Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

หมอชาวบ้าน (แม่และเด็ก) 1

                หมอชาวบ้าน (แม่และเด็ก) 1

แม่และเด็ก

นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 380 | เดือน/ปี: 12/2553
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ มาตรา ๖ ระบุว่า สุขภาพของหญิงในด้านสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพันธุ์ ซึ่งมีความจำเพาะ ซับซ้อน และมีอิทธิพลต่อสุขภาพของหญิงตลอดช่วงชีวิต ดังนั้น ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 380 | เดือน/ปี: 12/2553
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เผยผลงานวิจัยของพยาบาลจากโคราช พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือมารดาวัยรุ่นทดลองใช้แล้วได้ผลดี หวังเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาแม่วัยรุ่นทั่วประเทศ นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวว่า ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 379 | เดือน/ปี: 11/2553
ปัญหาวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์หรือตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อม เป็นปัญหาสังคม ศีลธรรม และระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมาย มีข้อมูลพบว่า เด็กที่คลอดก่อนกำหนดปีละ ๖.๔-๘ หมื่นราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๘-๑๐ ของหญิงตั้งครรภ์ในแต่ละปี ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 378 | เดือน/ปี: 10/2553
ฉบับที่แล้วสรุปสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... เสนอโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๓ ประเด็นไปแล้ว ฉบับนี้ต่อประเด็นที่ ๔-๘ ดังนี้ ๔. เรื่องความเป็นบิดามารดาตามร่างกฎหมายนี้ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 377 | เดือน/ปี: 09/2553
เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวดาราสาวที่ขอให้พี่สาวตั้งครรภ์แทนจนคลอดบุตรสาวตามที่หวังไว้ เรื่องนี้คงทำให้ผู้หญิงหลายคนที่มีบุตรยากหรือไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ด้วยตนเองมีความสนใจที่จะมีบุตรด้วยวิธีการนี้มากขึ้น การอุ้มบุญหรือตั้งครรภ์แทน๑ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (assisted reproductive ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 377 | เดือน/ปี: 09/2553
ประสบการณ์จากการเยี่ยมโรงพยาบาล ได้มีโอกาสพูดคุยกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ มีเรื่องจริงที่งดงามเกิดขึ้นจากการทำงาน จากการทำหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพในการรักษาเยียวยาคนไข้ และจากการทำหน้าที่ของมนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์ขอนำมาเผยแพร่ เพื่อชื่นชมยินดี ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 376 | เดือน/ปี: 08/2553
ฉบับที่แล้วเล่าถึงแนวความคิดและการทำงานในโครงการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืดของหน่วยงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดมากนัก ครั้นจะเขียนเล่ารายละเอียดของโครงการทั้งหมด ก็ดูเป็นวิชาการไปคงน่าเบื่อ จะใช้วิธีการที่บุคลากรทางสาธารณสุขสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหน่วยงานของตน ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 376 | เดือน/ปี: 08/2553
ต้นทุนชีวิต มาจากคำว่า Development Assets หมายถึง ต้นทุนขั้นพื้นฐานที่มีผลต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจ สังคม สติปัญญาให้คนคนหนึ่งสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งต้นทุนชีวิตเป็นปัจจัยสร้าง หรือเป็นปัจจัยเชิงบวกทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 375 | เดือน/ปี: 07/2553
พ่อแม่หลายคนถามว่า ทำไมลูกรักต้องเป็นหืด ทำไมเด็กคนอื่นไม่เป็น กวาดบ้านแต่ละครั้งมีแต่ความเครียด ไม่รู้ว่าทำไมกวาดบ้านแล้วลูกถึงหอบจนต้องหามส่งโรงพยาบาล พอมาโรงพยาบาลได้ยาพ่น ยากินก็หาย พอกลับไปบ้าน วันร้ายคืนร้าย ฝนตก เล่นตุ๊กตาหมีขนปุยขาวสะอาด ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 372 | เดือน/ปี: 04/2553
"เวลาว่างเด็กๆ ทำอะไรกันบ้างที่บ้าน" คำตอบของคำถามนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนอย่างมาก แต่ก่อนเด็กๆ อาจตอบว่าขี่จักรยาน เล่นกระต่ายขาเดียว เล่นหมากเก็บ เล่นขายของ หรือดูทีวี แต่เดี๋ยวนี้จะตอบว่าเล่นเกมกันเกือบทั้งหมด การเล่นเกมของเด็กๆ เป็นอะไรที่ตื่นเต้น ...ไม้แก่ดัดยาก
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 369 | เดือน/ปี: 01/2553
คำโบราณ "ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก" แม้ในสมัยนี้ก็ยังเป็นความจริง ผู้เขียนไม่อายที่จะบอกว่า "โตมากับไม้เรียว" ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน เวลาทำผิด แม่จะใช้ไม้เรียวกำราบ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ ไม่งั้นคงเอาทะโมนไพรอย่างพวกเรา ๓ คนไม่อยู่ เมื่อโตขึ้น ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 368 | เดือน/ปี: 12/2552
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบความสำเร็จในการผลิตน้ำตาลโปรตีนต่ำจากแป้งข้าวเจ้า รักษาทารกแพ้โปรตีนจากนมทุกชนิดศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และหัวหน้าคณะวิจัย กล่าวถึงผลสำเร็จของการผลิตน้ำตาลโปรตีนต่ำซึ่งสกัดจากแป้งข้าวเจ้าได้ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 368 | เดือน/ปี: 12/2552
ครับ... การพัฒนาสมองของคนเรามีหลายมิติ การพัฒนาบางอย่างสามารถทำได้ตลอดชั่วชีวิต เช่น ปัจจุบันมีคนตั้งชมรม "คนแก่อยากกลับเป็นเด็ก" - "Old people playing young" ย่อๆ ว่า OPPY ออกเสียง อ๊อปปี้กิจกรรมหนึ่งที่เชิดหน้าชูตาของชมรม ได้แก่ ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 297 | เดือน/ปี: 09/2552
หญิงอายุ 30 ปีมาด้วยอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม ขณะที่เธอกำลังตั้งครรภ์โดยอายุครรภ์ประมาณ 24 สัปดาห์ เมื่อถึงโรงพยาบาลภายหลังเกิดเหตุไม่นานพบว่าผู้ป่วยมีอาการปวดท้องเล็กน้อยและยังคงรู้สึกว่าทารกในครรภ์ดิ้นดีอยู่.แรกรับตรวจพบว่าสัญญาณชีพปกติและผู้ป่วยมีอาการปวดทั่วท้องเล็กน้อย ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 364 | เดือน/ปี: 08/2552
ในที่สุดร่างกฎหมายอุ้มบุญ ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกฤษฎีกาแล้ว ยังมีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการต่อไปอีกในรัฐสภา ในขณะที่คู่สมรสบางคู่หรือคุณแม่บางคนตัดสินใจคุมกำเนิดหรือทำหมันเพราะไม่ต้องการมีบุตรหรือตัดสินใจทำแท้ง ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 364 | เดือน/ปี: 08/2552
ลูกเรียนไม่เก่ง พยายามเร่งก็ไม่ทันเพื่อน ขาดความมั่นใจ รู้สึกว่าตนเองทำไม่ได้ ไม่อยากไปโรงเรียนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำบอกเล่าถึงปัญหาที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง มักจะประสบกับลูกหลานของตนเองเด็กที่พ่อแม่ ผู้ปกครองพามาพบแพทย์เร็วหรือช้า ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความรุนแรงของปัญหา ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 363 | เดือน/ปี: 07/2552
เคยมีเรื่องที่ถามกันใ วงสนทนาสนุกๆว่าเมื่อตอนคุณคลอดออกมาจำได้หรือไม่ว่า คุณเอาหัวหรือเอาก้นออก หมายความว่า คุณคลอดท่าหัวหรือท่าก้นคำถามที่สูติแพทย์มักถูกคุณแม่ถามเสมอก็คือ " ลูกกลับหัวหรือยัง " ท่าของทารกในครรภ์จึงมีความสำคัญต่อการคลอด ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 362 | เดือน/ปี: 06/2552
ครรภ์แฝด หมายถึง การตั้งครรภ์ที่มีทารกในครรภ์ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันเรียกว่าแฝดเหมือน และแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบได้รับการปฏิสนธิพร้อมๆ กัน ในสังคมที่มองเห็นเด็กแฝดเป็นเรื่องที่น่ารักน่าสนใจ เมื่อเราเห็นเด็กน่ารัก 2 คน ซึ่งมีใบหน้าและการแต่งตัวเหมือนกัน ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 362 | เดือน/ปี: 06/2552
กล่าวกันว่าคนเรานั้นเกิดมาเพื่อที่จะแสวงหาความรัก และหาใครสักคนมาให้ความรัก ความอบอุ่น ที่มั่นคงและจริงใจ เพื่อที่จะเป็นคู่ครอง คู่คิด และคู่ชีวิตความรัก...มีหลายรูปแบบ1. ความรักในรูปแบบที่ต้องการสัมผัส เป็นความรักของหนุ่มสาวที่โหยหาการสัมผัสทางกายต่อกัน ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 294 | เดือน/ปี: 06/2552
ถาม : เด็กแรกเกิด (newborn แรกเกิด-4 สัปดาห์) และเด็กทารก (infant) (4 สัปดาห์-เริ่มยืนได้หรือ 12 เดือน หรือ 24 เดือน) ถ้ามีอาการจามน้ำมูกใส คัดจมูก จะทำการรักษาอย่างไรในแต่ละกลุ่มอายุยา antihistamine เช่น cetirizine จะใช้ได้หรือไม่ ขนาดยาเท่าไรยา decongestant เช่น ...นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 361 | เดือน/ปี: 05/2552
จากข่าวที่ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อแขนงต่างๆ ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าบุกทำลายคลินิกทำแท้งเถื่อน มีเห็นกันอยู่แทบทุกเดือน ในฐานะเป็นแพทย์จึงขอให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งเถื่อนการทำแท้ง ก็คือการทำให้แท้งลูก ทำให้ลูกออกมาก่อนกำหนดโดยไม่มีชีวิตอยู่นั่นเอง ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 361 | เดือน/ปี: 05/2552
เมื่อความรักของหนุ่มสาวสุกงอม ความต้องการที่จะได้อยู่ร่วมกันย่อมเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่โลกของเราย่นย่อจนระยะทางจากที่ต่างๆ นั้นเหลือน้อยนิด จนใช้เพียงนิ้วเดียวก็สามารถเข้าถึงข่าวสารต่างๆ ส่งถึงกันได้ในชั่วพริบตา รวมทั้งโรคที่เกิดจากการใฝ่หาความสุขที่ถูกเรียกให้ไพเราะว่า ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 293 | เดือน/ปี: 05/2552
ถาม : ขอทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับ neonatal juandice ในปัจจุบันเนื่องจากมีเด็กตัวเหลืองจำนวนมากแต่เครื่อง photo theraphy มีไม่เพียงพอ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 360 | เดือน/ปี: 04/2552
มดลูกแตกเป็นภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้จากการตั้งครรภ์และการคลอด โดยมีอัตราการเกิดภาวะดังกล่าวน้อยกว่า 1 ต่อ 2,000 รายของหญิงตั้งครรภ์ภาวะที่ผนังมดลูกแตกหรือปริออก ทำให้ตกเลือดเข้าไปในช่องท้องเป็นจำนวนมาก ทารกในครรภ์และน้ำคร่ำอาจหลุดออกจากมดลูกเข้าไปในช่องท้อง ทารกจะเสียชีวิตในครรภ์ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 360 | เดือน/ปี: 04/2552
คำถาม ยาเม็ดคุมกำเนิดมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร?ยาเม็ดคุมกำเนิด....เป็นยาที่มีอัตราการใช้มากที่สุดในโลก ถ้ามีใครสักคนถามว่า "ยาอะไรที่มีมนุษย์ใช้มากที่สุดในโลก" ก็จะได้คำตอบว่า "ยาเม็ดคุมกำเนิด" ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 360 | เดือน/ปี: 04/2552
แล้วเราทั้งสองก็ครองรักกันจนเป็น...คุณพ่อคุณแม่มีพยานรักที่กล่าวกันว่าเป็นโซ่ทองคล้องใจ เป็นชีวิตน้อยๆ ที่มีเลือดเนื้อจากเราช่วงเวลานี้จึงเป็นเวลาที่เรียกว่า...ครอบครัวสมบูรณ์แบบ เป็นช่วงเวลาที่ควรจะมีความสุขร่วมกันของหนุ่มสาว ในการฟูมฟักลูกน้อยให้เจริญเติบโต ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 292 | เดือน/ปี: 04/2552
ถาม ; ขอทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับ neonatal juandice ในปัจจุบัน เนื่องจากมีเด็กตัวเหลืองจำนวนมาก แต่เครื่อง photo theraphy มีไม่เพียงพอ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 359 | เดือน/ปี: 03/2552
ตอนที่แล้วได้เขียนถึงภาวะทารกในครรภ์ผิดปกติเนื่อง จากโรคดาวน์ซินโดรมซึ่งไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติในการแลกเปลี่ยนโครโมโซมทำให้จำนวนโครโมโซมเกินมา 1 อัน และโรคทาลัสซีเมียซึ่งเป็นความผิดปกติของยีนที่อยู่บนแท่งโครโมโซมและถ่ายทอดทางพันธุกรรม ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 359 | เดือน/ปี: 03/2552
ผู้หญิงทุกคนหวังอย่างยิ่งว่า จะสร้างความประทับใจ ให้กับชายคนรัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงวันที่ต้องกลายเป็นของกันและกัน เธอย่อมนึกอยู่เสมอว่าทำอย่างไรเขาจึงจะประทับใจในบทรักที่ฉันมอบให้แก่เขาเพียงคนเดียว...และตลอดไปขณะเดียวกันก็กังวลลึกๆ ว่า เขาจะว่าไหมนะที่ฉันรู้เรื่องแบบนี้เสียจริง ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 358 | เดือน/ปี: 02/2552
รูปชั่ว ตัวดำ ไม่สวยหรือไม่หล่อ ถึงจะเป็นอย่างไร ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็รักลูกเสมอ เพราะลูกคือดวงใจของพ่อแม่ คือความหวัง คือทุกสิ่งทุกอย่าง แม้ลูกบางคนจะไม่เคยดูแลบุพการีเลย แต่ด้วยความรักที่มีต่อลูก ที่อุ้มท้องมา 9 เดือน ...


นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 358 | เดือน/ปี: 02/2552
ถาม : มณฑาณี/กรุงเทพฯดิฉันต้องการฝึกนิสัยการช่วยเหลือตัวเองเรื่องการกินข้าวเองของลูก ซึ่งปกติลูกชายอยู่กับพี่เลี้ยงอาจจะกินเองได้ 2-3 คำ ที่เหลือเขาจะบอกให้พี่เลี้ยงป้อน ส่วนวันหยุด อยู่กับแม่ เขาแทบจะไม่กินข้าวเลย และเรื่องแปรงฟันไม่ยอมแปรงฟันเอง เขาจะกัดแปรงไว้ ควรจะทำอย่างไรดีคะ ตอบ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 357 | เดือน/ปี: 01/2552
ร่วมรัก...นาทีแห่งความสุข ความอิ่มเอิบที่ได้แนบชิด ได้ผูกพันกันอย่างไร้สิ่งขวางกั้น ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมอบความรักให้กันและกันผ่านไออุ่นของกาย แต่การร่วมรักนั้นมีเทคนิคซ่อนเร้น อยู่มากมายในแต่ละท่วงท่าฉบับนี้ขอแนะนำผู้อ่านทุกท่านให้รู้ถึง 7 ท่วงท่าแห่งการร่วมรักที่ทุกคนต้องรู้....1. ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 356 | เดือน/ปี: 12/2551
สำหรับสถานการณ์ทางการเมืองของบ้านเมืองเราขณะนี้ ขอให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน มีความสมานฉันท์ เพื่อความสงบสุข ผมจึงขอบารมีแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลก จงโปรดดลบันดาลให้สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองและสิ่งเลวร้ายต่างๆ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 356 | เดือน/ปี: 12/2551
ปัญหาของผู้ชายสูงวัยส่วนใหญ่ก็คือ กลัวว่าน้องชายสุดรักจะไม่สามารถปฏิบัติการได้เต็มที่ กลัวว่าจะหลั่งเร็ว กลัวว่าจะล่มปากอ่าว นกกระจอกไม่ทันกินน้ำนอกจากนั้นก็กลัวว่าลีลาสวาทที่เขานั้นจะมอบให้ กับเธอผู้เป็นที่รัก จะไม่สร้างความประทับใจ พร้อมทั้งกังวลอยู่ลึกๆว่า ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 288 | เดือน/ปี: 12/2551
Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็น สัจจะ ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 288 | เดือน/ปี: 12/2551
Q อยากทราบแนวทางในการแนะนำ พ่อแม่ในการดูแลสุขภาพตาของเด็กต้องทำอย่างไรบ้างคะจิตรลดา ตาธรรมาA ปัจจุบันพบว่าปัญหาสุขภาพตาของเด็กไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนไปจากในอดีต คือ จากเดิมมักจะเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ เปลี่ยนเป็นโรคที่เกี่ยวกับสายตาผิดปกติ หรือความผิดปกติทางด้านการมองเห็นมากขึ้น ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 288 | เดือน/ปี: 12/2551
ถาม ปัจจุบันมีการรักษาโรคข้อกระดูกชนิด ติดแข็งให้หายขาดได้หรือไม่หรือมีวิธีบรรเทาให้ข้อติดกันช้าลงอย่างไรได้บ้างครับ.สมาชิกตอบ โรคข้อกระดูกชนิดติดแข็ง (ankylosing spondylitis) เป็นโรคในกลุ่มไขข้ออักเสบเรื้อรังชนิดแข็ง ซึ่งจะมีผลต่อข้อกระดูกหลังและข้อต่อกระดูกเชิงกราน ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 288 | เดือน/ปี: 12/2551
Phototherapy ในทารกเท่าแรกเกิด น้ำหนักน้อย เริ่มเมื่อบิลิรูบินเท่าใดดี Morris BH, et al. Aggressive vs. Conservative Phototherapy for Infants with Extremely Low Birth Weight. N Engl J Med 2008; 359:1885-96.ที่ ผ่านมายังมีข้อโต้แย้งกันว่าในทารกคลอดก่อนกำหนด ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 355 | เดือน/ปี: 11/2551
หลายทศวรรษที่ผ่านมามีหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์มากมาย เพราะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่เพียงเป็นการให้อาหารเพื่อให้ลูกอิ่มและสามารถเจริญเติบโตขึ้นได้เท่านั้น แต่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมีคุณภาพ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 355 | เดือน/ปี: 11/2551
คำถาม น้ำนมน้อย ควรเลือกใช้ยาใด?ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าน้ำนมแม่เป็นอาหารที่สุดวิเศษของแม่ที่ตั้งใจแด่ลูกน้อย ด้วยความรักและความทะนุถนอม กลั่นจากดวงใจของความเป็นแม่เพื่อสร้างน้ำนมของมนุษย์เพื่อเลี้ยงดูมนุษย์ตัวน้อยๆ เป็นน้ำนมที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคร้าย ...


นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 355 | เดือน/ปี: 11/2551
หลังจากฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงคำถามสุดฮิตของคนมีลูกยาก ไป 4 ข้อแล้ว ฉบับนี้ขอนำเสนอคำถามสุดฮิตของคนมีลูกยากในอีก 4 ข้อที่เหลือเราไปพบกับคำถามเหล่านั้นพร้อมๆ กันเลยนะครับ...5. สมรรถภาพทางเพศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีบุตรไหม?หลายคนคิดถึงปัญหาของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศว่า ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 287 | เดือน/ปี: 11/2551
Q : ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 354 | เดือน/ปี: 10/2551
เมื่อผู้หญิงตั้งครรภ์หรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่า "ตั้งท้อง" โดยทั่วไปจะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งของคนในครอบครัว แต่บางครั้งก็อาจต้องเสียใจ เมื่อรู้ว่าการตั้งครรภ์ในครั้งนี้นั้นเป็น "การตั้งครรภ์นอกมดลูก" หรือ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 354 | เดือน/ปี: 10/2551
สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเด็ก นักวิจัย และแพทย์แล้ว มีมุมมองต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว ความรุนแรงของเด็กในครอบครัวเกิดจากพ่อแม่ การเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อมในครอบครัวแพทย์หญิงพรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 354 | เดือน/ปี: 10/2551
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยได้รับสนับสนุนจากกองทุนโลก เปิดตัวโครงการรณรงค์ "เอดส์ รู้เร็ว รักษาได้" โดยหวังให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์มากขึ้น ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 354 | เดือน/ปี: 10/2551
เมื่อคนเราพบอุปสรรคที่ยากเกินแก้ไขหรือเจอปัญหาที่ไม่มีทางออก บางคนเลือกที่จะแก้ไขปัญหานั้นทันที บางคนอาจปรึกษาเพื่อนสนิท หลายคนหาทางออกให้กับตัวเองด้วยการดื่มสุราเพราะเขาเหล่านั้นถือว่า "เหล้าไม่ใช่คำตอบ แต่มันทำให้ลืมคำถาม" ในขณะที่อีกหลายคนดื่มเพราะคิดว่าสุราคือ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 354 | เดือน/ปี: 10/2551
คนเราที่เกิดมามีคู่ครองนั้นสิ่งหนึ่งที่หวังและตั้งใจเอาไว้ก็คือ การได้มีชีวิตคู่ที่สมบรูณ์ราบรื่นและเป็นสุข สิ่งที่จะขาดเสียมิได้ในการมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบก็คือ พยานรัก ที่เรียกกันว่า "ลูก" นั่นเองหลายต่อหลายคนใช้ชีวิตคู่มานาน...แต่ยังไม่มีพยานรักสักที ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 355 | เดือน/ปี: 10/2551
กรณีที่ข่าวหนังสือพิมพ์ Southern Metropolis Daily สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานว่า เกิดปัญหาการปนเปื้อน ของสารเมลามีนในนมผง ทำให้มีทารกคนจีนจำนวน 59 ราย เกิดโรคนิ่วไต บริษัทผลิตนมผงใช้เลี้ยงทารกของจีนจึงได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์นมผงใช้เลี้ยงทารกที่ผลิตก่อนวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2551 ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 286 | เดือน/ปี: 10/2551
Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็น สัจจะ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 353 | เดือน/ปี: 09/2551
แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร รองประธานศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เปิดเผยผลงานวิจัยเกี่ยวกับนมแม่ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในงานประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ที่ออกมาทิศทางเดียวกันว่า นมแม่เป็นวัคซีนแรกของลูกน้อย นมแม่ทำให้ลูกป่วยน้อยลงแล้ว ไม่เป็นโรคแพ้โปรตีนนมวัว ...นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 353 | เดือน/ปี: 09/2551
ตลอดปี พ.ศ.2548 มีทารกถูกทิ้ง 700-800 คน เฉลี่ยถูกทิ้งวันละ 2 คนนี่คือข้อมูลจากโครงการติดตามสถานการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัดหรือ Child Watch ที่ทำการติดตามและสำรวจทารกที่ถูกทิ้งซึ่งยังไม่นับรวมกับข่าวพบซากทารกถูกทิ้งในที่ต่างๆ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 353 | เดือน/ปี: 09/2551
ไม่ว่าคุณจะเรียกว่าอะไร เซ็กซ์ กามารมณ์ ร่วมเพศ ทำรัก ฯลฯ หรืออาจมีมากกว่าคำที่กล่าวมาก็ตาม กิจกรรมแห่งความรัก ความพิศวาสที่เกิดจากธรรมชาติเรียกร้องให้นั้น คำที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นคำว่า...ร่วมรักเพราะเป็น "การร่วมมือกันด้วยความรัก" เป็นการตอบสนองทางกายด้วยความรัก ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 352 | เดือน/ปี: 08/2551
ฉบับที่แล้วผมได้กล่าวถึงคาถาบูชาผัวไปแล้ว ในฉบับนี้เพื่อเป็นการไม่ลำเอียง ผมจะขอนำเสนอคาถาบูชาเมียแก่คุณผู้อ่านให้ครบครันเริ่มกันเลยนะครับ...คาถาบูชาเมียรักเมียต้องให้เมีย ไม่นั้นเมียจะเสียใจ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 350 | เดือน/ปี: 07/2551
ถาม : ชัยยันต์/ราชบุรีเด็กเล็กมีปัญหาสุขภาพตาเหมือนผู้ใหญ่หรือไม่ อย่างไรตอบ : นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์เด็กแม้ยังตัวเล็ก ก็อาจมีปัญหาทางตาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ได้ เช่น โรคต้อกระจก ต้อหิน สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง เป็นต้น ดังนั้นกรณีต่อไปนี้ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 351 | เดือน/ปี: 07/2551
การที่จะเอาอกเอาใจกันได้นั้นมีด้วยกันหลายวิธี แต่วิธีที่น่ารักและน่าเอ็นดูอย่างที่จะแนะนำให้ชายหนุ่มหญิงสาวผู้มีดวงตาเป็นสีชมพูได้ปฏิบัติตามนั่นคือ...คาถาบูชาสุดที่รัก"สุดที่รัก" คำๆ นี้ต้องแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยา ในฉบับนี้ผมจะกล่าวถึงคาถาบูชาผัว ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 351 | เดือน/ปี: 07/2551
ท่านทราบไหมว่า เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 18 เดือน ที่เคยมีพัฒนาการปกติ ต่อมามีการหยุดพัฒนาการ และเริ่มมีพัฒนาการถดถอย สูญเสียความสามารถในการใช้มือ และการสื่อสาร มีการเคลื่อนไหวมือในลักษณะซ้ำๆ รวมทั้งอาการคล้ายเด็กออทิสติก อาจมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการกลายพันธุ์ในระดับ ดีเอ็นเอ (DNA) ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 282 | เดือน/ปี: 07/2551
การทำแท้ง หรือการยุติตั้งครรภ์เป็นปัญหา ทั้งทางสังคม ทางการแพทย์ และทางกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อน และหลากหลายในประเด็นต่างๆ ที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันในวงการต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง. ล่าสุดได้มีข่าวใหญ่ที่ได้มีการจับกุมแพทย์คนหนึ่งสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการทำแท้งที่คลินิกส่วนตัว ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 350 | เดือน/ปี: 06/2551
ภัยสวนสนุกทำเด็กตาย-เจ็บ แต่ยังไร้กฎหมายคุม แค่จ่ายค่าประกันภัยไม่ถึง 2 แสน นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้จัดการโครงการเด็กไทยปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในแต่ละปีเด็กไทยต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและความรุนแรงกว่า 3 พันราย บาดเจ็บกว่า 2 ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 350 | เดือน/ปี: 06/2551
เด็กไทยเกิดปีละ 8 แสนคนต่อปี มีเพียงร้อยละ 20 ที่เลี้ยงดูด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน นอกนั้นเลี้ยงด้วยนมวัวประมาณ 6 แสนคน ในจำนวนนี้จะมีอาการแพ้ร้อยละ 3 หรือประมาณ 2 หมื่นคนต่อปี จากสถิติที่กล่าวมา โรคแพ้โปรตีนนมวัวในเด็กมีแนวโน้มสูงมากขึ้น ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 350 | เดือน/ปี: 06/2551
จากที่ได้ทิ้งท้ายไว้ในฉบับที่ผ่านมา ว่าฉบับนี้เราจะนำวิธีการคุมกำเนิดชั่วคราวชนิดต่างๆ มาเปรียบเทียบแบบถึงกึ๋น ...


นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 350 | เดือน/ปี: 06/2551
ถาม : ณัฏฐา/ราชบุรีลูกสาวอายุ 4 ขวบแล้ว เวลาจะออกนอกบ้านไปค้างคืนไหนก็ตาม มักจะนำตุ๊กตาหรือหมอนเก่าๆ ไปด้วยเสมอ ทั้งๆที่ยังไม่ได้ซักทำความสะอาด เป็นเพราะอะไรตอบ : นพ.สุริยเดว ทรีปาตีคงไม่แปลกอะไรที่เราเห็นเด็กๆ ติดตุ๊กตาหรือหมอนใบเก่ง ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 350 | เดือน/ปี: 06/2551
ถาม : นุจรี/กรุงเทพฯพอลูกเริ่มอายุเข้าเดือนที่ 5 ตอนกลางวันไม่ค่อยทานนม พอให้นมก็ดูด 2-3 ครั้งก็จะอมและบ้วนออก ให้ประมาณ 2-3 ขวด ขวดละ 3 ออนซ์ ปัจจุบันเริ่มให้อาหารเสริมผสมกล้วย วันละ 2 มื้อ (เช้า-เย็น) ทานได้นิดหน่อย ตอนนี้ลูกน้ำหนัก 7 กิโลกรัม ทดลองเปลี่ยนนมจากยี่ห้อเดิมสลับกับนมแม่ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 349 | เดือน/ปี: 05/2551
สืบเนื่องจากข่าวดังที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ปลายเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายน พ.ศ 2551 กรณีวัยรุ่นชายไทยแห่ไปตัดไข่ (อัณฑะ) เพื่อหวังให้ร่างกายใกล้เคียงหญิงสาวนั้น สังคมไทยตื่นตัวกันมาก ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 349 | เดือน/ปี: 05/2551
สวัสดีครับ ผู้อ่านหลายท่านอาจแปลกใจว่าคอลัมน์ "คุยกับหมอพินิจ" ทำไมเป็น "คุยกับหมอไพโรจน์" ... แล้วคุณหมอพินิจหายไปไหนท่านไม่ได้หายไปไหนไกล ยังทำงานเพื่อประเทศชาติ เนื่องจากได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2551 ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 349 | เดือน/ปี: 05/2551
ถาม : ปนัดดา/กรุงเทพฯลูกสาวอายุ 1 ขวบ 2 เดือน ไม่ยอมกินข้าว หรือกินก็กินนิดหน่อย 3-5 ช้อนชา แล้วก็จะพ่นข้าวทิ้งตลอด แต่ได้นำไข่แดงสุกวันละ 1 ฟองบดละเอียดผสมกับนมให้ลูกกิน จะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้ลูกสาวกินข้าวได้บ้าง ตอบ : นพ.ชัยสิทธิ์ แสงทวีสินเด็กวัยนี้กินน้อย นอนน้อย ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 348 | เดือน/ปี: 04/2551
โรคแพ้โปรตีนนมวัวในเด็ก เกิดจากเด็กไม่สามารถรับโปรตีนที่มีอยู่ในนมวัวได้ ประกอบกับในระยะ ๔-๖ เดือนแรก เยื่อบุทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบน้ำย่อยสาร ต่างๆ ของทารกยังไม่แข็งแรง นอกจากนี้ทารกที่มีประวัติครอบครัว ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 348 | เดือน/ปี: 04/2551
ศ.นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลภาวะเตี้ย การป้องกันและแก้ไขพ่อแม่ที่สูงร่วมกับปู่ย่าตายายสูงด้วยทั้งตระกูล ลูกก็มักจะตัวสูงเด็กเตี้ยหมายถึงเด็กที่มีความสูงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทยโดยกรมอนามัย ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 348 | เดือน/ปี: 04/2551
เด็กชักจากไข้สูงถาม : ณัฐวุฒิ/นครศรีธรรมราชภรรยาผมบอกว่าลูกไข้ขึ้นสูง สงสัยว่าจะมีอาการชักเล็กน้อย ถ้าเป็นอีกจะต้องทำอย่างไรบ้างตอบ : นพ.สหัส เหลี่ยมถ้าลูกหลานของเรามีไข้สูง ต้องระวัง เรื่องการชัก ไม่ว่าจะเคยมีประวัติของคนในครอบครัวเคยชักมาก่อนหรือไม่ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 348 | เดือน/ปี: 04/2551
ท้องผูกถาม : พิณ/นนทบุรีลูกดิฉัน อายุ ๖ ขวบ คุณครูที่โรงเรียนแจ้งว่าเข้าห้องน้ำนานกว่าคนอื่นๆ ออกจากห้องน้ำได้ก็มีอาการเหงื่อออกมากและมีอาการจะเป็นลมบ่อยครั้ง เกิดจากอะไร ตอบ : พญ.วารุณี พรรณพาณิชท้องผูกคือการที่เด็กถ่ายอุจจาระลำบาก ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 347 | เดือน/ปี: 03/2551
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติยาเจริญอาหารคำถาม "ลูกเบื่ออาหาร ควรใช้ยาเจริญอาหารไหม? ชนิดใดจึงปลอดภัย?""ลูก...ดุจ..แก้วตา ดวงใจ"คำกล่าวคำนี้คงไม่เกินความจริงสำหรับพ่อแม่ทุกคนที่รักและห่วงใยลูกหลานของตนเอง ...

นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 347 | เดือน/ปี: 03/2551
คลอดผ่าตัด... ดมยาสลบหรือบล็อกหลังดีถาม : ณหทัย/กรุงเทพฯการคลอดบุตรแบบใช้วิธีการผ่าตัด ทำไมแพทย์ จึงไม่ใช้วิธีวางยาสลบร่วมด้วย กลัวอันตรายหรือว่ามีเหตุผลอื่นอีกตอบ : พญ.กชกร ไพบูลย์ศิริจิตการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อทำการผ่าตัดช่วยคลอดทางหน้าท้องมีหลายวิธี ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 279 | เดือน/ปี: 03/2551
เด็กเตี้ย หมายถึงเด็กที่มีความสูงน้อยกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 3 สำหรับอายุและเพศเดียวกัน โดยเทียบกับโค้งการเจริญเติบโต (growth curve) ของชนชาตินั้นๆ เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ดังตัวอย่างโค้งการเจริญเติบโตของเด็กไทยโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2542 (ภาพที่ 1). เกณฑ์ปกติคือ ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 279 | เดือน/ปี: 03/2551
ในการดูแลแบบต่อเนื่องให้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แพทย์ควรสนใจชีวิตด้าน อื่นๆของผู้ป่วยที่นอกเหนือจากการรักษาโรคด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบถึงการดูแลตนเองและการควบคุมโรคของผู้ป่วย. ปัญหาเพศสัมพันธ์เป็นอีกปัญหาที่สำคัญและพบบ่อยในชีวิตคู่1 ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 278 | เดือน/ปี: 02/2551
วัยรุ่นเป็นรอยต่อระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เป็นช่วงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงมีความเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่มีลักษณะพิเศษจากวัยอื่นๆ. จากการศึกษา1พบว่า ในประเทศไทยมีจำนวนประชากรวัยรุ่นประมาณ 1 ใน 4 (ร้อยละ 23.8) ของประชากรทั้งหมด และมีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย ได้แก่ ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 278 | เดือน/ปี: 02/2551
ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับเวชปฏิบัติและการใช้ยา โปรดส่งคำถามมาได้ที่ วารสารคลินิก คอลัมน์ "ปัญหาวิชาการ", 36/6 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400, พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และที่อยู่ปัจจุบันแนบมาด้วย ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 276 | เดือน/ปี: 12/2550
ในช่วง perimenopause การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศในระยะแรกคือ ไม่มีการหลั่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเป็นรอบๆ. ผลที่เกิดกับร่างกายคือ การเปลี่ยนแปลงของเลือดประจำเดือน ซึ่งรูปแบบของประจำเดือนที่เกิดขึ้นมีได้ทุกชนิด เช่น ประจำเดือนมาห่าง (oligomenorrhea) ประจำเดือนมามาก (menorrhagia) ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 343 | เดือน/ปี: 11/2550
ผศ.พญ.จีรันดา สันติประภพ โรคเบาหวานกับเด็ก... อันตรายที่ป้องกันได้เมื่อพูดถึงโรคเบาหวาน คนส่วนใหญ่มักนึกถึงกลุ่มผู้ใหญ่วัยเกิน ๔๐ ปี คนอ้วน ผู้สูงอายุ แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่เท่านั้นที่เป็นโรคเบาหวาน เพราะที่โรงพยาบาลศิริราชพบเด็กอายุ ๘ ขวบ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 343 | เดือน/ปี: 11/2550
ภก.วิรัตน์ ทองรอดลูกน้อยไม่สบายเลือกใช้ยาอย่างไรคำถาม เวลาลูกน้อยไม่สบาย ควร เลือกใช้ยาอย่างไร?...จึงจะได้ผลดีและปลอดภัยการใช้ยาอย่างพอเพียง..เพื่อให้ได้ผลดีและปลอดภัยขอนำคำขวัญยอดฮิตของการใช้ยา "ยามีคุณอนันต์ และโทษมหันต์" มาย้ำเตือนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งว่า ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 342 | เดือน/ปี: 10/2550
เด็กดูดนิ้วถาม : เมทินี/กรุงเทพฯลูกสาวของดิฉันอยู่ชั้นเด็กเล็ก อายุเกือบ ๒ ขวบแล้ว ก่อนหน้านี้ไม่เคยดูดนิ้ว แต่ต่อมาดูดนิ้วตามเพื่อนจากโรงเรียน จะต้องทำอย่างไรให้เลิกดูดนิ้ว ตอบ : พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์วิวัฒนาการใหม่ๆ ทำให้เราเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของทารก ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 342 | เดือน/ปี: 10/2550
ลูกติดซีดีเด็กถาม : ศศิธร/กรุงเทพฯดิฉันมีลูก ๒ คน ลูกชายคนโตอายุ ๔ ขวบ คนเล็กอายุ ๖ เดือน ก่อนหน้านั้นเมื่อยังไม่คลอดลูกชายคนเล็ก คือคนโตอายุ ๑-๒ ขวบ จะน่ารักมาก พูดอะไรเข้าใจทุกอย่าง บอกให้อาบน้ำ ก็อาบ บอกให้แต่งตัว ก็ยอมให้แต่ง พูดง่ายๆ คือเชื่อฟังทุกอย่าง แต่ซนบ้างตามประสา ...


วารสารคลินิกเล่มที่: 274 | เดือน/ปี: 10/2550
"แพทย์นั้นเหมือนช่างปะหม้อคือหม้อทะลุแล้วมาช่วยกันปะครูนั้นเหมือนช่างปั้นหม้อจะปั้นให้สวยงามอย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้น ครูต้องสำคัญกว่าแพทย์การศึกษาเป็นระบบที่ใหญ่กว่าระบบการแพทย์ถ้าการศึกษาดี คนก็จะมีสุขภาพดีถ้าการศึกษาดี คนก็จะมีความสุขหรือคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย"จากหนังสือของ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 341 | เดือน/ปี: 09/2550
ป้าหมอเด็กพิเศษ คุณหมอ...ช่วยลูกดิฉันด้วยค่ะเสียงสั่นเครือของคุณนุช ผู้หญิงวัยกลางคนที่ใบหน้าหมองคล้ำ และมากด้วยรอยช้ำรอบดวงตา เหมือนอดนอนมาหลายวัน ป้าหมอจึงเชิญให้คุณนุชนั่งเพื่อเล่ารายละเอียดให้ฟัง"ตอนคลอดน้องบีน่ารักมากเลย เป็นเด็กตัวใหญ่ ใครๆ ก็แย่งกันอุ้ม ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 340 | เดือน/ปี: 08/2550
การใช้ยา พอเพียงภก.วิรัตน์ ทองรอดยารักษาโรค (หอบ) หืดในเด็ก (๑)คำถาม ลูกของดิฉันเป็นหอบหืด ควรเลือกใช้ยาอย่างไร?โรคนี้เป็นโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยในเด็กไทย โดยทั่วไปนิยมเรียกกันว่า "หอบหืด" แต่ในทางการแพทย์จะ เรียกสั้นๆ ว่า "โรคหืด" ซึ่งแสดงอาการ "หายใจลำบาก" ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 340 | เดือน/ปี: 08/2550
เด็กไม่กินข้าวมีผล ต่อร่างกายหรือไม่ถาม : ระเบียบรัตน์/กรุงเทพฯเด็ก ๓ ขวบดื่มแต่นมกล่องไม่กินข้าว มีผลต่อ ร่างกายหรือไม่ ลูกสาวอายุ ๓ ขวบ ดื่มประเภทเสริมแร่ธาตุ ๒๖ ชนิดอย่างเดียวไม่ยอมกินข้าว จะมีผลต่อร่างกาย หรือไม่ และจะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้ลูกกินข้าวได้บ้าง ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 341 | เดือน/ปี: 08/2550
ภก.วิรัตน์ ทองรอดยารักษาโรค (หอบ) หืดในเด็ก (ตอนจบ)คำถาม ลูกของดิฉันเป็นหอบหืด ควรเลือกใช้ยาอย่างไร?ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงยารักษาโรคหืดในเด็ก โดยได้กล่าวถึงโรคหืดในเด็ก สาเหตุ สิ่งกระตุ้น ยาสูดเพื่อรักษาโรคหืด และยาบรรเทาอาการจับหืด ในฉบับนี้จะขอกล่าวถึงยารักษาโรคหืดในเด็ก ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 272 | เดือน/ปี: 08/2550
Q เด็กที่มีปัญหาน้ำตาคลอตลอดเวลาแต่กำเนิด จะมีวิธีวินิจฉัยโรคและแนวทางให้การรักษาอย่างไรรัชดาภรณ์ ตันติมาลาA เด็กที่มีน้ำตาคลอข้างเดียวหรือทั้งสองตาอาจเป็นได้จากท่อน้ำตาอุดตันตั้งแต่เกิด ต้อหินตั้งแต่เกิด กระจกตาดำหรือเยื่อบุตาขาวมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ หรือมีการระคายเคืองจากสารเคมี. ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 272 | เดือน/ปี: 08/2550
"สังคมยังมีเจตคติที่ว่า ความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นเรื่องส่วนตัวภายในของครอบครัว บุคคลภายนอก ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว บางคนยังมองด้วยซ้ำไปว่า สามีมีสิทธิตบตีภรรยาได้ เพราะถือภรรยาเป็นทรัพย์ ที่ปรนเปรอความสุขทางเพศ ซึ่งเจตคติเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 272 | เดือน/ปี: 08/2550
ถาม อ้างถึงข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 แห่งประมวญกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 มีปัญหากฎหมายขอเรียนถามกองบรรณาธิการวารสารคลินิกเกี่ยวกับข้อบังคับฯ ซึ่งขัดแย้งกับ ป.อ.มาตรา 305 โดยมีการเพิ่มข้อความเกี่ยวกับสุขภาพจิต ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 271 | เดือน/ปี: 07/2550
ความหมายของวัยรุ่นตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO1986a)1 หมายถึง วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายในลักษณะที่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ได้ เป็นช่วงที่มีการพัฒนาทางด้านจิตใจจากเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่และผู้ปกครองไปสู่สภาวะที่ต้องรับผิดชอบ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 338 | เดือน/ปี: 06/2550
ทำกิฟต์ ต่างกับ ซิฟต์ อย่างไร ถาม : ปอรรัตน์/ชลบุรีดิฉันแต่งงานมา ๕ ปีแล้ว แต่ยังไม่มีลูก ต้องการทราบว่าระหว่างการทำ "กิฟต์" และการทำ "ซิฟต์ "แตกต่างกันอย่างไร ตอบ : นพ.สิงห์เพ็ชร สุขสมปองการทำกิฟต์ (GIFT : ...


วารสารคลินิกเล่มที่: 270 | เดือน/ปี: 06/2550
ไข้หวัดกับอาการหูอื้อQ อยากทราบทำไมบางครั้ง เมื่อเป็นหวัดจะมีอาการหูอื้อร่วมด้วยครับวรวิทย์ อึ้งภูริเสถียรA ในบางคนขณะที่กำลังเป็นหวัด คือ มีน้ำมูก คัดจมูก อาจจะมีอาการหูอื้อร่วมด้วย ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 337 | เดือน/ปี: 05/2550
คลินิกจิตแพทย์ป้าหมอโรคแม่ทำ"ถ้าแม่ไม่เลิกจู้จี้ ก้อยจะหนีออกจากบ้านไปมีผัว!!! " "น้องก้อยตะโกนเถียงดิฉันจนเสียงดังลั่นบ้าน ดิฉันพูดกับเขาเท่าไหร่ ก็ไม่ยอมกลับไปเรียนค่ะ ดิฉันทนไม่ไหวแล้วค่ะคุณหมอ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 337 | เดือน/ปี: 05/2550
อาหารและโภชนาการดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ ฝ่ายมนุษยโภชนาการ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลน้ำผลไม้กับสุขภาพเด็กปัจจุบัน น้ำผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่เด็กนิยมดื่มกันมากขึ้น ผู้ปกครอง สามารถเตรียมให้หรือซื้อหาน้ำผลไม้ที่บรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ได้ง่าย บางครอบครัว ทารกที่อายุต่ำกว่า ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 269 | เดือน/ปี: 05/2550
เพศที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่น ในปัจจุบันปัญหาวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นและรุนแรงมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จากแนวทางโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนในสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่มีความอ่อนด้อยทางด้านการดำเนินชีวิต หรือการมีทักษะชีวิตที่ดี ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 269 | เดือน/ปี: 05/2550
เด็กฟันไม่ขึ้นQ อยากทราบว่าเด็กอายุ 10 เดือนแล้ว ยังไม่มีฟันขึ้นเลย จะมีปัญหาอะไรหรือไม่ครับวรวิทย์ อึ้งภูริเสถียรA โดยทั่วไป ฟันน้ำนมในเด็กจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุ 6 เดือน และฟันบนจะขึ้นช้ากว่าฟันล่าง ราว 1-2 เดือน ฟันคู่แรกที่จะขึ้นได้แก่ ฟันตัดกลางคู่หน้าล่าง ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 269 | เดือน/ปี: 05/2550
Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 269 | เดือน/ปี: 05/2550
มดลูกย้อยเพราะคลอดทางช่องคลอดจริงหรือไม่ Buchsbaum GM, et al. Pelvic organ prolapse in nulliparous women and their parous sisters. Obstet Gynecol December 2006;108:1388-93.แต่ละปีมีสตรี จำนวนไม่น้อยที่เข้ารับการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดเพราะอวัยวะในช่องเชิงกราน ย้อยลงช่องคลอด ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 336 | เดือน/ปี: 04/2550
ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย1.ทุกครอบครัวจำเป็นต้องรู้จักอาการที่เป็นสัญญาณอันตรายต่อแม่และเด็กขณะตั้งครรภ์และคลอด เพื่อจะได้วางแผนปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และขอรับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้น2. อันตรายจากการตั้งครรภ์และการคลอดจะลดลง ถ้าแม่ไปฝากครรภ์ตั้งแต่เริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 336 | เดือน/ปี: 04/2550
6 เดือน เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวน้ำนมแม่คืออาหาร ที่ดีและวิเศษสุดของมวลมนุษย์ เป็นอาหาร แห่งความเอื้ออาทรของ แม่สู่ลูก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นศิลปะแห่งความสวยงามของชีวิต เพราะน้ำนมแม่ไม่เพียงแต่จะทำให้ลูกอิ่มท้องและสร้างความเจริญเติบโตด้านร่างกายของลูกได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 336 | เดือน/ปี: 04/2550
เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ใช้ยาอย่างไรคำถาม : หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ถ้าจำเป็นต้องใช้ยา...ควรทำอย่างไรดี?น้ำนมแม่...ดีที่สุดน้ำนมแม่เป็นอาหารที่วิเศษสุดที่คุณแม่มอบแด่ลูกน้อยของตน น้ำนมจากอกแม่นี้เป็นผลผลิตจาก ความรักและความทะนุถนอมที่กลั่นมาจากดวงใจของความเป็นแม่ ...


นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 335 | เดือน/ปี: 03/2550
ครอบครัวเป็นสุข มีลูกเมื่อพร้อม1.สุขภาพของแม่และลูกจะดีขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเว้นช่วงห่างของการมีลูกอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป เมื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนที่แม่มีอายุ 20 ปี หรือหลังอายุ 35 ปี และเมื่อแม่มีการตั้งครรภ์ไม่เกิน 4 ครั้ง2.เพื่อสุขภาพที่ดีของทั้งแม่และลูก ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 335 | เดือน/ปี: 03/2550
อิสระก๊อก...ก๊อก...ก๊อก เสียงเคาะประตูห้องตรวจของป้าหมอ"เชิญค่ะ" ป้าหมอตอบหลังจากเสียงเคาะเงียบไป" คุณน้ำ " คุณแม่ยังสาวของน้องเหน่งเปิดประตูเข้ามาช้าๆ พร้อมทั้งปิดประตูลงด้วยเสียงเงียบกริบ" สวัสดีค่ะ ป้าหมอ" คุณน้ำพูดพลางยกมือขึ้นไหว้ ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 266 | เดือน/ปี: 03/2550
การป้อนยาเด็กQ อยากขอคำแนะนำวิธีในการป้อนยาเด็ก ให้เด็กยอมกินยาด้วยดีครับ.ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์A ข้อแนะนำในการป้อนยาเด็ก แบ่งตามช่วงอายุคือ อายุแรกเกิดถึงอายุ 1 ปี. 1. ในการป้อนยาควรอุ้มเด็กไว้ในวงแขน เพื่อให้เด็กอยู่ในท่าที่สามารถกินยาได้ง่าย ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 267 | เดือน/ปี: 03/2550
เว็บไซต์วารสารคลินิกเปิดให้บริการแก่ทุกท่านที่สนใจในการส่งคำถามที่ท่านมีข้อสงสัย เกี่ยวกับเวชปฏิบัติ การใช้ยา และเรื่องราวที่น่าสนใจทางการแพทย์และเวชปฏิบัติทุกสาขาทางอินเตอร์เน็ตสิ่งแปลกปลอมในหลอดลมQ อยากเรียนถามแนวทางการวินิจฉัยและดูแลเด็กที่สงสัยว่ามีการสำลักสิ่งแปลกปลอมครับ.หมอใหม่A ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 334 | เดือน/ปี: 02/2550
วัยรุ่น...กับความรักที่ปลอดภัยเพศศึกษา...คงไม่ต้องอธิบายกันแล้วว่าหมายถึงอะไรแต่จะทำอย่างไรจึงจะให้เพศศึกษาได้เข้าถึง ทุกผู้ทุกวัย ทำอย่างไรให้วัยรุ่นมีความรู้ทางด้านเพศศึกษาอย่างถูกต้องมาก่อน ไม่ว่าจะจากที่บ้าน ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 333 | เดือน/ปี: 01/2550
4 ข้อดี...จินตนาการร่วมรักการร่วมรักเป็นปฏิบัติการของคนรักที่จะบอกรักผ่านภาษากาย จินตนาการถึงบทรักที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือกำลังดำเนินอยู่นั้น ก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะกระทำได้ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการปฏิบัติการ และย่อมแน่นอนว่า การปฏิบัติการด้วยความเชื่อมั่น ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 333 | เดือน/ปี: 01/2550
โรคสมองพิการโรคสมองพิการ ในที่นี้หมายถึง ความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและท่าทางของร่างกายที่เกิดจากรอยโรคในสมองใหญ่ (cerebrum) ซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อทั่วร่างกายโรคนี้มักเป็นมาแต่กำเนิด หรือตั้งแต่เล็ก มีอาการ แสดงและความรุนแรงต่างๆ กันไป ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 263 | เดือน/ปี: 11/2549
ภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการโรคหืดกำเริบอย่างรุนแรง หรือ status asthmaticus หมายถึง การที่ผู้ป่วยได้รับยาขยายหลอดลมเพื่อรักษาโรคหืดกำเริบแล้วผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น อาการที่เป็นอาจรุนแรงถึงขั้นที่จะมี respiratory failure ได้.1 ในทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 330 | เดือน/ปี: 10/2549
เจาะถุงน้ำคร่ำ อันตราย? ถาม : สุรพงษ์/นครสวรรค์ภรรยาอายุ ๓๖ ปี มีบุตรสาว ๑ คน อายุ ๔ ขวบ (คลอดก่อนกำหนด คือ ๗ เดือน) ขณะนี้ภรรยาตั้งครรภ์คนที่ ๒ อายุครรภ์ประมาณ ๑๖ สัปดาห์ โดยฝากครรภ์ที่คลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 329 | เดือน/ปี: 09/2549
ภาวะพร่องเอนไซม์ย่อยนมมีคนจำนวนไม่น้อยที่ดื่มนมไม่ได้ เพราะดื่มทีไรจะมีอาการท้องไส้ปั่นป่วน หรือท้องเสียขึ้นมาทันที ทำให้เข้าใจว่า "แพ้นม" บางคนถึงกับไม่กล้าดื่มนมไปเลย ความจริงอาการนี้มักเป็นเพราะร่างกายขาดเอนไซม์หรือน้ำย่อยในการย่อยน้ำตาลแล็กโทสในนม ...นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 328 | เดือน/ปี: 08/2549
สำลักสิ่งแปลกปลอมกรณีเม็ดลำไยติดคอเด็กจากอดีตถึงปัจจุบัน ข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์หลายๆ ฉบับเกี่ยวกับการสำลักสิ่งแปลกปลอมของเด็กเล็กหลายเหตุการณ์ เช่น"กินไปคุยไป อาจสำลักถึงตาย""หนูน้อยวัย ๑ ขวบ กลืนกระดุมติดหลอดลม เสียชีวิต""บะหมี่มรณะ ติดคอตาย ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 327 | เดือน/ปี: 07/2549
ไอเพอร์แอ๊กทีฟไฮเพอร์ มาจากศัพท์ ไฮเพอร์แอ๊กทีฟ (hyperactive) หมายถึง ลักษณะของเด็กที่อยู่ไม่นิ่ง วิ่งซนทั้งวัน และมีอาการสมาธิสั้นร่วมด้วย เป็นปัญหาเกี่ยวกับสภาวะทางพฤติกรรม สาเหตุหลักๆ ของไฮเพอร์แอ๊กทีฟมี ๓ ประการ คือ๑. ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเด็กไฮเพอร์ประมาณร้อยละ ๓๐-๔๐ มีญาติ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 327 | เดือน/ปี: 07/2549
ยาเม็ดคุมกำเนิดทำให้อ้วนจริงหรือ?ยาเม็ดคุมกำเนิด ถือเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีความสำคัญต่อชาวโลก โดยเฉพาะเพศหญิงอย่างมาก ถ้าไม่มียาคุมกำเนิด พลโลกอาจเพิ่มขึ้นจนล้นโลก เกิดการแย่งชิงทรัพยากรต่างๆ ยาเม็ดคุมกำเนิดจึงมีความสำคัญต่อมวลมนุษย์อย่างมาก ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 327 | เดือน/ปี: 07/2549
ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดถาม : วงศ์ชนก/ชลบุรีปกติดิฉันกินยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดต้องการจะเปลี่ยนมาใช้ยาคุมชนิดฉีดจะมีผลเสียต่อร่างกายอย่างไร ตอบ : นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด อาการที่มักพบได้บ่อย คือ ประจำเดือนผิดปกติ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 326 | เดือน/ปี: 06/2549
โรคมือ-เท้า-ปากโรคมือ-เท้า-ปาก เป็นไข้ออกผื่นชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยในเด็กเล็กซึ่งติดต่อกันง่าย แต่มักไม่รุนแรงและหายได้เองเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา มีข่าวการระบาดของโรคนี้ซึ่งมีความรุนแรงถึงเสียชีวิตในหมู่เด็กเล็กของประเทศมาเลเซีย ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 326 | เดือน/ปี: 06/2549
ป้องกันมาลาเรียถาม : นารี/สมุทรปราการลูกชายจะไปเข้าค่ายที่จังหวัดจันทบุรี ๓ วัน ได้ข่าวว่าที่นั่นก็คือพื้นที่ชุกชุมของไข้มาลาเรีย ดิฉันต้องการทราบว่า จะป้องกันไม่ให้ลูกชายติดไข้มาลาเรียได้อย่างไร ตอบ : นพ.รักษ์พงศ์ เวียงเจริญก่อนอื่นขอบอก ณ ตรงนี้เลยว่า ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 326 | เดือน/ปี: 06/2549
ลูกร้องจะซื้อของเล่น ถาม : นารีรัตน์/ชลบุรีลูกของดิฉันอายุ ๓ ขวบ เวลาพาไปไหนๆ เห็นของเล่นจะร้องอยากได้ ทั้งๆ ที่ของเล่นที่บ้านก็มีอยู่แล้วจะแก้ไขอย่างไร? ตอบ : นพ.จักรพันธ์ สุศิวะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของเด็กในวัยนี้ สาเหตุมาจากพัฒนาการของเด็กวัย ๓ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 325 | เดือน/ปี: 05/2549
เด็กในอุดมคติเด็กควรจะพัฒนาการตามวัย เพราะแต่ละวัยที่ผ่านมาจะย้อนกลับไปไม่ได้ ความสุขความมั่นคงในใจ ความต่อเนื่องในการพัฒนาจะเป็นรากฐานที่ดีทำให้เด็กมีความสุขคุณดวงเปิดประตูห้องตรวจเข้ามาพร้อมกับลูก ๒ คน สาวน้อยตัวเล็กๆ คือ น้องดี และหนุ่มน้อยตัวเล็กๆ อีกคนคือ น้องดวน น้องดีอายุ ๘ ขวบ ...
วารสารคลินิกเล่มที่: 257 | เดือน/ปี: 05/2549
ถาม : หญิงที่มาฝากครรภ์ ควรได้รับยาบำรุง ชนิดใดบ้าง เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ตัวอย่างเช่น ธาตุเหล็ก, แคลเซียม, กรดโฟลิก, วิตามินรวม ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 324 | เดือน/ปี: 04/2549
“ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” เป็นคำไทยแต่โบราณที่ช่วยบอกถึงความสำคัญของลักษณะที่เหมือนกันในลูกหลานกับพ่อแม่ปู่ย่าตายาย วงศาคณาญาติเดียวกัน ในทางพระพุทธศาสนาก็ได้มีการบัญญัติความจริงตามธรรมชาติ ๕ ประการ (นิยาม ๕) ซึ่งหนึ่งในห้าของกฎธรรมชาตินี้คือ ...


นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 324 | เดือน/ปี: 04/2549
เด็กกับคอมพิวเตอร์ถาม : ปุณณ์/กรุงเทพฯผมมีลูกชายอยู่ในวัยกำลังโต สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวตลอดเวลา ต้องการทราบว่าควรให้ลูกเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ดีตอบ : นพ.พิภพ จิรภิญโญสนใจกันมากจริงๆ เรื่องที่ว่าจะให้ลูกเริ่มเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ดี ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 324 | เดือน/ปี: 04/2549
"อาบน้ำกับลูกได้ไหม" เป็นคำถามที่คุณแม่หลายคนต้องการคำตอบ "จะทำอย่างไรถ้าลูกชายขออาบน้ำด้วยคน"ความจริงแล้ว คุณแม่ทั้งหลายนี้อาบน้ำให้ลูกมาตั้งแต่แรกเกิดแล้ว ทีนี้พอลูกเริ่มโตขึ้นการอาบน้ำด้วยกันเริ่มเป็นปัญหา ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 324 | เดือน/ปี: 04/2549
ในวัยทารกและเด็กซึ่งไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 323 | เดือน/ปี: 03/2549
ปัจจุบันนับว่าเด็กไทยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลา และในแต่ละปีเด็กไทยต้องเสียชีวิตจากอุบัติภัย มากกว่า ๓,๐๐๐ ราย เป็นทารกมากกว่า ๑๐๐ รายผลของโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในเด็ก” ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 323 | เดือน/ปี: 03/2549
เด็กไทยโง่ลง เพราะสมองได้รับการกระตุ้นน้อยและไม่ถูกวิธี ในช่วงแรกเกิดถึง ๖ ขวบ สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (สวร.) จัดประชุมเรื่อง "สื่อการเรียนรู้แบบ BBLในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา" โดยมี ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการการเรียนรู้ และนายแพทย์ยงยุทธ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 323 | เดือน/ปี: 03/2549
คนโบราณพูดว่า“ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง”นั้นไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกว่าผู้หญิงด้อยกว่าเลย ถ้าเราจะมองโลกในแง่ดี ผู้ชายเป็นขุนทหารย่อมจะต้องออกนำหน้าสู้ศึกสงคราม และให้ผู้หญิงเป็นกองทัพสนับสนุน ไม่มีเธอเสีย ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 322 | เดือน/ปี: 02/2549
ขนมและอาหารว่างที่วางจำหน่ายในปัจจุบันหลายรายการมีสารอาหารบางประเภทเกินความจำเป็นโรคอ้วนในเด็กเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญยิ่งทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ สำหรับประเทศไทย จากที่เคยมีปัญหาเด็กขาดสารอาหารหรือภาวะทุพ-โภชนาการ สภาพการณ์ในวันนี้กลับแปรเปลี่ยน ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 322 | เดือน/ปี: 02/2549
เมื่อพูดถึง "ความรัก" มีคำจำกัดความหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะความรักของแม่ลูกเป็นความผูกพันแนบแน่นที่เริ่มก่อตัวตั้งแต่แม่เริ่มรู้สึกว่าตั้งครรภ์ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 322 | เดือน/ปี: 02/2549
เด็กทารกใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอน การนอนหลับให้เพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กทารกทั้งร่างกายและสมองอีกครั้งหนึ่งที่เราได้อ่านข่าวการตายของเด็กทารกจากการนอน คราวนี้เป็นการตายจากการนอนคว่ำหน้า จมูกปากกดทับบนหมอนที่นอนจนหายใจไม่ออกเสียชีวิต ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 322 | เดือน/ปี: 02/2549
ถาม : แคทลียา/กรุงเทพฯขณะนี้ดิฉันตั้งครรภ์ได้ ๗ เดือนแล้ว ต้องการทราบว่า สามารถเอกซเรย์ได้หรือไม่ตอบ : นพ.ประสงค์ ตันมหาสมุทรในช่วง ๓ เดือนแรกจะมีความสำคัญมาก เนื่อง จากเป็นการสร้างอวัยวะส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ควรจะถูกรังสีโดยไม่จำเป็น ...


นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 321 | เดือน/ปี: 01/2549
“พรหมลิขิตบันดาลชักพา ดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกล พรหมลิขิตดลจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอ……..เออชะรอยคงเป็นเนื้อคู่ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 321 | เดือน/ปี: 01/2549
สมาคมไทสร้างสรรค์ได้จัดงานแถลงข่าวและนำกสนอผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชนบทด้วยการเล่านิทาน อ่านหนังสือให้เด็กฟัง ศ.นพ.เกษม วัศนชัย องคมนตรีและประธานมูลนิธิเพื่อหนังสือเพื่อเด็ก กล่าวว่า ชุมชนใด ครอบครัวใด ประเทศใด ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 321 | เดือน/ปี: 01/2549
ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ๑ ใน ๕ ของเด็กไทยจะเป็นโรคอ้วน ขณะที่เด็กในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ร้อยละ ๑๒ อ้วนแล้วเมื่อมีอายุเพียงแค่ ๒ ขวบ จากผลสำรวจระดับประเทศ ๒ ครั้ง ระยะเวลาห่างกัน ๕ ปี มีเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ขวบ อ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๐ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 321 | เดือน/ปี: 01/2549
กริ๊ง… กริ๊งง… กริ๊งงง… เสียงโทรศัพท์มือถือของผมดังขึ้น เหลียวมองดูชื่อสายเรียกเข้าเป็น เจ้าชัยเพื่อนซี้ของผมตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม ประโยคแรกที่มันถามผม “เฮ้ยหมอแซนเองได้เมียได้ลูกไม่ยักกะส่งข่าว (หว่ะ) ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 321 | เดือน/ปี: 01/2549
&nbs ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 320 | เดือน/ปี: 12/2548
พฤติกรรมของเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากขึ้น เป็นต้นว่า อายุของผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่อยู่ในวัยมัธยมต้น การฆ่าตัวตายหรือทำร้ายผู้อื่นเมื่อผิดหวังจากความรัก การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 320 | เดือน/ปี: 12/2548
แม้ว่าจะมีคำกล่าวเสมอๆ ว่า ชีวิตคู่นั้นอยู่เพราะรัก แต่บางครั้งบางครามองตากันก็อาจจะไม่รู้ว่ายังรักกันอยู่ไหม ปากบอกว่ารัก แต่ใจคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่ถ้าได้ร่วมรักกันแล้ว…ก็จะได้สัมผัสรักที่จับต้องได้ นั่นก็คือ "เซ็กซ์"เมื่อพูดถึงการมีเซ็กซ์ในสมองของผู้ชายมักจะคิดว่า ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 319 | เดือน/ปี: 12/2548
การเลี้ยงดูเด็กเป็นงานที่ละเอียดอ่อน เพราะความบอบบางของเด็ก คุณแม่ต้องคอยทะนุถนอมไม่ให้เด็กเป็นอันตราย ในขณะเดียวกันก็เป็นงานหนัก เนื่องจากต้องใช้แรงมากและทำอย่างต่อเนื่อง ...
นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่: 319 | เดือน/ปี: 11/2548
ปัจจุบันพ่อแม่จำนวนมากเลี้ยงลูกด้วยความรัก แต่ไม่ได้ฝึกฝนให้เด็กมีภูมิต้านทานต่อความทุกข์ เพราะไม่เคยเปิดโอกาสให้ลูกเผชิญต่อปัญหาในระดับที่เหมาะสมต่อวัยวุฒิของเขา เมื่อโตขึ้นจึงขาดทักษะในการจัดการกับปัญหาของชีวิตวัคซีนทางใจ ๓ ประการ ...