Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

เทคนิคช่วยพัฒนาสมองลูก

เทคนิคช่วยพัฒนาสมองลูก

พ่อแม่สามารถสร้างการพัฒนาสมองของลูกน้อยได้โดยวิธีต่างๆดังนี้
1. ให้ความรักการดูแลอย่างสม่ำเสมอ
เด็กที่โตขึ้นท่ามกลางความรักความอาใจใส่จากคนในครอบครัว จะมีการพัฒนาที่แตกต่างจากเด็กที่ถูกละทิ้งอย่างเห็นได้ชัดเจน2. การสัมผัสและการนวด

มีผลต่อการพัฒนาของสมอง เห็นได้จากเด็กทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับการนวดเบาๆ เป็นเวลา 15 นาที 3 เวลา พบว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีปฏิกิริยาโต้ตอบและร้องกวนน้อยลง เด็กสามารถกลับจากโรงพยาบาลได้เร็วกว่าเด็กกลุ่มที่ไม่ได้ทำวิธีนี้

 

3. ใส่ใจในเรื่องการได้ยินและภาษา
.ควรพูดกับลูกแม้ยังไม่ตอบโต้ในช่วงเดือนแรกแต่เด็กจะเริ่มออกเสียงได้เร็วเพื่อตอบโต้กับแม่รวมทั้งเรียกชื่อหรือแสดงสีหน้า หรือยิ้มกับลูกบ่อยๆ เด็กสามารถเรียนรู้ 2 ภาษา ในเวลาเดียวกันได้รวดเร็วกว่าผู้ใหญ่ เห็นได้ชัดจากพ่อแม่ต่างเชื้อชาติ ลูจะเรียนรู้และเข้าใจ 2 ภาษาได้ในเวลาเดียวกัน อาจพูดได้ช้ากว่าปกติ แต่เมื่อพูดได้ จะพูดพร้อมกันได้ทั้ง 2 ภาษา
· เด็กมีปัญหาเรื่องหูชั้นกลางอักเสบ มีผลเสียต่อการได้ยิน ทำให้พัฒนาการทางภาษาได้ช้า

 

4. กระตุ้นให้ลูกมองเห็นโลกกว้าง
· เมื่อลูกอายุได้ 2 – 4 เดือน กระตุ้นโดยใช้ของที่มีสีสดใส รูปหน้าของพ่อแม่และรูปร่างของต่างๆ รวมทั้งของที่เคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นสมองโดยผ่านจากการเห็น คนไทยสมัยก่อนจะมีการแขวนปลาตะเพียนสานสีสดๆ เหนือเปลที่ไกวของลูก
· การมองเห็นของเด็กจะพัฒนาได้สูงสุดเมื่ออายุได้ 8 เดือน พบว่าในเด็กที่มีต้อกระจกแต่กำเนิดที่ไม่มีการผ่าตัดเปลี่ยนเลบส์ก่อนอายุ 2 ปีจะมีปัญหาของตามองไม่เห็น ทั้งนี้เนื่องจากศูนย์การมองเห็นไม่ได้พัฒนา5. มองหาโอกาสที่จะสอนลูก
· ใช้โอกาสต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันเป็นหน้าต่างแห่งการเรียนร็ของลูก เช่น เวลาแต่งตัว แม่ก็จะพูดเรียกชื่อของเสื้อผ้า สี และบอกจำนวนได้
· เมื่อกำลังเตรียมอาหาร ก็สามารถให้ลูกเล่นชามพลาสติกได้ สามารถเรียกชื่อของใช้ บอกขนาดที่แตกต่างกันและร้อนหรือเย็นเมื่อสัมผัสได้
· เมื่อนั่งอยู่กับลูกในรถสามารถบอกชื่อสถานที่ ต้นไม้ รถเมล์ รถลรรทุกและป้ายต่างๆได้6. ใช้ดนตรีในการพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์
· ดังที่กล่าวแล้วว่าเพลงคลาสสิคต่างๆ ทำนองและเสียงที่ขึ้นลง กระตุ้นการพัฒนาของสมองด้านการคำนวณ และความเป็นเหตุเป็นผลของลูกใช้รูปภาพต่างๆ เป็นเครื่องช่วยให้เข้าใจความรู้สึกของดนตรีได้เพิ่มขึ้น

 

7. อารมณ์ที่ตึงเครียดหรือการผ่อนคลายมีผลต่อการพัฒนาของเด็ก
· ในความทรงจำเกิดจากการรับรู้ความรู้สึกเมื่อมีการสัมผัสด้วยประสาททั้ง 5 ยิ่งมีความรู้สึกรุนแรงเท่าใดจะกระตุ้นให้มีการจำมากขึ้นเท่านั้น สมองส่วน Limbic System ที่ควบคุมอารมณ์จะช่วยทำให้มีการตัดสินใจเหตุการเฉพาะหน้า เช่น จะร้องไห้ โต้ตอบหรือวิ่งหนี การสร้างความเชื่อมั่น ในตนเองรวมทั้งการแก้ไขเพื่อเอาตัวรอดเป็นผลจากการรับรู้ในส่วนนี้· การถูกทอดทิ้งหรือมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของลูกจากการรับรู้ ในช่วงเล็กมีผลต่อการเรียนรู้แลพพฤติกรรมเมื่อโตขึ้นได้

 

8. กิจกรรมที่ปลอดภัยและอ่อนโยน
· มีผลต่อการพัฒนาของลูก เกิดขึ้นได้จากกิจกรรมต่างๆ เด็กๆต้องการความเคลื่อนไหวส่วนของร่างกายที่เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น นิ้วมือ นิ้วเท้า และกล้ามเนื้อของแขนขา เป็นการวิ่งและกระโดดเช่นกัน ต้องเลือกสถานที่และของเล่นต่างๆ ที่ปลอดภัยให้ลูก พ่อแม่ควรให้การแนะนำและร่วมเล่นกับลูก9. เด็กเรียนรู้และพัฒนาจากสิ่งที่เห็นรอบๆตัว

· ความประพฤติหรือเสียงที่รุนแรงของพ่อแม่ สามารถทำให้เด็กเป็นคนก้าวร้าวรุนแรงได้ ถ้าพ่อแม่เป็นคนอ่อนโยนเด็กจะถ่ายทอดลักษณะนี้ออกมาเช่นกัน ถ้าพ่อแม่แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง ลูกจะเรียนรู้วิธีเหล่านี้เป็นลำดับเช่นกัน
 
 
 
 
 
 
ที่มา :: http://www.babyplayshop.com/