Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราวในประเทศไทย

ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราวในประเทศไทย 


ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว


คลิกดูรายละเอียดที่นี่

ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ติดต่อเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ รับบัตรคิว
นำหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พบเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบเอกสาร
ชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเปรียบเทียบปรับ (ในกรณีอยู่เกินกำหนด)
พบนายตำรวจผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ประทับตรารับคำขอ/ประทับตราตรานัดฟังผลการพิจารณา ยกเว้นกรณี
- ใช้ชีวิตปั้นปลาย
- เดิมมีสัญชาติไทย
- นักธุรกิจกลุ่ม A
เป็นต้น
(หากมีการสอบปากคำใช้เวลา 40 นาที)
คืนหนังสือเดินทางให้กับผู้มาติดต่อ
ในวันฟังผล นำหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
หมายเหตุ
ระยะเวลาดังกล่าวเฉพาะการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
ไม่รวมระยะเวลารอคิวของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
ภาษาจีน
ข้อมูลสำหรับภาษาจีนที่มา ::  http://www.immigration.go.th/