Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

คำถามที่พบบ่อยในการฉีดวัคซีน

คำถามที่พบบ่อยในการฉีดวัคซีน

 

 

ถ้าจะให้ลูกฉีดวัคซีนหลายชนิดพร้อมกันแบบรวมเข็ม จะได้ผลดีกว่าฉีดแบบแยกเข็มหรือไม่?

 
ตอบ : โดยส่วนใหญ่การฉีดแบบรวมเข็ม ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคมากกว่าการฉีดแบบแยกเข็ม แต่ช่วยลดการเจ็บตัวจากการฉีดหลายเข็ม ซึ่งวัคซีนที่นำมาผสมรวมกันในเข็มเดียวต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการศึกษาแล้ว ว่าไม่มีผลรบกวนการสร้างภูมิคุ้มกันของแต่ละชนิด และต้องเป็นวัคซีนที่ผสมรวมกันมาแล้วหรือมีการระบุมาชัดเจนว่าใช้ผสมรวมกัน ได้ โดยต้องเป็นของบริษัทเดียวกัน หากมิได้ระบุชัดเจนว่ารวมกันได้หรือมาจากต่างบริษัทจะห้ามนำมาผสมร่วมในหลอด เดียวกันเพื่อฉีด เนื่องจากองค์ประกอบในวัคซีนอาจไม่เข้ากันและทำให้วัคซีนเสียสภาพได้ ตัวอย่าง วัคซีนที่มีการรวมเข็มกันอยู่แล้วได้แก่ DTaP + inactivated Polio virus type1-3 + rHBs Ag+ Hib ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกัน 6 โรค คือโรคคอตีบ โรคบาดทะยัก โรคไอกรน โรคโปลิโอ โรคไวรัสตับอักเสบบี และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮีโมฟิลุสอินฟลูเอ็นเซ่ทัยป์บี

ภญ.ผศ.ดร.จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนตามกำหนด โดยพลาดเข็มที่ 2 จะต้องเริ่มฉีดวัคซีนรอบใหม่เลยหรือไม่?

 
ตอบ :พิจารณาโดยทั่วไปสำหรับวัคซีน ซึ่งหากพลาดในเข็มที่สองแล้ว ควรฉีดเข็มที่ 2 ทันทีที่ทำได้ และการฉีดในครั้งถัดไปต้องทำการเว้นระยะห่างของเข็มที่ 2 และ 3 เท่าเดิม

ภญ.ผศ.ดร.จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์
 
 
 

ถ้าลูกเป็นไข้หรือท้องเสียแต่อาการไม่มากนัก แต่ครบกำหนดนัดฉีดวัคซีนยังสามารถไปฉีดวัคซีนได้หรือไม่

 
ตอบ :การสร้างภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อวัคซีนจะได้ผลดีเมื่อร่างกายแข็งแรง และอาจมีอาการข้างเคียงจากวัคซีน ซึ่งหากเด็กป่วยอยู่จะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้มากขึ้นและการตอบสนองต่อวัคซีนได้ไม่ดี ดังนั้นจึงควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปและรีบไปฉีดวัคซีนทันทีที่ลูกหาย
ภญ.ผศ.ดร.จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์เด็กอายุ 4 ปี ไม่เคยได้รับวัคซีน ไปรับวัคซีนตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขได้เลยหรือไม่ (เป็นเด็กปกติ)

 
ตอบ : ไปรับได้เลย โดยจะมีวัคซีนบางตัวที่จำนวนครั้งของการฉีดจะลดลงกว่าเด็กที่ได้รับวัคซีนตรงอายุตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
ภญ.ผศ.ดร.จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์
 
 
 

ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนตามวิธีฉีดที่ระบุไว้ วัคซีนจะมีประสิทธิภาพและป้องกันโรคได้หรือไม่

 
ตอบ :วิธีฉีดตามที่แนะนำเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับวัคซีนชนิดนั้นๆ หากฉีดไม่ตรงตามที่ระบุไว้อาจทำให้วัคซีนบางชนิดไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้หรือประสิทธิภาพลดลงได้ ดังนั้นการฉีดตามคำแนะนำที่ระบุไว้จะเป็นวิธีที่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามวัคซีนแต่ละชนิดมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ควรพิจารณาเป็นรายไป ดังนั้นหากไม่ได้รับการฉีดตามที่ระบุไว้ในฉลากแล้ว สามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมเฉพาะรายได้
ภญ.ผศ.ดร.จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์
 
 
 

บุตรสาวต้องเดินทางไปทำวิจัยที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือน จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลหรือไม่ เพราะว่าบุตรสาวเป็นโรคต่อมทอนซิลอักเสบบ่อยมาก

 
ตอบ :ควรได้รับวัคซีนหากช่วงที่ไปเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น
ภญ.ผศ.ดร.จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ถ้าจะให้ลูกฉีดวัคซีนโรต้าในวันเดียวกับที่ไปรับวัคซีนชนิดอื่น จะทำได้หรือไม่

 
ตอบ : ได้ วัคซีนโรต้าสามารถรับวันเดียวกับวัคซีนชนิดฉีดอื่นๆ ได้ เช่น DTP IPV HB Hib JE ยกเว้นวัคซีนโรต้าโด๊สแรกต้องทิ้งช่วงห่างจากกำหนดรับวัคซีนโปลิโอชนิดกิน อย่างน้อย 2 สัปดาห์