Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เงินบำนาญ (Pension) ในประเทศอังกฤษ

เงินบำนาญ (Pension)ในประเทศอังกฤษผู้สูงอายุจะได้บำนาญเพิ่ม

ผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากรัฐบาล (State pension) จะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้น เป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2009 เป็นต้นไป บำนาญของรัฐ (State pension) จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทำให้ผู้ที่ได้รับบำนาญเต็ม (full pension) จะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นจาก 90.70 ปอนด์ต่อสัปดาห์ เป็น 95.25 ปอนด์ต่อสัปดาห์

จำนวน เครดิตบำนาญ (Pension credit) ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย จาก 124.05 ปอนด์ต่อสัปดาห์ เป็น 130 ปอนด์ต่อสัปดาห์

เงินจากกองทุนประกันสังคม (National insurance benefits) ก็จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และเงินสงเคราะห์อื่น ๆ (income-related benefits) ก็จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสสำหรับคริสต์มาส (Christmas bonus) ซึ่งเดิมได้รับ 10 ปอนด์ ก็จะขึ้นเป็น 70 ปอนด์ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 0800 99 2591

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุระหว่าง 60-79 ปี จะได้รับค่าเชื้อเพลิงสำหรับฤดูหนาว (Winter fuel payment) 250 ปอนด์ และหากมีผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปจะได้รับ 400 ปอนด์

ข้อมูล Pension UK ล่าสุด


Proposed benefit and pension rates 2018/2019State Pension


The State Pension is a regular payment made by the government to people who have reached State Pension age. The State Pension changed in 2016, so make sure you’re up-to-date with the new rules.

When can I claim it?

You can claim State Pension when you reach the official State Pension age.
The State Pension age is gradually increasing and will depend on your date of birth. Check when you’ll reach State Pension age on Gov.uk.
State Pension age is currently 65 for men. It is gradually rising for women and will reach 65 by November 2018.

The new State Pension

Changes to the State Pension were introduced on 6 April 2016. The new system is designed to be simpler, replacing basic and additional pensions with a new single-tier pension.
The new State Pension rules only apply to people who reach State Pension age on or after 6 April 2016. If you reached State Pension age before that, you will be claiming under the old system (basic and additional State Pension), even if you deferred your claim.

Who can claim the State Pension?

Your eligibility for the State Pension is based on National Insurance (NI) contributions. You might have gained these by paying NI while working, claiming NI credits while unemployed, or caring, or making voluntary NI contributions. The rules depend on whether you’re eligible for the basic State Pension or the new State Pension.
The basic State Pension (if you reached State Pension age on or before 5 April 2016)
  • you need 30 qualifying years of NI contributions to get a full basic State Pension. If you have fewer than this, you’ll get 1/30th of the full basic Pension for each qualifying year.
  • if you’re not eligible for a full State Pension, you might be able to claim additional pension by using your spouse or civil partner’s NI contributions.
  • you can claim up to £25 a week from the State Pension top up scheme
The new State Pension (if you reached State Pension age on or after 6 April 2016)
  • you need 35 or more qualifying years of NI contributions to get a full State Pension. If you’ve got between 10 and 35 qualifying years, you’ll get a proportion of the full State Pension. If you’ve got under 10 years, you usually won’t get anything.
  • you won’t be able to claim from your spouse or civil partner’s NI contributions anymore. If you are widowed or divorced there may be exceptions
  • if you were ‘contracted out’ of Additional State Pension during your working life (e.g. if you paid into certain workplace pensions instead) the amount you get under the new State Pension will be reduced. Contact the Pension Service for advice.

How much is it worth?

If you qualified for State Pension before 6 April 2016, the full basic State Pension is £122.30 a week.
If you qualify for State Pension on or after 6 April 2016, the full new State Pension is £159.55 a week.
The exact rate you receive will depend on your National Insurance record. If you’re over 55, you can get a personalised estimate of your State Pension: gov.uk/check-state-pensionNext steps

You need to make a claim for your pension – you won’t receive it automatically. You should be contacted about this four months before you reach State Pension age. If you haven’t been contacted three months before, ring the State Pension claim line 0800 731 7898.
For more information about pensions go to:

The basic State Pension
https://www.gov.uk/state-pension

The new State Pension
https://www.gov.uk/new-state-pension

The Additional State Pension
https://www.gov.uk/additional-state-pension
UK State Pension


วิดีโอ YouTube
ดูข้อมูลคลิกอ่านต่อที่นี่ค่ะ...การสอบประวัติ ค่าเลี้ยงดู และ บำนาญ
การสอบประวัติ
• หญิงไทยจะทราบได้อย่างไรว่า ชายอังกฤษยังไม่มีคู่สมรสในเวลาที่จะแต่งงานกัน

กองทะเบียนกลาง General Registry http://www.gro.gov.uk/gro/content/contactus/ มีทะเบียนการเกิด สมรส ตาย ของทุกคนทั่วประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ. 1837 (ประมาณ 170 ปี) และมีทะเบียนการเกิด สมรส และตายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทหารอังกฤษ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1761 (เกือบ 250 ปี) สั่งซื้อสำเนาทะเบียนได้ออนไลน์ จะเป็นทะเบียนของใครก็ได้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นหลักฐานสาธารณะ Principal Registry of the Family Division, First Avenue House, 42-49 High Holborn, London, WC1V 6NP มีหลักฐานทะเบียนหย่าตั้งแต่ปี คศ 1858 สั่งซื้อสำเนาได้ค่าเลี้ยงดู (Welfare Benefit)


• บุตรที่เกิดจากหญิงไทยกับสามีชาวอังกฤษ มีสิทธิได้รับเงินค่าเลี้ยงดูจากรัฐบาลอังกฤษหรือไม่

• หากเด็กเป็นบุตรนอกสมรส จะมีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงดูหรือไม่


การได้รับเงินสงเคราะห์ของรัฐในเกือบทุกกรณี ขึ้นอยู่กับสถานะทางกฎหมายเข้าเมืองของพ่อหรือแม่ของเด็ก พ่อหรือแม่ที่ไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายเข้าเมือง เช่น ได้วีซ่าถาวรแล้ว (indefinite leave to remain) มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของรัฐบาลได้ เช่น Child benefit เป็นต้น (อัตราปี 08-09 ลูกคนแรก/20.00 ปอนด์ต่อสัปดาห์ สำหรับบุตรคนแรกหรือคนเดียว และ 13.20 ปอนด์ต่อสัปดาห์ สำหรับบุตรคนอื่น ๆ) หากยังอยู่ในบังคับของกฎหมายเข้าเมืองก็ยังรับเงินสงเคราะห์ไม่ได้ ในกรณีนี้ พ่ออังกฤษรับได้ แม่ขึ้นอยู่กับวีซ่าของเธอ กฎหมายอังกฤษ เกือบจะในทุกกรณีจะไม่มีการพูดถึงสถานะของเด็กว่าเป็นบุตรนอกหรือในสมรส แต่จะใช้คำว่า เมื่อเด็กเกิดพ่อและแม่สมรสกันหรือไม่เท่านั้น เพราะถือว่าประเด็นคือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและแม่ ไม่ใช่สถานะหรือคุณสมบัติของลูก ดังนั้นการได้รับเงินสงเคราะห์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสถานะส่วนตัวของพ่อหรือแม่ ไม่ใช่ความเป็นบุตรนอกหรือในสมรสของลูก
บำนาญ (Pension)• หญิงไทยที่มีสามีชาวอังกฤษ มีสิทธิรับบำนาญของสามีหรือไม่
มี


• เงื่อนไขการขอรับบำนาญเป็นอย่างไร

ขึ้นอยู่กับบำนาญชนิดไหน ของรัฐ State pension ต้องมีหมายเลข National Insurance Number ใบทะเบียนสมรส คำแปล และใบมรณบัตร (แล้วแต่กรณี) ของที่ทำงาน occupational อาจสอบถามจากที่ทำงานของสามีได้ หรือบำนาญส่วนตัว personal pension ต้องมีข้อมูลว่ามีบำนาญอยู่ที่บริษัทไหน และรายละเอียดของบำนาญนั้น เพราะต้องติดต่อกับแต่ละแห่ง

• เมื่อสามีตายแล้ว ยังมีสิทธิได้รับบำนาญอีกหรือไม่ นานเท่าใด

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคน สามารถสอบถามได้ที่ The Pension Service http://www.thepensionservice.gov.uk/contactus/home.asp แต่ต้องมีข้อมูลของสามี เช่น National Insurance Number เป็นต้น

เงินบำนาญของรัฐในกรณีคู่สมรสเพศเดียวกันหรือต่างเพศเสียชีวิตมี 3 ชนิด คือ


– ทดแทนความทุกข์โศก Bereavement Payment ได้ครั้งเดียว 2,000 ปอนด์ ไม่ต้องเสียภาษี ขอได้ที่ Jobcentre Plus หรือ Jobcentre หรือสำนักงานเงินสงเคราะห์ของรัฐ social security office.

– ค่าทุกข์โศก Bereavement Allowance ได้ทุกสัปดาห์ ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ๆ เท่าไรขึ้นอยู่กับจำนวนที่ผู้เสียชีวิตได้จ่ายไว้แล้ว สูงสุดไม่เกินสัปดาห์ละ 87.30 ปอนด์

– ค่าเลี้ยงดูแม่หม้ายลูกติด Widowed Parent’s Allowance ได้ทุกสัปดาห์สำหรับแม่หม้ายที่กำลังท้องเมื่อสามีเสียชีวิตหรือมีลูกที่กำลังรับ child benefit เมื่อสามีเสียชีวิต