Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ �� สนใจสินค้า หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ������โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID ::

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิตามินในหญิงตั้งครรภ์

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิตามินในหญิงตั้งครรภ์
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิตามินในหญิงตั้งครรภ์
 
 
การรับประทานวิตามินในหญิงตั้งครรภ์ดูเหมือนจะเป็นเรื่องสำคัญ หรือให้ความสนใจเป็นอย่างมากในทุกวันนี้ แม้ว่าการรับประทานวิตามินในระหว่างตั้งครรภ์เป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้ว เพราะในวิตามินเม็ดเล็กๆ นี้เป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่ที่มีความจำเป็นในหญิงตั้งครรภ์ แต่ปัญหาก็คือเรามีแนวความคิดที่ผิดเกี่ยวกับวิตามินเสริมหลายประการ
 
หลายๆ คนมักถูกบอกกล่าวมาว่าการรับประทานวิตามินก่อนการตั้งครรภ์จะช่วยป้องกันความพิการแต่กำเนิดของทารกได้ และการรับประทานวิตามินอย่างต่อเนื่องในระยะตั้งครรภ์ไปจนกระทั่งหลังคลอดในระยะให้นมบุตรจะช่วยป้องกันภาวะทุพโภชนาการ
 
อย่างไรก็ตาม บางสิ่งที่เราเคยได้รับฟังมาเกี่ยวกับผลของวิตามิน อาจจะถูกอ้างเหตุผลโดยผิดหลักการแพทย์ แนวความคิดหรือความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับวิตามินมีดังต่อไปนี้
 
การรับประทานวิตามินในระหว่างตั้งครรภ์จะช่วยรักษาทุกอย่าง
 
 
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิตามินเสริมมีคุณประโยชน์มากมายสำหรับหญิงตั้งครรภ์ แต่ประเด็นสำคัญคือ เราเชื่อว่าเราจะมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีหากไม่รับประทานวิตามิน แท้จริงแล้ววิตามินเพียงแต่มีส่วนช่วยส่งเสริมภาวะโภชนาการของเรา ยิ่งเราสามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้นเท่าใด เราก็ยิ่งได้รับวิตามินมากขึ้นเท่านั้น
 
การซื้อยาวิตามินในระหว่างตั้งครรภ์จำเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์
 
บริษัทผลิตยาวิตามินต่างต้องการให้เรามีความเชื่อว่า การรับประทานยาวิตามินจากบริษัทของเขาระหว่างการตั้งครรภ์เท่านั้นจึงจะมีคุณประโยชน์มากมายและได้ผลดีกว่ายาของบริษัทอื่น ทั้งที่ยาวิตามินส่วนมากแล้วมีคุณประโยชน์ใกล้เคียงกัน ยาวิตามินบางชนิดที่วางขายในร้านขายยาทั่วไปก็มีคุณประโยชน์เช่นเดียวกัน หากคุณไม่แน่ใจก็สามารถนำยาวิตามินที่ซื้อมามาให้แพทย์ที่รับฝากครรภ์พิจารณาให้ได้ อย่างไรก็ตามการซื้อยาตามร้านขายยาอาจต้องเลือกร้านที่มีคุณภาพ มีการจัดเก็บยาอย่างถูกต้อง และมีการรับประกันคุณภาพด้วย
 
จำเป็นต้องรับประทานวิตามินสำหรับหญิงตั้งครรภ์เท่านั้นมียาวิตามินจำนวนมากที่ดีและปลอดภัยต่อหญิงตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตามเราควรที่จะเลือกบริโภคยาวิตามินชนิดที่มีคุณประโยชน์เพียงพอต่อการตั้งครรภ์ เช่น มีปริมาณและชนิดของวิตามินและเกลือแร่อย่างพอเพียงและเหมาะสม วิตามินบางชนิด เช่น วิตามิน A หากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความพิการของทารกแต่กำเนิดได้
 
การรับประทานวิตามินระหว่างตั้งครรภ์นั้นเพียงพอแล้วโดยไม่ต้องคำนึงว่าอาหารที่รับประทานอยู่จะเป็นเช่นไรความเชื่อนี้ผิดมาก เพราะหลักการของวิตามินเสริมคือ เพื่อเสริมการรับประทานอาหารตามปกติไม่ใช่เพื่อทดแทน และความจริงแล้วการรับประทานวิตามินจะให้ผลดีที่สุดเมื่อเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายชนิด เป็นที่ทราบกันดีว่าส่วนประกอบในวิตามินบำรุงครรภ์ทั่วไปมีแคลเซียมไม่พอเพียง ปริมาณแคลเซียมในวิตามินบำรุงครรภ์ทั่วไปมีปริมาณ 250 มิลลิกรัมเท่านั้น ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ต้องการแคลเซียมสูงถึง 1,200–1,500 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
เราจำเป็นต้องรับประทานวิตามินก่อนการตั้งครรภ์มิเช่นนั้นอาจไม่ได้ประโยชน์เราควรรับประทานวิตามินก่อนที่เราต้องการจะตั้งครรภ์หลายเดือน แต่ถึงแม้ว่าเราทราบว่าเริ่มตั้งครรภ์ก็ควรที่จะรับประทานวิตามินเพราะเรายังได้ประโยชน์จากวิตามินอยู่ดี
 
 
เมื่อจะตัดสินใจเลือกรับประทานวิตามินใดๆ ระหว่างตั้งครรภ์ ขอให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
 
ไม่มีวิตามินเสริมการตั้งครรภ์ชนิดใดเลยที่มีปริมาณแคลเซียมพอเพียงต่อความต้องการของคุณ จึงควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมให้พอเพียง หรือรับประทานแคลเซียมเสริม


การบริโภคยาวิตามิน A มากเกินไปสามารถส่งผลต่อความพิการของทารกได้ ขอให้แน่ใจว่าปริมาณวิตามิน A ในวิตามินเสริมของคุณมีปริมาณน้อยกว่า 10,000 IU


ธาตุเหล็กที่มากเกินไปในวิตามินเสริม จะไม่ถูกดูดซึมไปใช้ได้


รสชาติของวิตามินเสริมบางชนิดอาจทำให้คุณแม่บางท่านรับประทานไม่ได้ ให้ลองเปลี่ยนชนิดดู