down and trouble trouble walk on
Whenever you’re lost and lonely I’ll be there to help you carry on


450. อยากเป็นกำลังใจให้ต่อสู้ อยากให้เธอรู้ว่าห่วงใย อย่าท้อนะ ไม่ว่าวันไหน ตั้งใจทำให้ได้.......อย่ายอมแพ้
I’ll give you the strength and hopeful promise to walk on and on. Never give up of the fearful day.


451. พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ และวันนี้ต้องผ่านไปอย่างมีค่าความฝันอยู่ไม่ไกลหากใจจะคว้า ขอเพียงอย่าท้อแท้แค่นั้นเอง
Tomorrow will be another better bay And today will be the day to remember Catch those dream, it’s just a trip away only


452. พรุ่งนี้กำลังเดินทางมา อุปสรรคเบื้องหน้าแม้ยิ่งใหญ่ ร่วมจับมือกันฟันฝ่าไป ทุกข์ยากอย่างไร เราจะไม่ทอดทิ้งกัน
Tomorrow is just a journey away, Never give up of the fearful day, Lets find our strength in love


453. เหนื่อยไหม....วันนี้ ขอส่งความรู้สึกดีดีมาเป็นกำลังใจอดทนนะ อย่าหวั่นไหว ถึงจะไม่มีใคร...เธอก็ยังมีฉัน
If you’re feeling down and lonely, hope this will cheer you up my baby. Keep on going, even if you’ve none in the world, you still have me.


454. ชีวิตย่อมต้องมีการพักหลังไหล แต่ความฝันใฝ่ไม่เคยหลับ
Life sleeps and play, but hope and dream is like the ocean wave, never keep still, it never rest.


455. ชีวิตที่นำหน้า คือการกล้าที่จะแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และ มั่นใจ
Life that leads you on…….Is to dare to be different with creativity and confident


456. ผู้ที่มีขีดความอดทนสูงในทุกสภาวะของชีวิต ย่อมสามารถยืน หยัดอยู่ถึงวันแห่งความสำเร็จ
The most enduring person in any stage of life can always stand steady right through the day of success


457. โอกาส ทองของชีวิต เป็นของผู้ที่ไม่ยอมอยู่ท้ายแถว ในยามที่เผชิญหน้ากับความท้าทาย
The golden moment of life be in the first lane when you’ve to face the big challenge


458. กำไรชีวิต คือความสมบุกสมบันและการได้ใช้ชีวิตมันๆ อย่างคุ้มค่า
Your life’s profit is……to live it to the fullest and having the best of fun


459. ชีวิตเข้มข้น ด้วยดีกรีความซ่าที่เติมลงหัวใจในระดับที่พอดี

Life is challenging with enough degree of sprite into the heart at the right level


460. อย่าตื่นกลัวกับความเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะโลกเปลี่ยนแปลงมาตลอดล้าน ล้าน ปี มาแล้ว
Don’t be afraid of the changing world because our world had already been changing for the last million yeats


461. เมื่อตัดสินใจก้าวออกไป อย่ากลัวล้ม
Once you’ve made up your mind, don’t be afraid to face the reality


462. อย่ามัวหาความรู้แค่ในตำรา ให้เงยหน้าขึ้นมามองโลกกว้างบ้าง
Don’t just sit and dig into your books Look at the big wide world and see what it has to offer


463. ตราบที่ยังมีชีวิต ต้องพร้อมชนกับทุกปัญหา
As long as you’re still alive, you should ready to face any problems


464. พลังชีวิตไม่มี ขอขีดจำกัด ระเบิดมันออกมาสิ
Life force has no limit, so blow it up into the powerful you


465. ความสร้างสรรค์ คือการมองสิ่งธรรมดา ด้วยมุมมองที่ไม่ธรรมดา
Creativity is to look at ordinary things through an unordinary angles


466. ชีวิตแถวหน้า คือการกล้าบอกให้โลกรู้ว่านี่แหละ...ตัวเรา
Life on the first lane is to let the world know…..this is me


467. ความทุกข์ อยู่ในมือของผู้ที่ไม่ยอมปล่อย
Sorrow holds tight to those who will not let go


468. อย่ากลัวที่จะไม่เหมือนใคร จงมั่นใจในความแตกต่าง
Don’t be afraid to be someone, when you date to be different


469. ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน โดยไม่จำเป็นต้องไปเกิดใหม่

Life can be always refreshing everyday without having to be reborn


470. ตามโลกให้ทัน ยิ่งนำหน้าได้ยิ่งดี
Follow the world or better still lead it


471. ความเชื่อมั่นในตัวเอง คือพลังครึ่งหนึ่งของชีวิต
Half of your life force is to believe in yourself


472. อย่าใช้เหตุผลกับทุกเรื่องของชีวิต
Don’t reason with life, let it be as it is


473. ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง ชีวิตย่อมไม่มีการแปรเปลี่ยน
If you dare not change anything, life will never change itself


474. ชัยชนะ เรียนรู้ได้จากความพ่ายแพ้
The winner learns great lessons from his failure


475. สะใจกับชีวิต ด้วยพลังความคิดที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
Let live our life with the powerful nonstop thinking


476. มาระเบิดสีสันอันร้อนแรงให้กับชีวิตกันดีกว่า
Let’s paint our whole lives with hot bursting colors of joy


477. เติมความมั่นใจให้เต็มร้อย แล้วก้าวออกไปเผชิญกับทุกสิ่งบนโลกกว้าง
Fill up your heart with great confident and face the big wide world with pride


478. ชีวิตคือการหัวเราะได้เต็มเสียง ร้องให้ได้เต็มตา
Laugh with your great lung and cry away all your tears


479. โอกาสมีอยู่เสมอ สำหรับคนที่มองเห็น

Chances are there for those who could see them


480. ลุยไปทุกที่ ด้วยความมั่นใจที่มีอยู่เต็มร้อย
Move ahead with your heartful confident


481. ขอให้รู้ไว้เถอะว่า เวลาในชีวิตได้หมดลงไปทุกวัน
Please be aware that your life is ticking away day by day


482. เมื่อมั่นใจว่า...ใช้....ต่อให้ต้องทวนกระแสก็ไม่หวั่น
Once you believe this is it! Nothing can change your mind


483. อยู่กลางลมพายุฝน อย่ากลัวเปียก
Never fear the heavy rain under the great big storm


484. อย่าตัดสินอะไรด้วยความรู้สึก เพราะคำตอบอาจอยู่ตรงกันข้าม
Don’t use your heart to judge because the answer may be just the opposite485. คิดสั้น ก็ไปได้ไม่ไกล
How could you move far with such a narrow thinking


486. มิตรภาพจะยืนยาว เมื่อเข้มข้นด้วยความจริงใจ
Friendship can last depending on the degree of sincerity


487. ยิ่งใหญ่บนทางของเรา ดีกว่าการก้าวตามหลังคนอื่น
Being the king in your tiny castle is better than being just a fellow in the great palace


488. อย่ากลัวคู่แข่งที่เก่งกว่า ขอให้ภูมิใจที่ได้มีโอกาสต่อสู้
Don’t be afraid of your stronger opponent Be proud that you have the chance to fight


489. อยากโดดเด่น อย่ากลัวแรงลมพายุ

If you dare to be different, never be afraid of the storm


490. โลกมีไว้ให้เหยียบ ไม่ได้มีไว้ให้แบก
The world is a place to live on by your feet and not holding it over your shoulder


491. อย่าเชื่อถือพระเจ้า เพียงเพราะว่าใคร ๆ ตางก็เชื่อ
Don’t believe in God just because everyone else do


492. ตบหน้าคนที่ดูแคลน ด้วยความสำเร็จ
Slap those who look down on you with your success


493. ทางลัด บางที่ก็ไม่ได้พาเราไปถึงจุดหมาย ได้เร็วขึ้น
Short cut do not always take you to your destination any faster


494. ความสามารถ ที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ ย่อมไร้ค่า
Your great talent is worthless if you stop using it


495. ความมากมีน้ำใจ ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนพิเศษ
An ordinary person can become so special because of his kindness


496. ชีวิต คือการมีลมหายใจอยู่อย่างมีความหวัง
Life is the breathing of full of hope


497. อย่าเพิ่งคิดเขียนสิ่งดี ๆ ให้กับชีวิตในวันที่ดินสอไม่มีไส้
Never write something great about life without having anything tell


498. วิธีที่ทำให้คนเรามั่นคั่ง คือใช้ไปให้น้อยกว่าที่หามาได้
The best way to grow rich is to spend less than what you could earn


499. ความสุข ไม่อาจอยู่ได้ในหัวใจที่คับแคบ

Happiness can never survive in the narrow little heart


500. ชีวิต คือภาพยนตร์เรื่องยาว ที่เราไม่เคยได้อ่านบท
Life is a lengthy epic movie that we never have the chance to read the story lines


501. อย่าให้กรอบแคบ ๆ อันน้อยนิด ปิดกั้นความคิดอันยิ่งใหญ่
Don’t let your mind be squeezed into a ting square of thought that block away all great thinking


502. เรียนรู้อดีต เพื่อสร้างอนาคต
Learn about the past and built a better tomorrow


503. เมื่อก้าวเข้าไปแก้ปัญหา อย่าทำตัวไม้เป็นปัญหา
When you move in to solve the problems, beware of yourself being the problem maker


504. ก้าวไปตามหาความฝัน บนเส้นทางของความจริง
Walk on and chase your dream on the road of reality


505. มองโลกในมุมบวก โดยไม่ลืมว่าโลกยังมีมุมลบ
Look at the world with positive mind, but never forget there’re negative side to it


506. มองหาส่วนดีในเนื้อร้าย แล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์
Look for the best part of the whole deal and use it to the fullest


507. อย่าให้คำว่าเป็นไปไม่ได้ ทำให้เราไม่กล้าที่จะทำ
Don’t let the word “impossible” stop you from doing something


508. คู่แข่งที่น่ากลัว คือคู่แข่งที่ไม่เคยอยู่ในสายตาของเรา
Your worst enemy………..is someone you have never lay an eye on


509. หัวเราะให้ได้ อย่างน้อยวันละครั้ง

A laugh a day is the best medicine


510. เมื่อเปลี่ยนมุมที่ยืน โลกที่มองเห็นก็เปลี่ยนไป
If you look at the world in another angle, you might find the unexpected changes


511. ย่ำอยู่กับที่ ย่อมไม่ต่างกับการถอยหลัง
When you keep on pounding in the same place, life is moving itself backward


512. ไม่กล้าแตกต่าง ก็ไม่มีวันโดดเด่น
If you dare not be any different than others, you would never stand out of the crowd


513. ไม่มีใครทำอะไรถูกใจคนทั้งโลก
Nobody can please the whole world


514. เส้นทางชีวิตอาจเปลี่ยนแปลง แต่จุดหมายอย่าแปรเปลี่ยน
Your life path may have changed but your goal will always be the same


515. กฎเกณฑ์ยิ่งมาก ชีวิตก็ยิ่งไร้อิสระ
The more rules there are, life is less and less free


516. ยอมรับว่าไม่รู้ ชีวิตก็เริ่มการเรียนรู้
To accept that you don’t know something. That is when life start its learning process


517. หยุดการพ่ายแพ้ ด้วยการเตรียมพร้อม
Stop all your failure with a prepared mind


518. กฎเกณฑ์คร่ำครึ เป็นข้ออ้างที่ดีของคนที่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง
All those century old rules………They’re the best excuse for those who dare not change themselves


519. ชีวิตพ่ายแพ้ได้ แต่ไม่ใช่การยอมแพ้

Failure in life can come by but never ever give up


520. เมื่อถึงจุดจบ ก็พบจุดเริ่มต้น
Where the ending is near, that’s where our beginning start


521. รู้จักตนเองให้ถ่องแท้ แล้วมุ่งไปในหนทางที่....ใช่.....
Learn to really know yourself and move ahead to where the goal is


522. ยังคงหวังดี ยังมีฝันให้ ยังรักยังห่วงใย ทั้งใจยังเหมือนเดิม
Still blessing, still sharing Still loving, still caring My heart is exactly still the same


523. ฉันยังคงอยู่ตรงนี้ ตรงที่มีรอยยิ้มให้เธอเสมอ แม้ห่างแสนไกลไม่เจอะเจอ ฉันยังหวังว่าเธอไม่ลืมกัน
I’ll give you joy and many warm smile, Can we share that even across many miles?


524. อยากขอบคุณโลกนี้ที่มีเธอ ให้ฉันได้มาพบเจอและรู้จัก อยากขอบคุณโลกนี้ที่มีความรัก ให้หัวใจเราพิงพักอยู่ร่วมกัน
I would like to say many thanks to this world That bring you to me and blessing our heart with live.


525. อยากให้เธอจดจำไว้ แม้ในยามที่ห่างไกล ฉันจะยังคงรักและคิดถึงเธอเสมอไปทุกคืนวัน
Remember I love you while you’re far away. Remember I miss you each night and each day.


526. ฉันอาจไม่ใช่เพื่อนที่ดีที่สุดเท่าที่เธอเคยมี แต่ฉันสามารถยืนยันได้ว่า จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เพื่อความเป็นเพื่อนที่เธอมีให้
I may be not your best friend that you’ve got before, but I’m willing to do my best to make our friendship grow.


527. เพื่อนรัก.......สิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้รับ คือการได้รู้จักเธอและมีเธอเป็นเพื่อน

The best things in my life is knowing you and having you as a friend.


529. ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่าไร แต่ความหมายของคำว่าเพื่อนยังคงมั่น
No matter what tomorrow comes, the meaning of friend is still the same530. เราจะมีเรา ใจจะมีใจ........ตลอดไป
Our hearts will belong to each other forever and ever


531. ความรู้สึกที่ให้กันสำคัญเสมอ ทุกสิ่งระหว่าฉันกับเธอ จะถูกเก็บซึมซับไว้เป็นหนึ่งของหัวใจ
The feeing we give each other is so precious, it should has been keeping in our mind


532. มิตรภาพสามารถบันดาลให้ชีวิต พบพานกับสิ่งที่สวยงามได้เสมอ
Friendship bless our life to always find the beautiful things


533. มีดวงตาคอนห่วงใย มีกำลังใจให้เสมอ มีความรู้สึกดีดีให้กับเธอ และยืนยันเสมอจะไม่เปลี่ยนไป
Always give you the eyes of caring, the feeling l give you is unchanging


534. อยากให้เธอเชื่อมั่น ในวันที่ร้างห่างไกล มิตรภาพระหว่างเรา จะยังคงเดิมเสมอ
Trust me, even though we’re miles apart, our friendship will never last it will be the same.


535. ส่งใจมาให้กัน ให้รู้ว่าฉันยังห่วงหา มิตรภาพไม่โรยรา แม้ว่าเราจะห่างไกล
Sending your love to me and let me see our friendship never drift away although we’re far away


536. เธอไม่เคยบอกว่าเธอคือมิตรแท้ นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญและไม่ต้องการคำยืนยันใดใด เพราะทุกสิ่งที่ผ่านมา เธอได้พิสูจน์แล้วว่า... เธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
You’ve never told you’re my true friend. That’s not important Time will prove you’re my best friend.


537. การเวลาผันผ่าน แต่ความทรงจำไม่เคยเลือนหาย ผองเพื่อนยังคงอยู่ในใจ และจะอยู่ตลอดไปเนิ่นนาน
The years have flown by, but the memories remain. This face and names will always stay the same.


538. มิตรภาพเสมือนทุ่งกว้างแห่งชีวิต ให้หัวใจได้โบยบินอย่างเบิกบานและ มีอิสรเสรีทำให้ชีวิตมีความหมายในวันเวลาอันอบอุ่น
Friendship is like a meadow let our heart fly with a cheerfully wings, feeling free and fulfill life with warmth feelinged you to assure our friendship that will never dieขอขอบคุณที่มา    ::  http://comekom.blogspot.co.uk/2009/07/90.html