Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย/รับสมัครตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ Lifevantage สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ...ประภัสรา โคตะขุน โทร ☎️ :: 0632859419 Line ID :: pla-prapasara สมัครกับทีมงานเรา รับทำเว็บไซต์เพื่อการขายให้ฟรี !!!

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การขออยู่ประเทศไทยต่อของชาวต่างชาติ

การขออยู่ประเทศไทยต่อของชาวต่างชาติ
การพักอาศัยภายใน 30 วัน


เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า ถ้ามีการขอตกลงของทั้งสองประเทศ (เประเทศของท่านเเละประเทศไทย)ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยไม่เกิน 30 วัน

ด่านคนตรวจคนเข้าเมืองทางสนามบินจะได้รับการประทับตราวีซ่า (ไม่เกิน 30 วัน) ในหนังสือเดินทางของคุณการพักอาศัยมากกว่า 30 วัน


การพักอาศัยนานกว่า 30 วัน ในประเทศไทย นักท่องเที่ยวต้องมีวีซ่า เช่น วีซ่านักท่องเที่ยว หรือ non-immigrant visa วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับ 60 วัน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่สามารถขอวีซ่าต่อได้

สามารถพักอาศัยได้ 90 วัน กับวีซ่า non-immigrant visa ภายใน 1 ปี  ซึ่งสามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้หลายครั้งภายในหนึ่งปีเเต่ต้องออกก่อน 90 วันที่วีซ่าหมดกำหนด

การขอต่อวีซ่า (ขอต่อวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง) คือต้องเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากที่วีซ่าหมด เเละเดินทางกลับยังประเทศไทย ซึ่งมีสองวิธี วีธีที่หนึ่งการเดินทางเข้าสายเเดน จะได้รับวีซ่าเพียง 15 วัน วิธีที่สอง การเดินทางเข้าประเทศไทย โดยเครื่องบิน หรือ ถึง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จะได้รับวีซ่า 30 วัน สามารถเดินทางได้บ่อยครั้ง
การขออยู่ประเทศไทยต่อของชาวต่างชาติกรณีสามีกลับไปเยี่ยมประเทศไทยกับภรรยา โดยจะอยู่ที่ไทยครั้งละไม่เกิน 90 วันค่ะ โดยสามีเราจะมาไทยด้วย VISA ON ARRIVAL คืออยู่ไทย

ได้ 30 วัน ก่อนวีซ่าหมดอายุ ก็ไปขออยู่ต่อกรณีเพื่อเยี่ยมคู่สมรส หรือเยี่ยมบุตรซึ่งมีสัญชาติไทย ซึ่งจะอยู่ต่อได้อีก 60 วันค่ะ (รวมอยู่ต่อได้ทั้งหมด 90 วันค่ะ)

*คนที่อยู่ต่างจังหวัดให้ไปติดต่อยื่นเรื่องขออยู่ต่อได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใกล้บ้านค่ะ*

*กรณีที่ชาวต่างชาติมีภรรยาเป็นคนไทย และมีทะเบียนสมรส ต้องการมาอยู่ไทยไม่เกิน 90 วัน เราขอแนะนำวิธีนี้ค่ะ เพราะง่าย และสะดวกมากค่ะ*

แต่ถ้าชาวต่างชาติที่มีภรรยาเป็นคนไทยและมีทะเบียนสรส ต้องการอยู่ในไทยไม่เกิน 150 วัน (ประมาณ 5 เดือน) ขอแนะนำให้ขอวีซ่าท่องเที่ยว

(TOURIST VISA) มาก่อนค่ะ เพราะวีซ่านี้จะอยู่ได้ 90 วัน ก่อนครบอายุวีซ่าให้ไปขออยู่ต่อกรณีเพื่อเยี่ยมคู่สมรส หรือเยี่ยมบุตรซึ่งมีสัญชาติไทย

จะได้อยู่ต่อเพิ่มอีก 60 วันค่ะ รวมเป็น 150 วันค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดไปอ่านได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเมืองค่ะ

 
http://www.immigration.go.th/

กรณีเพื่อเยี่ยมคู่สมรสหรือเยี่ยมบุตร ซึ่งมีสัญชาติไทย


หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์

2. กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้ง ทางนิตินัยและพฤตินัย

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

1. แบบคำขอ ตม.7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4x6 ซม.

2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มี สัญชาติไทย

5. สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาสูติบัตร

*ค่าธรรมเนียม 1,900 บาทค่ะ*


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ คำขออยู่ต่อของชาวต่างชาติ
แบบฟอร์ม ตม.7 จากลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้ค่ะ

http://www.immigration.go.th/nov2004/download/pdf/tm7.pdfกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปให้ครบถ้วน แล้วนำไปยื่นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ใกล้บ้านได้เลยค่ะ     

ที่มา  ::   http://topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/2012/10/H12858018/H12858018.html

5 ความคิดเห็น:

 1. ถาม : กองตรวจลงตราฯ ที่กรมการกงสุล มีหน้าที่อะไรเกี่ยวกับ visa  ตอบ : หน้าที่หลักของกองตรวจลงตราฯ คือการดูแลการออก visa ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของไทยในต่างประเทศสำหรับคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าเมืองไทยค่ะ นอกจากนี้ กองตรวจลงตราฯ ก็มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้คนต่างชาติที่เป็นนักการทูตหรือเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศที่พำนักอยู่ในเมืองไทย เดินทางกลับเข้าเมืองไทยได้อีก (Re-entry)


  หากคนต่างชาติทั่วไปที่อยู่ในเมืองไทย ต้องการติดต่อเรื่อง visa ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเปลี่ยนประเภท visa หรือการขอขยายเวลาการพำนักในเมืองไทย ต้องติดต่อที่สำนักงาน ต.ม. ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะค่ะ โทรศัพท์ไปสอบถามก่อนได้ที่หมายเลข 0-2141-9889 0-2141-9900 ถึง 10


  อนึ่ง กองตรวจลงตราฯ ก็สามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอ visa ไปต่างประเทศของคนไทย
  ได้ค่ะ แต่ข้อมูลในรายละเอียดจะต้องไปสอบถามจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ ในเมืองไทย เพราะเป็นอำนาจของแต่ละประเทศในการออก visa ให้คนต่างชาติเข้าประเทศของเขา

  ถาม : ถ้าอย่างนั้น คนต่างชาติที่จะเข้ามาในเมืองไทย ก็ต้องขอ visa ก่อนใช่ไหม  ตอบ : ใช่แล้วค่ะ คนต่างชาติที่จะเข้ามาในเมืองไทยก็ต้องขอ visa ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆ ก่อน แต่ก็มีหลายประเทศค่ะที่สามารถเข้าเมืองไทยได้โดยไม่ต้องมี visa หรือขอ visa ที่สนามบินก็ได้ สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศดังกล่าวได้จาก www.consular.go.th หรือ www.mfa.go.th นะคะ


  สถานทูตหรือสถานกงสุลของไทยมีอำนาจหน้าที่ในการออก visa ให้คนต่างชาติ เพื่ออนุญาตให้เดินทางมาประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดี การอนุญาตให้เข้าประเทศไทย รวมทั้งกำหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักตรวจคนเข้าเมืองค่ะ คนต่างชาติบางคนที่ได้รับ visa แล้ว ก็อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง หากเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตม. พิจารณาแล้วเห็นว่า คนต่างชาตินั้นๆ มีลักษณะหรือพฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ค่ะ
  .

  ตอบลบ
 2. Visa On Arrival


  Visa On Arrival คือ ไม่ต้องไปขอที่สถานทูตไทย แต่จะได้รับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน เมื่อออกจากเครื่องบิน เดินไปตามทางก่อนจะถึงเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง จะมีเคาน์เตอร์ให้ขอ Visa On Arrival โดยมีป้ายบอกไว้ค่ะ

  ตอนยื่นขอที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้องเขียนคำขอวีซ่าติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว มีตั๋วไปกลับแสดง และมีเงินติดตัวคิดเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาท


  เมื่อรับการตรวจลงตราเสร็จแล้ว ก็เดินไปเข้าช่องตรวจหนังสือเดินทาง จะได้รับการประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 15 วัน หลังจากนั้นก่อนหมดกำหนดอนุญาต จะขออยู่ต่อเลื่อนการเดินทางได้อีกไม่เกิน 7 วัน


  ตอบลบ
 3. วีซ่า  วีซ่าในที่นี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "VISA" ซึ่งหมายถึงหลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศที่ทำเป็นรอยตราประทับ หรือเป็นแผ่นกระดาษสติกเกอร์ติด อยู่ในหนังสือเดินทาง โดยเป็นหลักการเดียวกันของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ถือได้ปฏิบัติว่า ก่อนที่คนของประเทศหนึ่งจะเดินทางเข้าไปอีกประเทศหนึ่ง ประเทศใด ก็จะต้องไปขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศจากกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไปเสียก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ก็จะได้รับการประทับตราวีซ่า หรือติดเป็นสติกเกอร์ที่เป็นวีซ่าให้ในหนังสือเดินทาง ตามปกติโดยทั่วไปแล้วถึงแม้ว่าการเดินทางระหว่างประเทศ จะต้องขอวีซ่าสำหรับเดินทาง เข้าประเทศนั้นๆ เสียก่อนก็ตาม แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับบางประเทศที่ได้ทำความตกลงไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างกันก็ได้ หรือบางประเทศอาจยกเว้นโดย การอนุญาตให้คนบางสัญชาติเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเลยก็ได้  สำหรับในส่วนของประเทศไทยนั้น เป็นลักษณะผสม 3 อย่าง คือ

  1. ต้องขอวีซ่าจากต่างประเทศก่อนเดินทางเข้ามา

  2. มาขอวีซ่าที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า VISA ON ARRIVAL ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบางด่านหรือที่สนามบินนานาชาติในประเทศไทย

  3. มีการยกเว้นสำหรับคนที่มีสัญชาติของบางประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่าเลยก็สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ แต่ว่า พวกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีวีซ่านี้ ก็จำกัดเพียงเฉพาะคนสัญชาติของประเทศที่มีความเจริญ และมีฐานะค่อนข้างดี ที่มีความประสงค์จะเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 30 วัน เท่านั้น  วีซ่าของประเทศไทยเกิดจากอำนาจตามกฎหมายที่เรียกกันว่ากฎกระทรวง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5, มาตรา 12 (1), และมาตรา 34 (15) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ตราออกมาบังคับใช้ โดยได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดอยู่ใน กระทรวงการต่างประเทศ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง สังกัดอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับไปปฏิบัติ นับตั้งแต่เวลาที่ได้มีการใช้ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ฉบับ พ.ศ.2522 มาจนถึงปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ออกมาใช้ ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 9 ประเภท บางประเภทจะออกให้สำหรับบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางฑูต หรือหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น บางประเภทจะออกให้กับคนต่างด้าวทั่วไปที่ต้องการจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว และบางประเภทจะเป็นวีซ่าเกี่ยวกับผู้ที่จะเข้ามามี ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งวีซ่าในแต่ละประเภทนี้ จะมีสิทธิแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของระยะเวลาที่จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็น ระยะเวลายาวนานไม่เท่ากัน และค่าธรรมเนียมวีซ่าก็แตกต่างกันด้วย ดังต่อไปนี้  ที่มา : หนังสือเรื่องชาวต่างชาติจะอยู่เมืองไทยได้อย่างไร โดย สุภัทร์ สกลไชย

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ อยากสอบถามเกี่ยวกับสำเนาทะเบียนสมรสอ่ะค่ะ ว่าใช้ใบที่เราได้รับมาตั้งแต่วันจดทะเบียนสมรส หรือต้องไปขอคัดใหม่ที่เขตค่ะ(ไม่แน่ใจว่าต้องออกไม่เกินสามเดือนเหมือนเวลาไปขอวีซ่าประเทศอื่นๆรึเปล่าน่ะค่ะ) พยายามโทรไป ตม ก็ไม่มีคนรับสายเลยย วีซ่า on arrival ของสามีใกล้จะหมดแล้วด้วยอ่ะค่ะ ขอบคุณนะคะ

  ตอบลบ
 5. ใช้ใบที่เราได้รับมาตั้งแต่วันจดทะเบียนสมรสค่ะ ถ่ายเอกสารไปด้วยนะคะ ถ้าไม่ได้ถ่ายไปมีบริการรับถ่ายแต่แพงนิดหนึ่ง ภาพถ่ายเหมือนกันค่ะ

  ตอบลบ