Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การขอมรณบัตรในลอนดอน

การขอมรณบัตรในลอนดอน

การขอมรณบัตร Death Certificate


ญาติของคนไทยที่เสียชีวิตในสหราชอาณาจักรฯ หรือไอร์แลนด์ สามารถติดต่อขอมรณบัตรไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.30 - 12.30 น. โดยไม่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าหลักฐานประกอบ

1. คำร้องขอมรณบัตร 2. มรณบัตรที่ออกโดยทางการสหราชอาณาจักรฯ/ ไอร์แลนด์
3. ใบรับรองการฌาปณกิจศพ หรือ การจัดการศพของผู้เสียชีวิต
4. หนังสือเดินทางของผู้แจ้งขอมรณบัตรและของผู้เสียชีวิต
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งและของผู้เสียชีวิตหมายเหตุ

การขอมรณบัตรไม่เสียค่าธรรมเนียม

.