Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

SWIFT CODE ธนาคารต่างๆในประเทศไทย

SWIFT CODE ธนาคารต่างๆในประเทศไทย


Swift Code คืออะไร
Swift Code คืออะไร หากคุณเลือกวิธีการถอนเงิน จากเว็บรับเดิมพัน เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร คุณจะต้องเห็นช่องให้กรอกรายละเอียดของบัญชีธนาคารปลายทาง และหนึ่งในนั้นก็จะมีช่องให้คุณกรอก รหัส Swift Code แล้วเราจะใส่อะไรลงในช่อง Swift Code ละ
ก่อนอื่นขออธิบายเรื่องของ SwiftCode ก่อนดีกว่า ว่ามันคืออะไร

Swift Code เป็นมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ว่าด้วยรหัสที่ใช้สำหรับระบุธนาคารและสาขาของธนาคารทั่วโลก (Bank Identifier Code) เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะระหว่างประเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รหัสของมาตรฐานนี้มักเรียกกันว่า BIC code หรือ SWIFT code เนื่องจากองค์กร Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนรหัส ปัจจุบันมีสถาบันการเงินมากกว่า 8100 แห่งใน 208 ประเทศและดินแดนที่ลงทะเบียนกับ SWIFT
ธนาคารกรุงเทพ
Account № / IBAN: Bangkok Bank Public Company Limited (BBL)
Bank Address: 333 Silom Road Bangrak, Bangkok 10500 Tel: 2231-4333 Fax: 2236-8281-2

SWIFT : BKKBTHBK (
ธนาคารไทยธนาคาร
Account № / IBAN: BankThai Public Company Limited
Bank Address: 44 North Sathorn Rd Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel: 2638-8000 Fax: 2633-9044

SWIFT : UBOBTHBK (formerly The Union Bank of Bangkok licence) (
www.bankthai.co.th)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
Account № / IBAN: Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY)
Bank Address: 222 Rama 3 Road, Bang Phongphang Yannawa, Bangkok 10120 Tel: 2296-2001 , 2683-1000 Fax: 2683-1304

SWIFT : AYUDTHBK (
www.krungsri.com)
ธนาคารกสิกรไทย
Account № / IBAN: KASIKORNBANK Public Company Limited (KBANK)
Bank Address: 1 Soi Kasikornthai Ratburana Rd, Bangkok 10140 Tel: (66 2) 222-0000 Fax: (66 2) 470- 2749

SWIFT : KASITHBK (
www.kasikornbank.com)
ธนาคารกรุงไทย
Account № / IBAN: Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB)
Bank Address: 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Wattana, Bangkok 10110 Tel: 2255-2222 Fax: 2255-9391-6

SWIFT : KRTHTHBK (
www.ktb.co.th)
ธนาคารนครหลวงไทย
Account № / IBAN: Siam City Bank Public Company Limited (SCIB)
Bank Address: 1101 New Petchburi Road Makkasan, Rajthewi, Bangkok 10400 Tel: 2253-0200

SWIFT : SITYTHBK (
www.scib.co.th)
ธนาคารไทยพาณิชย์
Account № / IBAN: Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB)
Bank Address: 9 Ratchadaphisek Road Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 Tel: 2544-1111 Fax: 2544-5000

SWIFT : SICOTHBK (
www.scb.co.th)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์
Account № / IBAN: Standard Chartered Bank (Thailand)
Bank Address: (formerly Nakornthon) 90 North Sathorn Road Bangkok 10500 Tel: 2724-4000

SWIFT: SCBLTHBX (
www.standardchartered.co.th)
ธนาคารทหารไทย
Account № / IBAN: TMB Bank Public Company Limited
Bank Address: (formerly Thai Military Bank) 3000 Phaholyothin Rd Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: (66 2) 299-1111 273-7020 Fax: (66 2) 273-7118

SWIFT : TMBKTHB (
www.tmbbank.com)
ธนาคารยูโอบี
Account № / IBAN: Union Overseas Bank (Thai) [UOB Thailand]
Bank Address: 191 South Sathorn Road Yannawa, Bangkok 10120 Tel: 234c 3000 Fax: 2287-2973-4

SWIFT : BKASTHBK (
www.uob.co.th)

CODE BANK

และถ้าเป็นรหัสสาขาก็จะเป็นเลข 3 ตัวเลขข้างหน้าบัญชีของเรา

001 ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand (BOT)
002 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
Bangkok Bank Public Company Limited (BBL)
004 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
Kasikornbank Public Company Limited (KBANK)
005 ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.
ABN-AMRO Bank N.V. Bangkok Branch(AMRO)
006 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB)
008 ธนาคารเจพี มอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ
JP Morgan Chase Bank, N.A Bangkok Branch (JPMC)
010 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ จก. กรุงเทพฯ
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. Bangkok Branch (BTMU)
011 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB Bank Public Company Limited (TMB)
014 ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB)
015 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
Siam City Bank Public Company Limited (SCIB)
017 ธนาคารซิตี้แบงค์
Citibank N.A. (CITI)
018 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)
13 020 ธนาคารสแตนดาร์ด ชารเตอรด (ไทย) จํากัด
Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited (SCBT)
022 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
BANKTHAI Public Company Limited (UOBT)
15 024 ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส (ไทย) จํากัด (มหาชน) United Overseas Bank (Thai) PCL (UOBT)
025 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY)
17 026 ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
Mega International Commercial Bank PCL (MEGA ICBC)
027 ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
Bank of America National Association (BA)
19 028 ธนาคารคาลิยง
Calyon (CALYON)
030 ธนาคารออมสิน
Government Saving Bank (GOV)
21 031 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้จํากัด
Hong Kong & Shanghai Corporation Limited (HSBC)
22 032 ธนาคารดอยซ์แบงก์
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DEUTSCHE)
033 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Government Housing Bank (GHB)
24 034 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (AGRI)
039 ธนาคารมิซูโฮ คอร์เปอเรท สาขากรุงเทพฯ
Mizuho Corporate Bank Limited (MHCB)
26 065 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
Thanachart Bank Public Company Limited (TBANK)
066 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Islamic Bank of Thailand (ISBT)
28 067 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
Tisco Bank Public Company Limited (TISCO)
068 ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
AIG Retail Bank Public Company Limited (AIG)
069 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
Kiatnakin Bank Public Company Limited (KK)
070 ธนาคารสินเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ACL Bank Public Company Limited (ACL)

ตัวอย่างการโอนเงินระหว่างประเทศ


  1. SWIFT code ของธนาคารกรุงเทพคืออะไรและควรใช้เมื่อไร
  2. การโอนเงินจากต่างประเทศมาที่สาขาธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย ต้องแจ้งข้อมูลอะไรให้ธนาคารที่ทำธุรกรรมโอนเงินออก
  3. วิธีใดที่เร็วที่สุดสำหรับการโอนเงินจากต่างประเทศ
  4. หากต้องการสอบถามว่า เงินที่โอนมาจากต่างประเทศ เข้าบัญชีแล้วหรือยัง
  5. หมายเลข IBAN คืออะไร
  6. สามารถโอนเงินระหว่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
  7. มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากต่างประเทศมาที่ประเทศไทย เป็นจำนวนเท่าใด
  8. การโอนเงินไปต่างประเทศ หรือ โอนจากต่างประเทศมาที่เมืองไทย จำเป็นต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงเทพหรือไม่

1. SWIFT code ของธนาคารกรุงเทพคืออะไรและควรใช้เมื่อไร

SWIFT code คือ BKKBTHBK นี่เป็นรหัสเดียวที่ใช้อ้างอิงสำหรับธนาคารกรุงเทพทุกสาขาในประเทศไทย ท่านสามารถแจ้งรหัสนี้กับทางธนาคารที่ท่านสั่งโอนเงิน เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการค้นหา

2. การโอนเงินจากต่างประเทศมาที่ สาขาธนาคารกรุงเทพ ในประเทศไทย ต้องแจ้งข้อมูลอะไรให้ธนาคารที่ทำธุรกรรมโอนเงินออก
ข้อมูลที่ท่านควรแจ้งแก่ธนาคารในต่างประเทศ เพื่อจะได้รับเงินโอนได้สะดวกและรวดเร็ว ได้แก่
- ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีของผู้รับเงินที่เปิดกับธนาคารกรุงเทพ
- สกุลเงินและจำนวนเงินโอน
- SWIFT Code ของธนาคารกรุงเทพ: BKKBTHBK

3. วิธีใดที่เร็วที่สุดสำหรับการโอนเงินจากต่างประเทศ
การสั่งโอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ SWIFT เป็นวิธีที่เร็วที่สุด ในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของท่านโดยตรง

4. หากต้องการสอบถามว่า เงินที่โอนเข้ามา เข้าบัญชีแล้วหรือยัง
ท่านสามารถสอบถามได้จากตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของธนาคารได้ ผ่านบริการบัวหลวงโฟน โทรศัพท์หมายเลข 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

5. หมายเลข IBAN คืออะไร IBAN ย่อมาจากคำว่า International Bank Account Number คือ เลขที่บัญชีของผู้รับเงินตามมาตรฐานการกำหนดเลขที่บัญชีระหว่างประเทศในภูมิภาคยุโรป ซึ่งธนาคารต่างๆในประเทศยุโรปใช้หมายเลขนี้สำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ แต่ธนาคารกรุงเทพไม่ใช้หมายเลขนี้ในการรับโอนเงินจากต่างประเทศหรือโอนเงินไปต่างประเทศ
6. สามารถโอนเงินระหว่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
ได้ ท่านสามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของท่านเอง ไปยังบัญชีของผู้รับในต่างประเทศได้ ด้วยบริการ บัวหลวงไอแบงก์กิ้ง คลิก
ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
7. ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากต่างประเทศมาที่ประเทศไทยเท่าใด
ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมในการรับเงินโอนจากต่างประเทศอัตรา 0.25 % ของจำนวนเงินที่โอน ต่ำสุด 200 บาท สูงสุด 500 บาท
8. การโอนเงินไปต่างประเทศ หรือ โอนจากต่างประเทศมาที่เมืองไทย จำเป็นต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงเทพหรือไม่ ท่านไม่จำเป็นต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงเทพในการโอนเงินเข้าหรือออก แต่ตรวจดูให้แน่ใจว่า ท่านระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องลงไปในคำสั่งจ่ายเงิน เมื่อโอนเงินไปต่างประเทศ และหากท่านรับเงินที่โอนมาจากต่างประเทศที่สาขา ท่านจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย