Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ �� สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ������โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID ::

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

12 วิธีสร้างสุขนิสัยที่ดี ให้พี่เลี้ยง

12 วิธีสร้างสุขนิสัยที่ดี ให้พี่เลี้ยง

12 วิธีสร้างสุขนิสัยที่ดี ให้พี่เลี้ยง (Mother&
Care)


         


สุขอนามัยของพี่เลี้ยง เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ไม่ควรหละหลวม เพราะพี่เลี้ยงคือคนใกล้ชิด และดูแลความเป็นอยู่เรื่องลูกให้กับคุณ ในช่วงเวลาที่ต้องออกไปทำงานฉะนั้น วิธีที่จะช่วยให้คุณแม่สบายใจแบบหายห่วง เรื่องเจ็บป่วยกับสุขภาพของลูกน้อย ด้วยการสอนพี่เลี้ยงให้รู้ถึงความสำคัญเรื่องความสะอาดค่ะ
         


1. พี่เลี้ยงควรตัดเล็บมือให้สั้นเป็นประจำ เพื่อลดโอกาสการรับเชื้อโรค

         


2. มือ เป็นพาหะการแพร่กระจายเชื้อโรค ฉะนั้น พี่เลี้ยงต้องล้างมือทั้งก่อนและหลังภารกิจต่าง ๆ เช่น การขับถ่าย, เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก เป็นต้น

         


3. พี่เลี้ยงควรเลี่ยงการใช้มือแคะจมูกหรือขยี้ตา เพราะหากมือพี่เลี้ยงไม่สะอาด เมื่อสัมผัสลูกน้อย ก็อาจเป็นตัวกลางที่ทำให้ลูกได้รับเชื้อได้

         


4. ความสะอาด เรื่องเครื่องแต่งกายของพี่เลี้ยง ก็สำคัญเช่นกันค่ะ เพราะเป็นต้นเหตุเรื่องกลิ่นอับชื้น เกิดเชื้อรา เชื้อโรคได้ค่ะ

         


5. ช่วงอากาศร้อน ๆ เชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในนมหรืออาหาร จะเติบโตได้เร็ว ทำให้ท้องร่วงได้ง่าย ควรบอกพี่เลี้ยงดูแลอุปกรณ์เรื่องหม่ำ เช่น การล้างและต้มจุกนม ขวดนมให้สะอาด และผึ่งให้แห้ง

         


6. เน้นพี่เลี้ยงเรื่องการปรุงอาหาร ที่สด สะอาด ถูกสุขอนามัยให้กับลูกน้อย

         


7. เวลาพี่เลี้ยงไอ จาม ควรมีผ้าเช็ดหน้าปิดปาก, ใส่หน้ากากอนามัย หรือล้างมือหลังการไอ จาม เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไป

         


8. บอกพี่เลี้ยงให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือสัมผัสสิ่งของ และใกล้ชิดกับผู้ป่วย ที่มีอาการไอหรือมีน้ำมูก

         


9. ที่สำคัญ พี่เลี้ยงไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ของใช้ส่วนตัวของลูก

         


10. ให้พี่เลี้ยงดูแล ทำความสะอาดบริเวณในบ้าน เช่น ห้องครัว ต้องไม่ชื้นแฉะ ถังขยะต้องมีฝาปิด หรือทิ้งในถุงแล้วมัดปากถุงให้เรียบร้อย เพื่อลดแหล่งการเพาะเชื้อโรค

         


11. ถ้าพี่เลี้ยงต้องดูแลสัตว์เลี้ยงภายในบ้านด้วย คุณแม่ยิ่งต้องบอกพี่เลี้ยง ให้ล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสสัตว์เลี้ยงในบ้าน

         


12. นอกจากบอกต่อ สอนสร้างสุขนิสัยพี่เลี้ยงแล้ว สมาชิกทุก ๆ คนในบ้าน ก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องความสะอาดด้วยค่ะ

ที่มา  ::