Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การขออยู่ประเทศไทยต่อของชาวต่างชาติ

การขออยู่ประเทศไทยต่อของชาวต่างชาติ
การพักอาศัยภายใน 30 วัน


เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า ถ้ามีการขอตกลงของทั้งสองประเทศ (เประเทศของท่านเเละประเทศไทย)ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยไม่เกิน 30 วัน

ด่านคนตรวจคนเข้าเมืองทางสนามบินจะได้รับการประทับตราวีซ่า (ไม่เกิน 30 วัน) ในหนังสือเดินทางของคุณการพักอาศัยมากกว่า 30 วัน


การพักอาศัยนานกว่า 30 วัน ในประเทศไทย นักท่องเที่ยวต้องมีวีซ่า เช่น วีซ่านักท่องเที่ยว หรือ non-immigrant visa วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับ 60 วัน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่สามารถขอวีซ่าต่อได้

สามารถพักอาศัยได้ 90 วัน กับวีซ่า non-immigrant visa ภายใน 1 ปี  ซึ่งสามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้หลายครั้งภายในหนึ่งปีเเต่ต้องออกก่อน 90 วันที่วีซ่าหมดกำหนด

การขอต่อวีซ่า (ขอต่อวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง) คือต้องเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากที่วีซ่าหมด เเละเดินทางกลับยังประเทศไทย ซึ่งมีสองวิธี วีธีที่หนึ่งการเดินทางเข้าสายเเดน จะได้รับวีซ่าเพียง 15 วัน วิธีที่สอง การเดินทางเข้าประเทศไทย โดยเครื่องบิน หรือ ถึง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จะได้รับวีซ่า 30 วัน สามารถเดินทางได้บ่อยครั้ง
การขออยู่ประเทศไทยต่อของชาวต่างชาติกรณีสามีกลับไปเยี่ยมประเทศไทยกับภรรยา โดยจะอยู่ที่ไทยครั้งละไม่เกิน 90 วันค่ะ โดยสามีเราจะมาไทยด้วย VISA ON ARRIVAL คืออยู่ไทย

ได้ 30 วัน ก่อนวีซ่าหมดอายุ ก็ไปขออยู่ต่อกรณีเพื่อเยี่ยมคู่สมรส หรือเยี่ยมบุตรซึ่งมีสัญชาติไทย ซึ่งจะอยู่ต่อได้อีก 60 วันค่ะ (รวมอยู่ต่อได้ทั้งหมด 90 วันค่ะ)

*คนที่อยู่ต่างจังหวัดให้ไปติดต่อยื่นเรื่องขออยู่ต่อได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใกล้บ้านค่ะ*

*กรณีที่ชาวต่างชาติมีภรรยาเป็นคนไทย และมีทะเบียนสมรส ต้องการมาอยู่ไทยไม่เกิน 90 วัน เราขอแนะนำวิธีนี้ค่ะ เพราะง่าย และสะดวกมากค่ะ*

แต่ถ้าชาวต่างชาติที่มีภรรยาเป็นคนไทยและมีทะเบียนสรส ต้องการอยู่ในไทยไม่เกิน 150 วัน (ประมาณ 5 เดือน) ขอแนะนำให้ขอวีซ่าท่องเที่ยว

(TOURIST VISA) มาก่อนค่ะ เพราะวีซ่านี้จะอยู่ได้ 90 วัน ก่อนครบอายุวีซ่าให้ไปขออยู่ต่อกรณีเพื่อเยี่ยมคู่สมรส หรือเยี่ยมบุตรซึ่งมีสัญชาติไทย

จะได้อยู่ต่อเพิ่มอีก 60 วันค่ะ รวมเป็น 150 วันค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดไปอ่านได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเมืองค่ะ

 
http://www.immigration.go.th/

กรณีเพื่อเยี่ยมคู่สมรสหรือเยี่ยมบุตร ซึ่งมีสัญชาติไทย


หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์

2. กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้ง ทางนิตินัยและพฤตินัย

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

1. แบบคำขอ ตม.7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4x6 ซม.

2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มี สัญชาติไทย

5. สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาสูติบัตร

*ค่าธรรมเนียม 1,900 บาทค่ะ*


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ คำขออยู่ต่อของชาวต่างชาติ
แบบฟอร์ม ตม.7 จากลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้ค่ะ

http://www.immigration.go.th/nov2004/download/pdf/tm7.pdfกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปให้ครบถ้วน แล้วนำไปยื่นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ใกล้บ้านได้เลยค่ะ     

ที่มา  ::   http://topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/2012/10/H12858018/H12858018.html