Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ �� สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ������โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID ::

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

บริการฟรีในอาคารผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ

บริการฟรีในอาคารผู้โดยสาร  สนามบินสุวรรณภูมิ

ศูนย์บริการแบบครบวงจร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
บริการด้านสัมภาระ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
อินเตอร์เน็ตไร้สาย ความเร็วสูง
บริการฟรีในอาคารผู้โดยสาร
โรงแรมโนโวเทล
 
บริการฟรีในอาคารผู้โดยสาร
 
Wi-Fi-Internet ฟรี
     1. ให้บริการฟรี 60 นาที เฉพาะบริเวณหลังจุดตรวจหนังสือเดินทางสำหรับผู้โดยสารขาออก และก่อนผ่านจุดตรวจหนังสือเดินทางสำหรับผู้โดยสารขาเข้าเท่านั้น

     2. ผู้โดยสารสามารถลงทะเบียนขอ Username และ Password เพื่อขอใช้ Free Wifi โดยต้องแสดงหนังสือเดินทางพร้อมบันทึกหลักฐานการขอใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 เคาน์เตอร์ ดังต่อไปนี้
2.1. บริเวณ Concourse D ด้านทิศตะวันออก ชั้น 4
2.2. บริเวณ Concourse D ด้านทิศตะวันตก ชั้น 4
2.3. บริเวณหลังจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออก โซน 2 ชั้น 4 (หน้าเกษียรสมุทร)
2.4. บริเวณหลังจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออก โชน 3 ชั้น 4
2.5. บริเวณจุดตัด Concourse ทิศตะวันออก ชั้น 3
2.6. บริเวณจุดตัด Concourse ทิศตะวันตก ชั้น 3
2.7. บริเวณจุดตัด Concourse E F และ G ชั้น 2
2.8. บริเวณหน้าจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2
2.9. บริเวณหน้า Gate D1A ชั้น 2
2.10. บริเวณส่วนภายในประเทศ Concourse A และ B ชั้น 2
 
บริการอินเตอร์เน็ตฟรี
     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ติดตั้งตู้ Internet Kiosk ให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีแก่ผู้โดยสารภายในห้องพักรอก่อนขึ้นเครื่อง (Hold Room) และบริเวณ Bus Gate ทั้งในและต่างประเทศ ห้องละ 2 เครื่องรวมทั้งหมด 126 เครื่อง


     ผู้โดยสารสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 10Mbps ในการรับ-ส่งอีเมล์ หรือดูข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ครั้งละ 15 นาทีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เมื่อหมดเวลาระบบจะทำการ Log Out อัตโนมัติซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้ต่อได้โดยการ Log In ใหม่
 
พื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง (Transfer Passenger Lounge)
     ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน B และ D (ฝั่งทิศตะวันตก) มีเก้าอี้บุนวมปรับเอนนอนได้สำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง เพื่อให้ผู้โดยสารได้พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างรอขึ้นเครื่อง และมีโทรทัศน์ให้ติดตามข่าวสารและรายการสาระบันเทิงต่าง ๆ
 
สนามเด็กเล่น (Play Ground)
     ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องเพื่อให้เด็ก ๆ เล่นสนุกสนานระหว่างรอขึ้นเครื่อง
 
บริการ Wheelchair สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
     ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการพิเศษ Wheelchair สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้จากสายการบินที่ท่านใช้บริการ ทั้งผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออก

     ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการพิเศษ Wheelchair สำหรับผู้ป่วย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ส่วนแพทย์ ท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ โดยไม่เสียค่าบริการ โทร. +662 132-2777
 
 
พื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการ
     แต่ละเดือนจะมีการจัดกิจกรรมสาธิตให้ผู้โดยสารได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ของที่ระลึกตามเทศกาลต่าง ๆ
ตั้งอยู่บริเวณชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน C และ D (ฝั่งตะวันออกและตะวันตก)
ที่มา  ::  http://www.suvarnabhumiairport.com/service_free_th.php

 บทความที่เกี่ยวข้อง

พาลูกน้อยขึ้นเครื่องบินครั้งแรก
http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/06/blog-post_6778.html
 เตรียมตัวลูกน้อย ก่อนขึ้นเครื่องบิน
http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/06/blog-post_1.html
อย่าได้แคร์…เมื่อต้องพาเด็กเล็กขึ้นเครื่องบิน
http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/06/blog-post.html
ขึ้นเครื่องบินผจญภัยไปกับเจ้าตัวเล็กhttp://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/06/blog-post_5643.html
ผู้โดยสารนำเด็กทารกเดินทางhttp://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/10/blog-post.html
ผู้โดยสารเด็กเดินทางเพียงลำพังด้วยเครื่องบิน
http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/10/blog-post_2.html
การขออาหารพิเศษกับการบินไทย
http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/10/blog-post_7448.html
ตั๋ว E-Ticket คืออะไร
http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/10/e-ticket.html
5 วิธีเช็คอินเพื่อฝ่าแถวคิวที่สนามบินเพื่อไปขึ้นเครื่องให้ทันก่อนออก
http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/09/5.html
เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิได้ที่เคาน์เตอร์ใด
http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/09/blog-post.html
การเช็คอินด้วยตนเองอัติโนมัติ http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/09/blog-post_11.html
ปริมาณของเหลวขึ้นเครื่องบิน
http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/09/blog-post_2948.html
การเปลี่ยนเครื่องระหว่างประเทศไปภายในประเทศ
http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/09/blog-post_7480.html
บริการฟรีในอาคารผู้โดยสาร  สนามบินสุวรรณภูมิ
http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/09/blog-post_8206.html
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
http://prinkotakoon.blogspot.co.uk/2013/09/blog-post_1833.html