Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การขอสัญชาติอเมริกัน

การขอสัญชาติอเมริกัน

 
 
 
สำหรับคนที่รู้อยู่ว่าตัวเองมีสิทธิขออเมริกันซิติเซ่นแน่ ๆ ต้องการแค่ทราบวิธีการ ก็ตรงนี้หละค่ะ
 
1 เอาแบบฟอร์มจากที่นี่เลย : N-400
2 อ่านคำอธิบายเสียหน่อยดีไม๊คะ : click here
3 ค่าธรรมเนียม $675 (ค่าคำขอ $595 + ค่าพิมพ์นิ้วมือ $80): เช็คราคากับสถานที่ส่ง
4 หลักฐานเบื้องต้นที่ต้องยื่นพร้อมกับคำขอคือสำเนาใบเขียวกับรูปถ่าย 2 ใบ: อ่านเพิ่มเติม
คำแปลภาษาไทย N-400 CHECKLIST NEW EXAM
 
 
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บของอิมมิเกรชั่น: www.uscis.gov
เช็คความคืบหน้าเมื่อได้ยื่นคำขอแล้ว: click here
โทรถามเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่น: 1-800-375-5283
ขอใบนัดพบเจ้าหน้าที่: infopass
หาที่อยู่ของสำนักงานอิมมิเกรชั่น: click here
รายละเอียดเกี่ยวกับการขออเมริกันซิติเซ่น: details
การสอบอเมริกันซิติเซ่น: click here
ข้อสอบเก่า: click here
บัตรข้อมูลถามตอบเป็นข้อ ๆ สำหรับข้อสอบเก่า : click here
บทเรียนโดยสรุปสำหรับเตรียมสอบข้อสอบเก่า: click here
ตัวอย่างข้อสอบเก่า: click here
ตัวอย่างข้อสอบสำหรับผู้สูงอายุ: click here
วิธีการให้คะแนนของข้อสอบเก่า: click here
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสำหรับข้อเขียนข้อสอบเก่า: click here
บททดสอบสำหรับฝึกซ้อมข้อสอบเก่า: click here
ข้อสอบใหม่: click here
คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการสอบอ่านของข้อสอบใหม่: click here
คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการสอบข้อเขียนของข้อสอบใหม่: click here
ตัวอย่างข้อสอบใหม่: click here
บัตรข้อมูลแบบถามตอบเป็นข้อ ๆ สำหรับข้อสอบใหม่: click here
บทเรียนโดยสรุปสำหรับเตรียมสอบข้อสอบใหม่: click here
รายละเอียดของกระบวนการขออเมริกันซิติเซ่น: click here
วิธีการให้คะแนนของข้อสอบใหม่: click here
แบบฟอร์มที่ใช้ขอใบรับรองการแปลงสัญชาติ: N-600
คำอธิบาย (N-600): click here
แบบฟอร์มที่ใช้ขอใบสัญชาติให้ลูกที่อยู่เมืองไทย: N-600K
คำอธิบาย (N-600K): click here
แบบฟอร์มขอต่ออายุใบเขียว: Form I-90
คำอธิบาย (I-90): click here
ผู้ชายที่ต้องขอลงทะเบียนทหารสามารถโทร (Selective Service): 1-847-688-6888.
หรือใช้เว็บ http://www.sss.gov or through http://www.uscis.gov
แบบฟอร์มขอยกเว้นไม่ต้องสอบอเมริกันซิติเซ่นเพราะปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับสมอง Form N-648
คำอธิบาย (N-648): click here
 
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ทาง online: click here
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนที่อยู่ : AR-11
 
 
คำถามทั้งหลายที่เกี่ยวกับการขออเมริกันซิติเซ่น คุณสามารถอ่านคำตอบหลังจากคำถามได้ตามหัวข้อ
 
 
1 เราจะขออเมริกันซิติเซ่นได้อย่างไร
2 ใครได้อเมริกันซิติเซ่นโดยกำเนิดบ้าง
3 เราจะขอแปลงสัญชาติเป็นอเมริกันได้อย่างไร
4 คุณสมบัติที่จะแปลงสัญชาติเป็นอเมริกันมีอะไรบ้าง
5 ถ้าใบเขียวขาดอายุตอนขออเมริกันซิติเซ่น ต้องขอต่ออายุใบเขียวไหม
6 เขานับอายุใบเขียวอย่างไรให้ครบสามปีหรือห้าปี
7 อายุใบเขียวเริ่มนับจากวันไหน
8 อยากทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อตอนขอแปลงสัญชาติ
9 ถ้าเคยโดนคดีอาญาแต่ได้ขอศาลให้ยกเลิกแล้ว ยังต้องระบุในคำขอแปลงสัญชาติหรือไม่
10 อยากทราบเกี่ยวกับการขอบัตรทหารว่าต้องทำอย่างไร
11 อิมมิเกรชั่นให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการอย่างไรบ้าง
12 อยากทราบวิธีการจ่ายค่าธรรมเนียม
13 อยากทราบว่าต้องยื่นคำขอแปลงสัญชาติที่ไหน
14 อยากทราบว่าการแปลงสัญชาติใช้เวลานานเท่าไร
15 การพิมพ์ลายนิ้วมือไปทำที่ไหน
16 การสอบอเมริกันซิติเซ่นต้องสอบอะไรบ้าง
17 การสอบภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
18 จะเลือกสอบระหว่างข้อสอบเก่ากับข้อสอบใหม่ได้ไหม
19 ถ้าเรามีสิทธิเลือกสอบระหว่างข้อสอบเก่าหรือข้อสอบใหม่ จะบอกอิมมิเกรชั่นตอนไหน
20 ถ้าสอบครั้งแรกตก ครั้งที่สองจะเปลี่ยนข้อสอบจากเก่าเป็นใหม่ หรือใหม่เป็นเก่าได้ไหม
21 คนขออเมริกันซิติเซ่นจะขอยกเว้นไม่สอบด้วยเหตุผลที่พิการได้ไหม
22 ถ้าได้วันนัดสัมภาษณ์แล้วไปไม่ได้จะทำอย่างไร
23 ถ้าเปลี่ยนที่อยู่ต้องทำอย่างไรบ้าง
24 ถ้าสอบผ่านและได้ใบรับรองการสัมภาษณ์แล้ว เมื่อไรจึงถือว่าเป็นอเมริกันซิติเซ่น
25 ถ้าไม่สามารถไปปรากฎตัวในวันสาบานตนต้องทำอย่างไร
26 ถ้าถูกปฏิเสธคำขอแปลงสัญชาติจะทำอย่างไร
27 จะยื่นคำขอแปลงสัญชาติใหม่ได้ไหมถ้าถูกปฏิเสธแล้ว
28 ถ้าใบแปลงสัญชาติหายจะทำอย่างไร เราสามารถใช้หลักฐานอะไรแทน
29 ถ้าเราเป็นอเมริกันซิติเซ่น ลูกของเราจะได้อเมริกันซิติเซ่นตามหรือไม่
30 ถ้าลูกมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 29 ลูกจะขอสัญชาติอเมริกันได้อย่างไร
 
1. เราจะเป็นอเมริกันซิติเซ่นได้อย่างไร
คุณสามารถได้สัญชาติอเมริกัน 1) โดยกำเนิด หรือ 2) โดยการแปลงสัญชาติ
2. การได้สัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
โดยทั่วไปคุณได้สัญชาติอเมริกันเมื่อคุณเกิดในประเทศสหรัฐฯ หรือมีบิดามารดาเป็นคนอเมริกัน
1) ถ้าคุณเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา ปกติจะได้สัญชาติอเมริกัน ยกเว้นเป็นลูกหลานของทูตต่างประเทศเพราะถือว่าเป็นบุคคลที่มิต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา
2) ถ้าคุณเกิดนอกประเทศสหรัฐฯโดยมีบิดามารดาเป็นอเมริกันทั้งสองคน บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งต้องเคยอยู่ในประเทศสหรัฐฯ คุณจึงได้สัญชาติอเมริกันโดยกำเนิด
3) ถ้าคุณเกิดนอกประเทศสหรัฐฯ โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นอเมริกันเพียงคนเดียว บิดาหรือมารดาที่เป็นอเมริกันก่อนคุณเกิด ต้องเคยอยู่ในประเทศสหรัฐฯ นานเกิน 5 ปี และอย่างน้อย สองในห้าปีนั้น เป็นระยะเวลาที่ท่านอยู่อเมริกาหลังจากท่านอายุเกิน 14 ปี คุณจึงได้สัญชาติอเมริกันโดยกำเนิด
หมายเหตุ กฎหมายได้มีการแก้ไขเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 1986 ให้ เปลี่ยนเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลาที่คนอเมริกันต้องอยู่ภายในประเทศสหรัฐ จาก 10 ปีกับ 5 ปี เปลี่ยนเป็น 5 ปีกับ 2 ปี กล่าวคือถ้าคุณเกิดก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 1986 บิดาหรือมารดาที่เป็นอเมริกันซิติเซ่นของคุณต้องเคยอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เกิน 10 ปี และ ห้าในสิบปีนั้นต้องเป็นระยะเวลาที่บิดาหรือมารดาอเมริกันอยู่หลังจากท่าน อายุ 14 ปี
เอกสาร แสดงสัญชาติอเมริกันของคุณอาจได้มาจากการแจ้งเกิดที่สถานทูตอเมริกัน หรือโดยการขอพาสปอร์ตอเมริกัน หรือถ้าคุณต้องการใบรับรองสัญชาติคุณก็ขอได้โดยยื่นแบบฟอร์ม N-600
ขอแบบฟอร์ม N-600: N-600
คำอธิบาย N-600: click here
3. เราจะขอเป็นอเมริกันซิติเซ่นได้อย่างไร
คุณต้องเช็คดูคุณสมบัติของคุณว่าเข้าข่ายแบบไหน วิธีง่าย ๆ ก็เช็คกับคำขอและคำอธิบาย โดยทั่วไปจะใช้แบบฟอร์ม N-400 ซึ่ง เป็นคำขอสำหรับพวกที่มีใบเขียวมาแล้ว 5 ปี หรือมีใบเขียวมาแล้วแค่ 3 ปีถ้ายังสมรสและอยู่กินกับสามีหรือภรรยาอเมริกันซิติเซ่น ในแบบฟอร์มจะอธิบายไว้ชัดเจน
ขอแบบฟอร์ม N-400: Form N-400
คำอธิบาย N-400: click here
สำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ที่มีบิดาหรือมารดาเป็นอเมริกันซิติเซ่น โดยปกติจะได้ซิติเซ่นโดยอัตโนมัติ สามารถขอพาสปอร์ตอเมริกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานอเมริกันซิติเซ่นได้โดยไม่จำ เป็นต้องมีใบซิติเซ่น แต่ถ้าอยากได้ใบซิติเซ่นด้วยก็ย่อมทำได้ โดยยื่นฟอร์ม N-600 และจ่ายค่าธรรมเนียม
ขอแบบฟอร์ม N-600: N-600
คำอธิบาย N-600: click here
นอก จากนี้ยังมีกรณีที่ปู่ย่าตาหรือยายที่เป็นอเมริกันซิติเซ่นและอยู่ในอเมริกา นานตามกำหนดเวลาที่กฎหมายระบุ ก็สามารถขอซิติเซ่นให้หลานที่อายุยังน้อยอยู่ได้ ถ้าลูกซึ่งเป็นบิดาหรือมารดาของหลานก็เป็นอเมริกันซิติเซ่นแต่ได้เสียชีวิต หรือไม่สามารถขอให้หลานได้เนื่องจากขาดคุณสมบัติบางประการ เช่นไม่เคยอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลานานเท่ากับที่กฎหมายกำหนด ปู่ย่าตาหรือยายอเมริกันที่มีคุณสมบัติครบก็สามารถขอให้หลานได้โดยใช้แบบ ฟอร์ม N-600K
ขอแบบฟอร์ม N-600K: N-600K
คำอธิบาย N-600K: click here
4. การขออเมริกันซิติเซ่นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?
ในแบบฟอร์มคำขอ N-400 และคำอธิบาย มีบอกไว้อย่างละเอียด นอกจากนี้คุณยังสามารถอ่านได้จาก A Guide to Naturalization, Naturalization Process, and Document checklist
ถ้าต้องการคำอธิบายภาษาไทยขอได้ที่ quickquestion@legalqq.com
5. ถ้าใบเขียวกำลังจะหมดอายุและจะขออเมริกันซิติเซ่น ต้องต่ออายุหรือไม่
ถ้า คุณยื่นคำขอเป็นซิติเซ่นก่อนที่ใบเขียวคุณจะหมดอายุ 6 เดือน คุณไม่ต้องต่ออายุใบเขียว แต่ถ้าเกรงว่าจะได้ใบซิติเซ่นไม่ทันคือเกรงว่าใบเขียวจะหมดอายุเสียก่อนก็ สามารถยื่นขอต่ออายุใบเขียวได้
กรณี ที่คุณยื่นขอเป็นซิติเซ่นตอนที่ใบเขียวใกล้หมดอายุ คือเหลือไม่ถึง 6 เดือน คุณต้องเสียเงินต่ออายุใบเขียวไว้ก่อนที่จะได้ใบซิติเซ่น การต่ออายุใบเขียวใช้แบบฟอร์ม I-90
คำขอ FORM I-90 : Form I-90
คำอธิบายคำขอ I-90 : click here
6. เขานับอายุใบเขียวอย่างไรให้ครบสามปีหรือห้าปี
บุคคล ทั่วไปจะขออเมริกันซิติเซ่นได้จะต้องมีใบเขียวมานานอย่างน้อย 5 ปี คุณจะยื่นคำขอเป็นซิติเซ่นก่อนใบเขียวมีอายุครบ 5 ปีก็ได้คือยื่นก่อนได้ไม่เกิน 90 วัน
ถ้า คุณยังสมรสและอยู่กินเป็นสามีภรรยากับคนอเมริกันมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี คุณสามารถยื่นคำขอได้ก่อน คือเมื่อคุณได้ใบเขียวครบ 3 ปี และยื่นคำขอก่อนได้ 90 วันด้วย
การ นับระยะเวลาต้องเป็นระยะเวลาที่อยู่ในอเมริกาอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณออกจากประเทศสหรัฐฯนานเกิน 6 เดือนแต่ไม่ถึง 1 ปี ถือว่าคุณไม่ได้อยู่ต่อเนื่อง คุณต้องชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานว่าคุณมิได้มีเจตนาละทิ้งถิ่นที่อยู่ใน สหรัฐฯ เขาจึงจะอนุโลมให้ (เอกสารที่คุณต้องยื่นเพิ่มเติมดูได้จาก checklist)
แต่ ถ้าคุณอยู่นอกสหรัฐฯ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แม้ว่าคุณจะได้อนุมัติวีซ่ากลับเข้าประเทศสหรัฐฯ อย่างถูกต้องก็ตาม แต่กฎของการนับเงื่อนเวลาเพื่อขอซิติเซ่นนั้น ถือว่าขาดความต่อเนื่อง เขาไม่ให้นับระยะเวลาที่เคยอยู่ในสหรัฐฯ ก่อนออกจากประเทศนานเกิน 1 ปี แต่การเริ่มนับเวลาใหม่ถ้าคุณมีวีซ่าและกลับภายใน 2 ปีเขาให้เริ่มนับจาก 364 วันแม้จะเป็นช่วงที่คุณอยู่นอกประเทศสหรัฐฯก็ตาม ก็เท่ากับต้องรออีก 4 ปีกับ 1 วันหลังจากกลับเข้าสหรัฐฯ จึงถือว่าครบ 5 ปี
7. อายุใบเขียวเริ่มนับจากวันไหน
เริ่มนับจากวันที่คุณได้อนุมัติใบเขียว หรือใบ Permanent Resident Card คือวันที่ที่ปรากฎอยู่ในใบเขียวของคุณซึ่งบอกชัดเจน และเลขที่ใบเขียวคือเลขที่ที่มีตัว A นำหน้า
8. อยากทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อตอนขอแปลงสัญชาติ
หาก คุณกำลังจะขอเป็นอเมริกันซิติเซ่นและคุณต้องการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ใบรับรอง สัญชาติปรากฎชื่อใหม่ของคุณ ถ้าเป็นการเปลี่ยนตามหลักฐานที่คุณมีอยู่เช่นใบสมรสหรือใบหย่าก็ส่งสำเนา เอกสารแจ้งไปพร้อมคำขอ แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ให้เรียกง่ายสำหรับคนอเมริกัน คุณอาจใช้ชื่อไทยเป็นชื่อต้นหรือชื่อกลาง แล้วเพิ่มชื่อฝรั่งให้เป็นอเมริกัน เวลาทำบัตรที่อเมริกาก็ใช้ชื่อฝรั่ง และเวลากลับเมืองไทยคุณก็ยังมีหลักฐานชื่อไทย คุณ สามารถขอเปลี่ยนโดยไม่ต้องยื่นคำขอต่อศาลเพราะวันสาบานตนเป็นอเมริกันซิติ เซ่นต้องทำต่อหน้าศาลอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าคุณกรอกในคำขอแปลงสัญชาติหรือ ใบ N-400 Part 1.D. ว่า คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ คำขอเปลี่ยนชื่อและคำขอเปลี่ยนสัญชาติจะได้รับการรับรองจากศาลพร้อม ๆ กันในวันสาบานตน คุณจะได้รับใบเปลี่ยนชื่อพร้อมกับใบรับรองสัญชาติอเมริกัน
9. ถ้าเคยโดนคดีอาญาแต่ได้ขออภัยโทษแล้ว ยังต้องระบุในคำขอแปลงสัญชาติหรือไม่
หาก คุณเคยถูกตำรวจจับไม่ว่าด้วยข้อหาใด ๆ หรือเคยขึ้นศาลไม่ว่าจะถูกพิพากษาอย่างไร แม้ภายหลังได้รับอภัยโทษแล้วก็ตาม คุณต้องตอบตามความเป็นจริงในคำขอพร้อมส่งหลักฐานชี้แจง ยกเว้นผิดกฎจราจรที่ไม่เกี่ยวกับเหล้าหรือยาเสพติดซึ่งโดยปกติไม่มีการจับ กุมและจะมีความผิดแค่จ่ายค่าปรับไม่เกิน $500 การกระทำความผิดเล็กน้อยส่วนมากไม่เป็นเหตุให้ถูกปฏิเสธคำขอ แต่การปกปิดหรือบิดเบือนความจริง อาจเป็นเหตุให้เขาปฏิเสธคำขอคุณได้ในฐานให้การเท็จ ซึ่งถือว่าผิดศีลธรรมเข้าข่ายเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์ ถ้าคุณเกรงว่าการกระทำความผิดของคุณจะเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธสัญชาติอเมริกัน คุณอาจปรึกษาทนายความก่อนยื่นคำขอ
ตัวอย่างการกระทำที่ถือว่าผิดศีลธรรมและอาจถูกปฏิเสธคำขอได้ เช่น
ฆ่าคนตายโดยเจตนา
กระทำ ความผิดเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือทำความผิดต่อรัฐบาลโดยเจตนาหลอกลวงหรือทำ ไปด้วยจิตใจที่โหดร้าย กระทำความผิดตั้งแต่ 2 กระทงขึ้นไปซึ่งมีโทษจำคุกรวมกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดของประเทศสหรัฐฯ ของรัฐต่าง ๆ หรือของต่างประเทศ
ขี้เหล้าเมายาหรือขับรถขณะเมา
เล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย
ค้าประเวณี
สมรสซ้อน
กล่าวเท็จต่ออิมมิเกรชั่นเพื่อประโยชน์ของตน
ผิดสัญญาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยาตามที่ศาลสั่ง
เคยติดคุกตั้งแต่ 180 วันขึ้นไปในระยะเวลา 5 ปีหรือ 3 ปีแล้วแต่ประเภทคำขอของคุณ
ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือเจ้าหน้าที่กรณีรอลงอาญาก่อนจะมาขอซิติเซ่น
กระทำการเป็นผู้ก่อการร้าย
จองล้างจองผลาญคนอื่นเพราะไม่ชอบเชื้อชาติ ศาสนา ชาติกำเนิด ความคิดทางการเมืองหรือสังคมเขา
10. อยากทราบเกี่ยวกับการขอบัตรทหารว่าต้องทำอย่างไร
ถ้าคุณเป็นผู้ชายและอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐฯ ช่วงอายุ 18 ถึง 25 ปี (ยกเว้นคุณอยู่ในฐานะคนต่างด้าวมีวีซ่าถูกต้อง lawful non-immigrant) คุณต้องแจ้งชื่อขึ้นทะเบียนทหาร ถ้าคุณมาอยู่อเมริกาหลังจากคุณอายุ 26 ปีคุณไม่ต้องแจ้ง
คุณสามารถแจ้งทางโทรศัพท์ที่ 1-847-688-6888 หรือแจ้งโดยทางออนไลน์ก็ได้ที่ www.sss.gov หรือผ่านเว็บของอิมมิเกรชั่นที่ www.uscis.gov พอได้จดหมายหรือคำตอบรับ “status information” จาก Selective Service คุณก็ใช้ยื่นพร้อมกับคำขอ
11. อิมมิเกรชั่นช่วยเหลือคนพิการเรื่องการสอบซิติเซ่นอย่างไรบ้าง
ตอนกรอกคำขอ N-400 Part 3 H กับ I ถ้าคุณแจ้งว่าคุณมีความเจ็บป่วยหรือพิการอย่างใดอย่างหนึ่ง และระบุว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์หรือต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง ทางอิมมิเกรชั่นจะพยายามอำนวยความสะดวกให้คุณ เช่น ถ้าคุณใช้รถเข็น เวลาพิมพ์ลายนิ้วมือ สัมภาษณ์ หรือสาบานตน เขาจะให้คุณทำในห้องที่รถเข็นเข้าไปได้ ถ้า คุณมีปัญหาเกี่ยวกับการฟังการได้ยิน เจ้าหน้าที่ก็จะพูดเสียงดังและช้า ๆ หรือเป็นใบ้หูตึงขอคนแปลภาษาใบ้ เขาก็จะจัดให้ แม้แต่บุคคลที่ต้องใช้สุนัขนำทาง ถ้าคุณขอไปเขาก็จะอนุญาตให้คุณนำเข้าไปด้วย คุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าและอธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่คุณจะไปติดต่อทราบ
กรณี ที่คุณเจ็บป่วยมากและนานเกิน 1 ปีหรือจะไม่หายภายในหนึ่งปี และการเจ็บป่วยของคุณมีผลทำให้คุณไม่สามารถเรียนรู้และตอบข้อสอบซิติเซ่นได้ เลย คุณสามารถให้แพทย์เขียนรับรองความเจ็บป่วยของคุณเพื่อขอผ่อนผันไม่ต้องสอบซิติเซ่นได้ โดยใช้แบบฟอร์ม N-648 คุณ ต้องขอให้แพทย์อ่านคำอธิบายในแบบฟอร์มให้ละเอียดจะได้เขียนให้ถูกใจอิมมิเก รชั่น คือแค่เขียนว่าเจ็บป่วยเป็นอะไรนั้นยังไม่พอ ต้องเขียนว่าเจ็บป่วยด้วยโรคอะไร และเพราะเหตุไรจึงทำให้คุณไม่สามารถเรียนรู้หรือจดจำเพื่อสอบ
แบบฟอร์มคำขอ N-648 : Form N-648
คำอธิบาย (N-648) : click here
12. อยากทราบวิธีการจ่ายค่าธรรมเนียม
คุณสามารถใช้เช็คส่วนตัวหรือซื้อตั๋วเงิน money order ก็ได้ ค่าธรรมเนียมขอซิติเซ่นปัจจุบัน $595 และค่าพิมพ์ลายนิ้วมืออีก $80 คุณเขียนเช็คใบเดียวกันเป็นเงิน $675 ถ้าคุณอายุเกิน 75 คุณ จ่ายแค่ค่าธรรมเนียมไม่ต้องจ่ายค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ หรือถ้าคุณขออเมริกันซิติเซ่นโดยอาศัยสิทธิที่ได้มาจากการรับราชการทหารคุณ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สั่งจ่ายโดยเขียนชื่อเต็มของ the Department of Homeland Security ห้าม ใช้ชื่อย่อ (เคยมีนักต้มตุ๋นเปิดบัญชีธุรกิจซึ่งมีชื่อที่สามารถย่อได้เหมือนชื่อหน่วย ราชการ แล้วหลอกลูกค้าให้จ่ายค่าธรรมเนียม แล้วเอาเข้าบัญชีส่วนตัว ปัจจุบันหน่วยราชการจึงสั่งห้ามใช้ชื่อย่อเพื่อป้องกัน) อย่าลืมเซ็นชื่อบนเช็ค และอย่าลืมเอาเงินเข้าบัญชีจะถูกปรับ ด้านหลังเช็คให้เขียนเลขที่ใบเขียวของคุณ ถ้าคำขอของคุณถูกปฏิเสธ เขาไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ ถ้าต้องยื่นคำขอใหม่ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่อีก
ต้องการเช็คว่าค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงหรือไม่ : click here
13. อยากทราบว่าต้องยื่นคำขอแปลงสัญชาติที่ไหน
เช็คข้อมูลปัจจุบันกับอิมมิเกรชั่น สถานที่ส่ง : click here
เวลา ส่งเอกสารใด ๆ ไปอิมมิเกรชั่น ถ้าส่งต้นฉบับควรทำสำเนาเก็บไว้ด้วย ถ้าเขามิได้ขอต้นฉบับควรส่งเฉพาะสำเนา มิฉะนั้นเขาจะเก็บต้นฉบับไว้
14. อยากทราบว่าการแปลงสัญชาติใช้เวลานานเท่าไร
USCIS บอกว่า ได้พยายามปรับปรุงขั้นตอนและใช้เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นเพื่อให้รวดเร็ว กว่าแต่ก่อน หวังว่าแต่ละคำขอจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาโดยถัวเฉลี่ยประมาณ 6 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอ ช่วงที่คนระดมกันยื่นคำขอก่อนเปลี่ยนราคาค่าธรรมเนียมอาจทำให้เกิดปัญหาล่า ช้าบ้างก็ขอโทษ
15. อยากทราบว่าไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่ไหน
USCIS จะส่งจดหมายถึงคุณหลังจากตอบรับคำขอ เขาจะแจ้งให้คุณทราบว่าไปที่ไหน ปกติจะเป็นสำนักงานอิมมิเกชั่นที่ใกล้บ้านคุณที่สุด จดหมายเขาจะบอกว่าคุณต้องนำเอกสารอะไรไปบ้าง เมื่อได้จดหมายคุณควรอ่านให้ละเอียด จดวันเวลานัดเอาไว้กันลืม และเตรียมเอกสารให้ครบแต่เนิ่น ๆ ถ้าอยากอ่านรายละเอียดมาก ๆ ก็อ่าน A Guide to Naturalization หน้า 35
16. การสอบอเมริกันซิติเซ่นต้องสอบอะไรบ้าง
ทุก คนต้องสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและประวัติ เกี่ยวกับประเทศสหรัฐฯ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของสหรัฐฯ ด้วย
ข้อยกเว้นสำหรับผู้อาวุโส 3 ประเภท ได้แก่
1) คนที่มีอายุแก่กว่า 50 ปีที่มีใบเขียวมานานเกิน 20 ปี หรือ
2) คนที่มีอายุแก่กว่า 55 ปีที่มีใบเขียวมานานเกิน 15 ปี
คุณไม่ต้องสอบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ก็ยังต้องสอบโดยคุณสามารถใช้ล่ามหรือสอบข้อเขียนเป็นภาษาไทยได้
3) สำหรับคนที่มีอายุแก่กว่า 65 ปี และมีใบเขียวมานานเกิน 20 ปี ก็ยังต้องสอบ แต่ใช้ข้อสอบฉบับสั้นมีแค่ 25 ข้อ และคุณไม่ต้องสอบเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นคุณสามารถใช้ล่ามหรือสอบข้อเขียนเป็นภาษาไทยได้
ตัวอย่างข้อสอบเก่า : click here
ตัวอย่างข้อสอบใหม่ : click here
ตัวอย่างข้อสอบสำหรับคนอายุเกิน 65 : click here
ถ้าคุณต้องการฉบับแปลภาษาไทย ก็เขียนขอเข้ามาได้ที่ : quickquestion@legalqq.com
17. ข้อสอบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
ข้อสอบมีสามส่วนคือ สัมภาษณ์ อ่าน และเขียน ส่วนที่สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษยังเหมือนเดิม คือเขาจะถามคำถามในแบบฟอร์ม N-400 ที่ คุณกรอกไป ส่วนการสอบอ่านและเขียนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง เขาไม่ให้ประโยคตัวอย่าง แต่ให้คำศัพท์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในข้อสอบซึ่งคุณควรทราบและเขียนได้ เขาให้คุณแก้ตัวได้ คือไม่ต้องอ่านหรือเขียนถูกทุกครั้ง แต่ต้องอ่านหรือเขียนถูกอย่างน้อยหนึ่งในสามประโยคที่เขาให้อ่านหรือเขียน จึงจะสอบผ่าน คุณอาจหาคำศัพท์ที่เขาให้มาในตัวอย่างบทเรียนหรือตัวอย่างข้อสอบแล้วขีดเส้น ใต้ไว้ฝึกอ่านและฝึกเขียน
คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการสอบอ่านของข้อสอบใหม่: click here
คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการสอบข้อเขียนของข้อสอบใหม่: click here
ตัวอย่างข้อสอบใหม่: click here
บัตรข้อมูลแบบถามตอบเป็นข้อ ๆ สำหรับข้อสอบใหม่: click here
บทเรียนโดยสรุปสำหรับเตรียมสอบข้อสอบใหม่: click here
18. จะเลือกสอบระหว่างข้อสอบเก่ากับข้อสอบใหม่อย่างไร
ถ้าคุณยื่นคำขอแปลงสัญชาติก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2008 และได้นัดวันสัมภาษณ์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2008 คุณต้องสอบด้วยข้อสอบเก่า
ถ้า คุณยื่นคำขอแปลงสัญชาติก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2008 และได้วันนัดสัมภาษณ์หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2008 แต่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2009 คุณสามารถเลือกที่จะใช้ข้อสอบเก่าหรือข้อสอบใหม่ก็ได้
ถ้าคุณยื่นคำขอหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2008 คุณต้องสอบโดยใช้ข้อสอบใหม่
ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร ถ้าได้นัดสัมภาษณ์หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2009 ทุกคนต้องสอบโดยใช้ข้อสอบใหม่ทั้งหมด
19. ถ้าเรามีสิทธิเลือกสอบระหว่างข้อสอบเก่าหรือข้อสอบใหม่ จะบอกอิมมิเกรชั่นตอนไหน
ถ้า คุณยื่นคำขอแปลงสัญชาติก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2008 และได้วันนัดสัมภาษณ์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2009 คุณมีสิทธิเลือกใช้ข้อสอบเก่าหรือข้อสอบใหม่ก็ได้ เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นจะถามคุณว่าคุณจะเลือกใช้ข้อสอบเก่าหรือข้อสอบใหม่ เขาไม่มีสิทธิเลือกให้คุณ
20. ถ้าสอบซิติเซ่นตก ตอนสอบแก้ตัวจะขอเปลี่ยนใช้ข้อสอบคนละฉบับได้ไหม
ไม่ ได้ ถ้าสอบครั้งแรกใช้ข้อสอบเก่า ตอนสอบแก้ตัวก็ต้องใช้ข้อสอบเก่า หรือถ้าสอบครั้งแรกใช้ข้อสอบใหม่ ตอนสอบแก้ตัวก็ต้องใช้ข้อสอบใหม่ แม้ว่าวันนัดสอบครั้งแรกอาจจะก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2009 และวันนัดสอบแก้ตัวอาจจะหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2009 ก็ตาม (เพื่อให้แน่ใจคุณอาจถามเจ้าหน้าที่ที่ให้คุณสอบตกว่า การสอบแก้ตัวจะใช้ข้อสอบฉบับไหน)
21. เจ็บป่วยมากไม่สามารถสอบซิติเซ่นได้จะขอยกเว้นได้อย่างไร
คุณ ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าคุณมีความพิการทางกายหรือทางสมองชนิดที่ไม่ สามารถเรียนรู้และตอบข้อสอบซิติเซ่นได้เลย โดยยื่นแบบฟอร์มขอผ่อนผันหรือยกเว้นการสอบ N-648 แบบฟอร์มนี้ต้องให้แพทย์กรอกอธิบายให้ถูกประเด็นด้วย เช่นถ้าแพทย์แค่ระบุว่าคุณเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตควรให้ยกเว้นการสอบ แค่นั้นยังไม่พอ เพราะเขามีบริการสิ่งช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการอยู่แล้ว ต้องบอกว่าความเจ็บป่วยของคุณกระทบกระเทือนต่อระบบการทำงานของสมองคุณอย่าง ไรจึงทำให้ไม่สามารถเรียนรู้หรือจดจำและสอบได้ ควรขอให้แพทย์อ่านคำสั่งในแบบฟอร์มให้ละเอียดและกรอกให้ถูกใจอิมมิเกรชั่น
ต้องการแบบฟอร์ม N-648: Form N-648
คำอธิบาย N-648 : click here
หมายเหตุ การจะยกเว้นในกรณีนี้ได้คุณต้องเจ็บป่วยด้วยโรคนี้มานานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือแพทย์ลงความเห็นว่าคุณจะเจ็บป่วยแบบนี้นานเกิน 1 ปี และการเจ็บป่วยของคุณต้องมิได้เกิดขึ้นเพราะคุณใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
22. ได้วันนัดสัมภาษณ์แต่ไปไม่ได้จะทำอย่างไร
คุณควรจะทำจดหมายแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีเพื่อขอเปลี่ยนวันเวลาสัมภาษณ์โดยชี้แจงเหตุผลที่จำเป็นต้องขอเลื่อนนัด การขอเปลี่ยนวันเวลานัดสัมภาษณ์อาจทำให้คุณต้องเสียเวลารออีกนานกว่าจะได้วันนัดใหม่ ดังนั้น ควรไปตามวันเวลาที่เขากำหนด ถ้า หากคุณไม่ไปปรากฎตัววันนัดสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จะเก็บและปิดแฟ้มคุณและแจ้งให้คุณทราบ หากคุณไม่ติดต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 1 ปี เขาถือเป็นเหตุให้ปฏิเสธคำขอของคุณได้
23. ย้ายที่อยู่หลังจากยื่นคำขอไปแล้วต้องแจ้งอย่างไร
เวลาย้ายที่อยู่หลังจากคุณยื่นคำขออะไรก็ตาม คุณต้องโทรศัพท์แจ้งที่ 1-800-375-5283 และยื่นแบบฟอรม์ AR-11ด้วย ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ย้ายบ้าน ต้องทำทั้งสองอย่างจึงจะมีผลให้อิมมิเกรชั่นแก้ไขที่อยู่ของคุณอย่างถูกต้อง และควรแจ้งให้ไปรษณีย์ทำเรื่องย้ายสถานที่ส่งเอกสารของคุณเผื่อว่ามีเอกสาร ที่ส่งออกไปแล้วก่อนที่คุณแจ้งย้ายต่ออิมมิเกรชั่น การแจ้งย้ายที่อยู่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ
คุณสามารถทำย้ายที่อยู่ทาง online สะดวกและรวดเร็ว ทำสองขั้นตอนคือแจ้งย้ายเสร็จก็ไปแก้ไขที่อยู่ของคำขอต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินเรื่อง และ print เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ถ้าจะส่งทางไปรษณีย์ก็ต้องทำทั้งสองขั้นตอน คือ โทรศัพท์แจ้งและยื่นแบบฟอร์ม AR-11
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ทาง online: click here
ต้องการแบบฟอร์ม AR-11: click here
ส่งไปที่ USCIS Change of Address
P.O. Box 7134
London, KY 40742-7134
24. เมื่อไรจึงถือว่าได้อเมริกันซิติเซ่นตามกฎหมาย
หลัง จากคุณสอบผ่านและได้รับใบรับรองการสัมภาษณ์ คุณได้เป็นอเมริกันซิติเซ่นและการเปลี่ยนชื่อถูกต้องตามกฎหมายโดยสมบูรณ์แบบ ต่อเมื่อคุณได้สาบานตนจนจบพิธีที่เขาจัดขึ้น
25. ถ้าหากได้รับวันนัดให้ไปสาบานตนแล้วไปไม่ได้จะทำอย่างไร
คุณควรจะทำจดหมายแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีพร้อมให้เหตุผลชี้แจงความจำเป็น ส่งให้เจ้าหน้าที่พร้อมกับใบแจ้ง N-445 ที่คุณได้รับจาก USCIS อย่าลืมทำสำเนาจดหมายและใบแจ้ง N-445 เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่ได้รับแล้วจะส่ง N-445 ใบใหม่แจ้งให้คุณทราบวันสาบานตนครั้งต่อไป
26. ถ้าถูกปฏิเสธคำขอแปลงสัญชาติจะทำอย่างไร
เวลา เขาปฏิเสธคำขอของคุณ เขาต้องให้เหตุผลและแจ้งให้คุณทราบว่าคุณสามารถอุทธรณ์ได้ พร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มขออุทธรณ์ให้คุณเพื่อความสะดวกด้วย ถ้าคุณไม่ได้รับ คุณสามารถเอาแบบฟอร์มอุทธรณ์ N-336 และคำอธิบายได้จากที่นี่
แบบฟอร์ม N-336 : click here
คำอธิบาย N-336 : click here
คำขออุทธรณ์ต้องเสียค่าธรรมเนียม ซึ่งใกล้เคียงกับค่าธรรมเนียมยื่นคำขอใหม่ ทำให้ต้องคิดและชั่งใจให้ดีว่าคุณมีเหตุผลหนักแน่นแค่ไหน จะเสียเงินจำนวนนี้เพื่ออุทธรณ์ดีหรือเก็บเงินไว้ยื่นคำขอใหม่ดี
ถ้าคุณตัดสินใจอุทธณ์ คุณต้องยื่นคำอุทธรณ์เพื่อภายใน 30 วันนับแต่วันที่คุณได้รับจดหมายปฏิเสธ การอุทธรณ์ตามคำขอ N-336 เป็นการพิจารณาตัดสินโดยเจ้าหน้าที่หรือศาลอิมมิเกรชั่น ถ้าหากคุณยังไม่พอใจคำตัดสินและเชื่อว่าคุณถูกปฏิเสธคำขออเมริกันซิติเซ่น จากอิมมิเกรชั่นโดยมิชอบ คุณสามารถจ้างทนายความเพื่อนำเรื่องไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมแห่งสหรัฐฯ (U.S. District Court)ได้
27. จะยื่นคำขอแปลงสัญชาติใหม่ได้ไหมถ้าถูกปฏิเสธแล้ว
ถ้า คุณถูกปฏิเสธคำขอเป็นซิติเซ่น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด โดยปกติในหนังสือปฏิเสธจะบอกคุณว่าคุณสามารถจะยื่นคำขอใหม่ได้เมื่อไหร่ ถ้าคุณถูกปฏิเสธเพราะสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน คุณสามารถยื่นคำขอใหม่ได้ทันทีหรือเมื่อไรก็ได้เมื่อคุณเชื่อว่าภาษาอังกฤษ ของคุณดีขึ้นพอที่จะสอบผ่าน
การ ยื่นคำขอใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่หมดตั้งแต่เตรียมคำขอ เตรียมรูปสองใบ (ต้องถ่ายใหม่เพราะของเก่าเกิน 30 วันแล้ว) และยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใหม่ด้วย แม้แต่ค่าพิมพ์ลายนิ้วมือก็ต้องจ่ายใหม่เพราะเขาต้องตรวจสอบประวัติ อาชญากรรมใหม่อีก
28. ใบรับรองการแปลงสัญชาติอเมริกันหายทำอย่างไร และใช้อะไรเป็นหลักฐานแทน
คุณสามารถขอใบใหม่ได้โดยใช้แบบฟอร์ม N-565 เสียค่าธรรมเนียม $380 ถ้า คุณมีพาสปอร์ตอเมริกันคุณก็ใช้พาสปอร์ตเป็นเอกสารรับรองซิติเซ่นได้ คุณควรจะขอพาสปอร์ตอเมริกันทันทีที่คุณได้ใบรับรองการแปลงสัญชาติ อย่างน้อยคุณควรถ่ายสำเนาเก็บไว้ เมื่อหายคุณสามารถแจ้งตำรวจและบอกรายละเอียดได้ ใบแจ้งความและใบชำระเงินค่าขอใบสัญชาติใหม่ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานแทนใบแปลง สัญชาติอเมริกันชั่วคราวได้
ต้องการแบบฟอร์ม N-565 : click here
คำอธิบาย N-565 : click here
29. เด็กได้อเมริกันซิติเซ่นอัตโนมัติตามพ่อแม่ซิติเซ่นได้อย่างไร
เด็ก ทุกคนที่เกิดในประเทศสหรัฐฯ หรือเด็กที่เกิดนอกประเทศสหรัฐฯ โดยมีบิดามารดาเป็นอเมริกันซิติเซ่นซึ่งเคยอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลานานเท่าที่กฎหมายกำหนด โดยปกติ เด็กพวกนี้ถือว่าเป็นอเมริกันซิติเซ่นโดยกำเนิด
กรณีที่เด็ก :
- มีบิดามารดาเป็นอเมริกันซิติเซ่นซึ่งไม่เคยอยู่ในสหรัฐฯ เป็นระยะเวลาเท่าที่กฎหมายกำหนดก่อนเด็กเกิด หรือ
- มีบิดามารดาเป็นอเมริกันซิติเซ่นเพียงคนเดียวหรือมีบิดามารดาแปลงเป็นสัญชาติอเมริกันหลังจากเด็กเกิด หรือ
- เป็นบุตรบุญธรรม (ลูกติดสามีหรือภรรยาไม่มีสิทธิได้อเมริกันซิติเซ่นจากบิดาหรือมารดาใหม่)
เด็กจะได้อเมริกันซิติเซ่นตามกฎหมายทันทีที่มีคุณสมบัติครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้
เด็กได้รับอนุมัติให้อยู่ประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวรได้ คือมีใบเขียว* และ
มีบิดาหรือมารดาเป็นอเมริกันซิติเซ่นไม่ว่าจะโดยกำเนิดหรือโดยการแปลงสัญชาติ** และ
เด็กยังอายุไม่ถึง 18 ปี และ
เด็กยังไม่ได้สมรส และ
เด็ก เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีการรับรองบุตรก่อนเด็กอายุ 16 ปี (ถ้าบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสและบิดาไม่ได้รับรองบุตรก่อนเด็กอายุ 16 ปี เด็กไม่มีสิทธิได้อเมริกันซิติเซ่นจากบิดา) และ
กรณีบุตรบุญธรรม ต้องปฏิบัติตามกฎอิมมิเกรชั่น Section 101(b) (1) (E) or (F) of the Immigration and Nationality Act (INA) และการรับรองบุตรบุญธรรมต้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และ
เด็กต้องอยู่ในประเทศสหรัฐฯ โดยบิดาหรือมารดาอเมริกันซิติเซ่นเป็นผู้มีอำนาจดูแลปกครองบุตรตามกฎหมาย (กรณีที่ได้อำนาจร่วมก็ใช้ได้) และ
เด็กต้องอยู่ในประเทศสหรัฐฯ และตัวเด็กต้องอยู่อาศัยกับบิดาหรือมารดาอเมริกันซิติเซ่น
ถ้าคุณและบุตรมีคุณสมบัติครบตามกฎเกณฑ์ที่กล่าวมา คุณไปขอพาสปอร์ตอเมริกันได้เลยเพื่อให้เด็กใช้เป็นหลักฐานว่าเป็นอเมริกันซิ ติเซ่น ถ้าคุณอยากขอใบซิติเซ่นให้เด็กก็ขอได้โดยจ่ายค่าธรรมเนียมและยื่นแบบฟอร์ม N-600
ขอแบบฟอร์ม N-600 : N-600
คำอธิบาย N-600 : click here
หมายเหตุ ถ้าเด็กมีคุณสมบัติครบก่อนอายุ 18 ปีก็มีสิทธิขอพาสปอร์ต์หรือใบซิติเซ่นได้เลย และสิทธินี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กมีคุณสมบัติครบ ดังนั้นจะขอเมื่อไรก็ได้แม้จะหลังจากเด็กอายุ 18 ปีแล้วก็ตาม
*หมายเหตุ ตอนขอวีซ่าประเภท IR-3 หรือ IR-4 ต้อง ยื่นขอก่อนเด็กอายุ 16 ปี การขอสิทธิเข้าเมืองให้บุตรบุญธรรมซึ่งรวมทั้งขออเมริกันซิติเซ่นต้องเรียบ ร้อยก่อนเด็กอายุ 16 ปี ข้อยกเว้นมีเพียงกรณีที่บุตรบุญธรรมคนนี้เป็นพี่น้องกับบุตรบุญธรรมซึ่งบิดา มารดาบุญธรรมเดียวกันเป็นผู้ขอ เขาอนุโลมให้อายุเกิน 16 ได้แต่ต้องยังไม่ถึง 18 ปี
**หมาย เหตุ กรณีที่อาศัยสิทธิของบิดาหรือมารดาอเมริกันซิติเซ่นแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้ได้มาซึ่งอเมริกันซิติเซ่นแบบอัตโนมัติ (ไม่ใช่กรณีได้สัญชาติจากการเกิดนอกประเทศสหรัฐฯ) เด็กต้องมีคุณสมบัติครบ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2001 หรือหลังจากนั้น (เช่นวันที่ใช้สิทธิตามกฎหมายใหม่เด็กต้องอายุยังไม่ถึง 18 ปี) ถ้าเด็กมีคุณสมบัติครบก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2001 ทั้งบิดาและมารดาต้องเป็นอเมริกันซิติเซ่นไม่ว่าโดยกำเนิดหรือเปลี่ยน สัญชาติในกรณีที่เด็กมีทั้งบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือถ้ามีการหย่าหรือแยกจากกัน ก็อนุโลมให้อาศัยสิทธิของบิดาหรือมารดาซิติเซ่นผู้ซึ่งมีอำนาจปกครองบุตรตาม กฎหมายเพียงผู้เดียวได้ หรือถ้ามีแค่มารดาเพราะมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใครและไม่เคยมีบิดาคนไหน รับรองบุตร ก็อนุโลมให้อาศัยสิทธิของแม่ซิติเซ่นคนเดียวได้
30. ถ้าลูกมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อก่อน (ข้อ 29) จะขอสัญชาติอเมริกันให้ลูกได้อย่างไร
เด็กจะได้อเมริกันซิติเซ่นแบบอัตโนมัติก็ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กล่าวไว้ในข้อ 29 คือเด็กต้องอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐฯ แต่ถึงแม้ว่าเด็กจะอยู่ในประเทศสหรัฐฯ ตลอดเวลา ถ้ายังไม่มีใบเขียวก็ไม่ได้อเมริกันซิติเซ่นแบบอัตโนมัติ คือต้องรอจนกว่าได้ใบเขียวและถ้าได้ใบเขียวในขณะที่มีคุณสมบัติอื่นครบด้วย จึงจะได้อเมริกันซิติเซ่นโดยอัตโนมัติซึ่งทำให้ขอพาสปอร์ตได้ทันที แต่ถ้าได้ใบเขียวหลังจากอายุ 18 ปี ถือว่าคุณสมบัติไม่ครบ เด็กต้องรอจนกว่าใบเขียวมีอายุ 5 ปี จึงขออเมริกันซิติเซ่นด้วยตนเองได้ โดยใช้แบบฟอร์ม N-400
ในกรณีที่บิดามารดาซิติเซ่นมีบุตรไม่ว่าโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรม (ลูกเลี้ยงไม่เข้าข่าย) แต่ตนเองไม่เคยอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐฯ ก็อาจขออเมริกันซิติเซ่นให้บุตรได้ ถ้าเด็กมีคุณสมบัติต่อไปนี้ครบ
เด็กอายุยังไม่ถึง 18 ปี และ
เด็กยังไม่ได้สมรส และ
เด็กมีถิ่นที่อยู่นอกประเทศสหรัฐ และ
เด็กมาอยู่อเมริกาด้วยวีซ่าชั่วคราว และวีซ่ายังไม่ขาด และ
เด็กอยู่ในความปกครองดูแลของบิดาหรือมารดาซิติเซ่นซึ่งมีทั้งอำนาจการปกครองตามกฎหมายและตัวเด็กก็อยู่ด้วย และ
เด็กเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีการรับรองบุตรก่อนเด็กอายุ 16 ปี (ถ้าบิดาไม่ได้รับรองบุตรก่อนเด็กอายุ 16 ปี เด็กนอกสมรสอาจอาศัยสิทธิของมารดาซิติเซ่นแต่เพียงผู้เดียวก็ได้) และ
กรณีบุตรบุญธรรม ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย Section 101(b) (1) (E) or (F) of the INA และการรับรองบุตรบุญธรรมต้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และต้องเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
- บิดาหรือมารดาที่เป็นอเมริกันซิติเซ่นได้เคยอาศัยอยู่ในสหรัฐฯอย่างน้อย 5 ปี และอย่างน้อยสองในห้าปีนั้นอยู่ในสหรัฐฯหลังจากท่านอายุครบ 14 ปี หรือ
- ถ้าบิดาหรือมารดาที่เป็นอเมริกันซิติเซ่นไม่เคยอยู่ในสหรัฐฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดคืออย่างน้อย 5 ปี และสองในห้าปีท่านอยู่หลังจากอายุครบ 14 ปี แต่บิดาหรือมารดาอเมริกันซิติเซ่นมีบิดาหรือมารดา (ปู่หรือย่าหรือตาหรือยายของด็ก) ที่มีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นอเมริกันซิติเซ่นด้วย และ
- เคยอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ 5 ปี และอย่างน้อยสองในห้าปีนั้นท่านอยู่หลังจากอายุครบ 14 ปี และ
- ยังอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ หรือเสียชีวิตตอนที่คำขอได้รับพิจารณาและสาบานตนแล้ว
ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้น บิดาหรือมารดาที่เป็นอเมริกันซิติเซ่นสามารถยื่นคำขอสัญชาติอเมริกันและใบ รับรองสัญชาติแทนบุตรของตนได้โดยใช้แบบฟอร์ม N-600K ทั้งบิดาหรือมารดาที่เป็นอเมริกันซิติเซ่นและเด็กต้องปรากฎตัวพร้อมกันในวันสัมภาษณ์ที่อิมมิเกรชั่น เด็กต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดในวันที่เด็กสาบานตนเป็นสัญชาติอเมริกัน
 
หมายเหตุ การสาบานตนอาจขอยกเว้นได้ถ้าเด็กอายุน้อยเกินกว่าที่จะเข้าใจ
แบบฟอร์มที่ใช้ขอใบรับรองสัญชาติ: N-600K
คำอธิบาย (N-600K): click here
 
 
 
 
ที่มา :: http://www.legalqq.com
http://www.uscis.gov