Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ �� สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ������โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID ::

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

วิธีการลงขายของกับ Ebay

วิธีการลงขายของกับ Ebay
 


เริ่มต้น  ::   สมมุติว่าเราจะขาย แสตมป์นะคะ

 ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน


คู่มือการลงทะเบียนสำหรับผู้ขายจากเอเชียอาคเนย์


รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ขายสินค้าบนอีเบย์


คู่มือการสมัครอีเบย์ (ต่อ)

ตารางค่าธรรมเนียม

 
ค่าธรรมเนียมของอีเบย์ ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2010 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน - ประกาศขายสินค้าแบบประมูล
ค่าแปะประกาศขายสินค้า (Insertion Fee) แบบประมูล (เป็นดอลลาร์สหรัฐ)
ราคาเริ่มต้นค่าแปะประกาศขายสินค้า (Insertion Fee)
$0.01 — $0.99ฟรี!*
$1.00 — $9.99$0.25
$10.00 — $24.99$0.50
$25.00 — $49.99$0.75
$50.00 — $199.99$1.00
$200ขึ้นไป$2.00
ค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย (Final Fee) 9.0% คงที่ (ไม่เกิน $50)
* ไม่เกิน 100


ค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิกร้านค้า - ประกาศขายสินค้าแบบประมูล
ค่าแปะประกาศขายสินค้า (Insertion Fee) แบบประมูลและค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย (Final Value Fee) (เป็นดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับผู้สมัครเป็นสมาชิกร้านค้า
ราคาเริ่มต้นค่าแปะประกาศขายสินค้า (Insertion Fee)
$0.01 — $0.99$0.10
$1.00 — $9.99$0.25
$10.00 — $24.99$0.50
$25.00 — $49.99$0.75
$50.00 — $199.99$1.00
$200ขึ้นไป$2.00
ราคาขายค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย (Final Value Fee)
สินค้าที่ขายไม่ได้ไม่มีค่าธรรมเนียม
$0.01 — $50.008.75% ของมูลค่าปิด (Closing Value)
$50.01 — $1000.008.75% ของ $50.00 แรกบวก 4.0% ของยอดมูลค่าปิดที่เหลือ ($50.01 ถึง $1,000.00)
เท่ากับหรือมากกว่า $1000.018.75% ของ $50.00 แรกบวก 4.0% ของ $50.01 - $1,000.00 แรกบวก 2.0% ของยอดมูลค่าปิดที่เหลือ ($1,000.01 - มูลค่าปิด)
 
รูปภาพ (ไม่เกิน 12 รูป)ฟรี
ส่วนลด ETRSส่วนลด 20% จากค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย (Final Value Fee)


ค่าธรรมเนียมแบบราคาตายตัว
ค่าแปะประกาศขายสินค้า (Insertion Fee) แบบราคาตายตัว (เป็นดอลลาร์สหรัฐ)
ค่าแปะประกาศขายสินค้า (Insertion Fee) แบบราคาตายตัวในปัจจุบันผู้สมัครสมาชิกแบบสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ผู้สมัครสมาชิกแบบพรีเมียม ผู้สมัครสมาชิกแบบพื้นฐาน ค่าธรรมเนียมแบบมาตรฐาน
(สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครสมาชิก)
$0.35$0.03$0.05$0.20$0.50
รูปภาพ (ไม่เกิน 12 รูป) ฟรี ฟรี ฟรี $0.15 สำหรับแต่ละรูป
ค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย (Final Value Fee) ของราคาแบบตายตัว
ราคาขายหมวดหมู่สินค้าอื่นๆ ทั้งหมดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์CSA และ P&A สื่อ
สินค้ายังไม่มีผู้ซื้อ ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
$0.01 - $50.0012.0% ของมูลค่าปิด (Closing Value) 8.0%12.0%15.0%
$50.00 - $1000.0012.0% ของ $50.00 แรกบวก 6.00% ของยอดมูลค่าปิดที่เหลือ ($50.01 ถึง $1,000.00) 5.0%9.0%5.0%
เท่ากับหรือมากกว่า $1000.01 12% ของ $50.00 แรกบวก 6.0% ของ $50.01 - $1,000.00 แรก บวก 2.0% ของยอดมูลค่าปิดที่เหลือ ($1,000.01 - มูลค่าปิด) 2.0%2.0%2.0%


ค่าธรรมเนียมการเปิดร้าน
ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก(เหรียญสหรัฐ/US$)
ระดับร้านค้าค่าธรรมเนียม ดอลลาร์สหรัฐ)
ระดับพื้นฐาน15.95 ดอลลาร์ / เดือน
ระดับพรีเมียม49.95 ดอลลาร์ / เดือน
ระดับธุรกิจขนาดใหญ่299.95 ดอลลาร์ / เดือน  (อัตราใหม่ถูกกว่าเดิม)รายละเอียดค่าธรรมเนียม


ใช้ตารางแสดงรายละเอียดค่าธรรมเนียมเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เหมาะสม


ข้อสำคัญในการขายสินค้าบนอีเบย์ ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกอีเบย์ก่อนที่คุณจะเริ่มขาย กรุณาอ่านคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่ผู้ขายมือใหม่มักพบ เพื่อให้คุณสามารถประสบความสำเร็จใจการขายได้ดีขึ้น

• ใช้ข้อมูลจริงในการลงทะเบียน
กรุณาลงทะเบียนด้วยข้อมูลจริง เนื่องจากคุณจะต้องส่ง
หลักฐานการยืนยันตัวตนและที่อยู่ ในการขายสินค้าบนอีเบย์ (เช่น บัตรประชาชน บัตรเครดิตหรือข้อมูลบัญชีธนาคาร)

• เปิดบัญชีเพย์พาล
ในการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ คุณจำเป็นต้องเปิดบัญชีเพย์พาลและ
ผูกกับบัญชีอีเบย์ของคุณ. ซึ่งจะต้องใช้บัตรเครดิต หรือเดบิตการ์ดในขั้นตอนการลงทะเบียนทั้งอีเบย์และเพย์พาล

• วิจัยตลาด
การรู้จักตลาดที่คุณจะขาย จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น คุณอาจเริ่มจากการศึกษาว่าสินค้าใดขายดีที่ราคาเท่าใด

• ขายสินค้าที่เป็นของแท้
ผู้ขายต้องมั่นใจว่า
สินค้าที่ขายเป็นของแท้ และคุณมีสิทธิ์ที่จะขายสินค้านั้น อีเบย์อาจขอให้คุณแสดงหลักฐาน (เช่น ใบเสร็จซื้อขาย) ที่มีอยู่ในการขายสินค้า

• เลือกใช้ผู้ให้บริการส่งสินค้าอย่างเหมาะสม
การที่สินค้าถูกส่งไปถึงผู้ซื้ออย่างรวดเร็วในค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญ สำหรับการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ การขนส่งที่ล่าช้า สินค้าหากในระหว่างขนส่งและค่าขนส่งที่แพงเกินควรจะทำให้ผู้ซื้อไม่พอใจและให้คะแนน DSR  คุณต่ำลง

เลือกใช้บริการส่งสินค้าที่เชื่อถือได้และมีการติดตามสถานะพัสดุจะทำให้ผู้ซื้อของคุณวางใจได้มากขึ้น คุณสามารถ
เลือกดูรายชื่อผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าในแต่ละประเทศได้ที่ด้านล่างนี้
o
ไทย
o สิงคโปร์
o มาเลเซีย

• เป็นผุ้ขายที่น่าเชื่อถือ
ผู้ซื้อจะสามารถให้คะแนนผู้ขายในการซื้อแต่ละครั้ง และสามารถเปิดเรื่องร้องเรียนหากไมได้รับความพึงพอใจใน
การซื้อ

อีเบย์จะใช้จำนวนความเห็นที่เป็น Negative หรือ Neutral และจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมาคิดเป็นจำนวนความ
ไม่พึงพอใจของผู้ซื้อ หรือที่เรียกว่า bad buyer experience คุณอาจถูกระงับบัญชีผู้ขาย เมื่อมีจำนวนความไม่พึงพอใจ
ของผู้ซื้อเป็นจำนวน 3 รายการต่อการซื้อขาย 100 ครั้ง

การที่คุณรักษามาตรฐานของผู้ขายที่ดี ไว้
จะทำให้คุณเป็นผู้ขายที่น่าเชื่อถือ และได้ชื่อว่าเป็นผู้ขายที่สามารถให้
บริการผู้ซื้ออย่างยอดเยี่ยม

• หลีกเลี่ยงการทุจริตเพื่อให้ได้คะแนน feedback

คะแนน feedback จากผู้ซื้อจะสะท้อนให้เห็นว่าคุณเป็นผู้ขายที่ดีหรือไม่ เพียงไร คุณควรได้คะแนนเหล่านั้นมาจากการขายถูกต้องตามกฏและนโยบาย มิใช่โดย การทุจริต

• ค่อยๆขยายธุรกิจ
ในระหว่างที่ผู้ขายใหม่อยุ่ในช่วงเริ่มต้นศึกษาการขายสินค้าบนอีเบย์นั้นเป็นช่วงที่อาจเกิดข้อร้องเรียนจากผู้ซื้อได้มาก
ดังนั้น คุณควรขายสินค้าทีละน้อย เพื่อให้คุณได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าสิ่งใดควร หรือไม่ควรทำในการขายสินค้า ตั้งแต่การ
ส่งสินค้าไปจนถึงการให้บริการ เพื่อให้คุณสามารถรักษาระดับความพึงพอใจของผู้ซื้อได้
ขอบคุณที่มา  ::      http://www.thaiseoboard.com/index.php/topic,170752.0.html
http://education.ebay.co.th/newtoselling/registration/
http://pages.ebay.com.sg/thai/export/th/sellerinformation/news/FeeUpdate2010.html
http://export.ebay.co.th/interimhp/interim_register.html