Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สถานทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย

สถานทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย
 
สถานทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย: Italian Embassy in Thailand
 
399 ถ. นางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ 10120
399 Nang Linchi Rd., Bangkok 10120
โทรศัพท์ 0-2285-4090-3
โทรสาร 0-2204-9265 , 0-2285-4792-3
 
 
 
 
 
 
 
 


Thanon Nang Linchi, Bangkok 10120