Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การแจ้งพ้นหน้าที่ของคนต่างด้าว


การแจ้งพ้นหน้าที่ของคนต่างด้าวคลิกดูรายละเอียดที่นี่เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว จะต้องปฏิบัติหน้าที่ หรืออยู่ตามเหตุผลที่ร้องขอ
ตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
(เปลี่ยนแปลงนิติบุคคลซึ่งเป็นนายจ้าง หรือ พ้นหน้าที่) หรือเปลี่ยนเหตุผลการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแตกต่าง
ไปจากที่ร้องขอการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรดังกล่าวจะสิ้นสุดลงทันที และจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้รวมถึงครอบครัวผู้ใช้สิทธิติดตามด้วย
- รายการเอกสารประกอบการแจ้งยกเลิกวีซ่า
กรณีเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลซึ่งเป็นนายจ้าง หรือพ้นหน้าที่
(เลิกจ้าง/ออกจากงาน) ณ กก.2 บก.ตม.1 มีดังนี้


1.จดหมาย ถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อแจ้งคนต่างด้าวพ้นหน้าที่
(โดยจะต้องระบุวันที่ออกจากงานให้ชัดเจน หากไม่ระบุวันที่ออกจากงาน
จะถือว่าออกจากงานตามวันที่ที่ออกจดหมาย)
ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด


2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน 


3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท พร้อมลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง

4. หนังสือเดินทางของคนต่างด้าวผู้พ้นหน้าที่
(เจ้าหน้าที่ต้องประทับตราพ้นหน้าที่ในเล่มหนังสือเดินทางดังกล่าว)

หมายเหตุ : 

ทั้งนี้การแจ้งพ้นหน้าที่ (ยกเลิกวีซ่า)จะทำให้การอนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงทันที
จะต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งพ้นหน้าที่ในวันที่เลิกจ้าง
(วันสุดท้ายของการทำงาน) และกรุณาติดต่อแจ้งยกเลิกวีซ่ากับ
ด่นตรวจคนเข้าเมืองเดิม ที่ท่านได้เคยยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไว้


ที่มา ::   http://immigration.go.th/FAQs/