Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรีย


ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรีย 


 
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 
 
ขั้นตอนที่ 1:ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าระยะสั้น( ไม่เกิน 90 วัน) , วีซ่าทำงาน / วีซ่านักเรียน (ไม่เกิน 180 วัน) ได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย
 
 
ขั้นตอนที่ 2:

ทางศูนย์ฯพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือท่านเพื่อให้ท่านสามารถผ่านกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าทั้งหมดทุกขั้นตอน แต่ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ไม่สามารถที่จะให้คำปรึกษาหรือชี้แนะท่านในการเลือกประเภทวีซ่าที่จะสมัครได้ หน้าที่หลักในการดำเนินการของศูนย์ฯ คือการให้บริการด้านการรับยื่นเอกสารต่างๆประกอบการขอวีซ่าเท่านั้น ดังนั้น ทางศูนย์ฯ จึงไม่อาจจะให้คำตอบแก่ท่านได้ว่าท่านจะได้รับวีซ่าหรือไม่ หรือจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านเป็นเวลานานเท่าใดเพราะการดำเนินการดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตออสเตรียแต่เพียงผู้เดียว
 

ขั้นตอนที่ 3:

ท่านสามารถเข้าไปที่ "ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า" เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดของวีซ่าระยะสั้นและระยะยาว
 


ขั้นตอนที่ 4:

กรุณาอ่านประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยก่อนที่ท่านจะไปยื่นวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย

 
 
โปรดทราบ

ผู้ถือหนังสือเดินทางทางราชการและทางการทูต สามารถเข้าประเทศออสเตรียโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า

ผู้ที่ต้องการไป ประเทศ สโลวาเนียและประเทศมอลต้าสามารถยื่นใบคำร้องระยะสั้นได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรียประจำประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่าหรือทำการถอนเรื่องก็ตาม
 
ระบบสแกนลาบนิ้วมือ


ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ทางสถานฑูตออสเตียรประจำประเทศไทยและประเทศในกลุ่มโซนเช้งเก้น จะมีการเริ่มใช้ระบบ สแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการจำแนกคุณลักษณะรายบุคคลในระบบการทำวีซ่า บุคคลทั่วไปที่มีความจำนงต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น ผู้ยื่นมีความจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เพราะผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อระบุลายนิ้วมือของผู้สมัครทั้ง 10 นิ้วเพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ภายใน 5 ปี หากผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปในกลุ่มประเทศโซนเช้งเก้น

วัตถุประสงค์หลักในการทำระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อลดความสับซ้อนและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางเข้าพรมแดนและอีกทั้งเป็นการรักษาข้อมูลของผู้สมัคร
 
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_en.htm
 
 
 ที่มา :: http://www.vfsglobal.com/