Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

เดลฟี สกรีนเนอร์ นวัตกรรมตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง

เดลฟี สกรีนเนอร์ นวัตกรรมตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง
ตรวจมะเร็งปากมดลูก เดลฟี สกรีนเนอร์
 

         
เพราะโรคมะเร็งปากมดลูกกำลังคุกคามชีวิตหญิงไทยมากขึ้นทุกวัน จากสถิติที่บ่งชี้ชัดเจนว่า โรคนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้หญิงไทยอายุระหว่าง 25-65 ปี เสียชีวิตมากที่สุด โดยพบผู้เสียชีวิตมากถึงวันละ 14 ราย และยังพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นวันละ 10,000 ราย ทำให้วงการแพทย์ต้องหันมาสนใจเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การตรวจคัดกรองสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงจากโรคมะเร็งปากมดลูกได้ เพราะจะช่วยให้พบกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะอายหมอ หรือกลัวเจ็บ จึงไม่กล้ามาตรวจ มาพบอีกทีโรคก็ลุกลามจนไม่สามารถรักษาได้ไปแล้ว แต่ปัจจุบันก็มีวิธีตรวจคัดกรองที่ง่ายขึ้น และเห็นผลแม่นยำมากขึ้น โดยมีอยู่ 2 วิธีที่เป็นที่นิยมกันคือ

 
 
 
 

1. การตรวจแปปสเมียร์ (Pap Smear) แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
 
 
แบบสามัญ เป็นการตรวจหาเซลล์ผิดปกติแบบดั้งเดิมที่ได้รับความนิยม เพราะราคาไม่แพง แต่ข้อเสียคือ ความไวของการตรวจหาเซลล์ผิดปกติค่อนข้างต่ำ เพียงร้อยละ 50-60 เท่านั้น ดังนั้น ผลการตรวจอาจคลาดเคลื่อนได้ หากผู้เข้ารับการตรวจมีเลือดประจำเดือน หรือมีอาการตกขาว
 
แบบใช้ของเหลวเก็บเซลล์ เป็นการตรวจหาเซลล์ผิดปกติด้วยของเหลวที่เรียกว่า Liquid based cytology ซึ่งมีความไวในการตรวจหาเซลล์ผิดปกติ ร้อยละ 70-85 ทำให้ผลตรวจแม่นยำมากขึ้น เป็นการลดข้อจำกัดของวิธีดั้งเดิมได้

ตรวจมะเร็งปากมดลูก เดลฟี สกรีนเนอร์
 
 
 

2. การตรวจหาเชื้อเอชพีวี (HPV)

 
เป็นการตรวจโดยใช้เทคโนโลยีระดับโมเลกุลเพื่อหา DNA ของเชื้อไวรัส HPV อันเป็นสาเหตุหลักของโรคโดยตรง เป็นการตรวจที่มีความแม่นยำสูงมากถึงร้อยละ 95-100 ผลการตรวจจึงแม่นยำมากที่สุด เพราะใช้นวัตกรรมใหม่อย่าง "เดลฟี สกรีนเนอร์" (Delphi Screener) ซึ่งเป็นชุดเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเองที่สะดวก ใช้งานง่าย ปลอดภัย มีผลการศึกษา (Clinical Study) ที่รองรับถึงประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากสตรีทั่วโลก ทั้งยังได้รับรางวัล If product design award 2012 และ Special award for ergonomic design award 2012 รวมถึงผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 และ CE Mark แล้ว

เพราะฉะนั้น รศ.นพ.วิชัย จึงเชื่อว่า นวัตกรรมใหม่นี้จะเป็นทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามาช่วยคัดกรองผู้ป่วยได้มากขึ้น และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
 
 
 
 
ที่มา ::