Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ �� สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ������โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID ::

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การตั้งค่าพื้นฐานให้กับ Blogger ตอนที่ 3

การตั้งค่าพื้นฐานให้กับ Blogger ตอนที่ 3

สำหรับบทความนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของการปรับแต่งค่าพื้นฐานให้กับ Blogger ซึ่งจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งภาษา และการจัดรูปแบบ ซึ่งคุณสามารถเลือกให้ตรงกับความต้องการของคุณโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


เมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่เมนูทางด้านซ้ายของหน้าจอเลือก ภาษาและการจัดรูปแบบ ที่หน้าต่างต่างขวาจะแสดงรายละเอียดสำหรับการปรับแต่งขึ้นมา

 

ภาษา : คลิกเลือกภาษาที่ต้องการ
เปิดใช้งานการถอดเสียง : ส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดใช้งาน
โซนเวลา : เลือกเป็น +7 กรุงเทพ
รูปแบบเวลา : เลือกตามความต้องการของคุณได้เลย

 
เมื่อปรับแต่งค่าต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม บันทึกการตั้งค่า


 ส่งท้ายบทความ : การปรรับแต่งค่าพื้นฐานนี้ควรปรับแต่งก่อนค่าใด ๆ เนื่องจากค่าพื้นฐานเหล่านี้จะนำไปใช้ประกอบกับบทความที่คุณเขียนภายใน Blogger นั่นเอง


 ที่มา :: http://www.ninetechno.com/