Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เว็บเรียนภาษาเยอรมัน

เว็บเรียนภาษาเยอรมัน


 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 http://www.uncg.edu/%7Elixlpurc/publications/NetzUeb.html

 

 
 
 
 
 
 
เว็ปนี้สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง อธิบายขั้นต้น น่าสนใจมากค่ะ

 
 


 
ซอฟแวร์เกี่ยวกับภาษาเยอรมันด้านการพยาบาลที่น่าสนใจค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.