Learn with Prin เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องปริญญ์ จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) วุ้นเจลาตินสำเร็จรูป ผสมแคลเซียม และวิตามินดี สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID : enjoylife4u

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การเลือกเพศบุตร

การเลือกเพศบุตร
     ในการวางแผนครอบครัว นอกจากจะวางแผนครอบครัวมีบุตรเหมาะสมกับสุขภาพร่างกายของมารดาและ
    เหมาะสมกับเศรษกิจแล้ว ก็ยังมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นความประสงค์ของบางครอบครัว หรือเกือบจะพูดได้ว่า ทุกครอบครัว ปัญหานั้นก็คือ “ทำอย่างไรจึงจะให้บุตรที่เกิดมามีเพศสมกับความต้องการของพ่อแม่”
    การเลือกเพศบุตรนั้นทำได้ แม้ผลที่ได้รับจะยังไม่ถึง 100% ก็ตาม แต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่พยายามหรือไม่
    ทดลองหาวิธีใดเลย
    จากการศึกษาและวิจัยของนายแพทย์ พบว่า การปฏิบัติเพื่อการเลือกเพศบุตรนั้นมีโอกาส 80 - 85% ที่จะได้
    ลูกชายหรือลูกสาวตามต้องการ
    ประโยชน์ของการเลือกมีบุตร

    นอกจากจะได้บุตรมีเพศตามที่ต้องการแล้ว ยังเป็นการช่วยให้ท่านมีบุตรในจำนวนที่ต้องการอีกด้วย เพราะ
    ไม่ต้องรอจนกว่าจะได้บุตรเพศใดเพศหนึ่ง ซึ่งบางทีจะต้องรอคอยถึงหลายท้อง วิธีเลือกเพศบุตรจึงเป็นแผนครอบครัว
    อีกทางหนึ่ง
    การเลือกเพศบุตรได้อย่างไร
    มีคู่สมรสมากคู่ยังถกเถียงกันว่า การได้เพศบุตรผิดไปจากที่หวังไว้ จะเป็นเพราะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีข้อบกพร่อง
    บางคนก็โทษฝ่ายหญิง บางคนก็โทษฝ่ายชาย
    นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้สนใจและศึกษาเรื่องนี้มานานแล้ว จนเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ผลสรุปออกมาว่า
    การที่คู่สมรสจะได้เพศบุตรเป็นหญิงหรือชายนั้นขึ้นอยู่กับฝ่ายชาย
    เราทราบแล้วว่า การที่คนเราจะมีบุตรได้จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง องค์ประกอบหนึ่ง
    ที่สำคัญมาก คือจะต้องมีตัวอสุจิของฝ่ายชายไปผสมกับไข่ของฝ่ายหญิง ตัวอสุจินี้แหละคือผู้กำหนดเพศของบุตร
    ตัวอสุจิมีรูปร่างอย่างไร
    ตัวอสุจิมีรูปร่างคล้ายลูกอ๊อด มี 2 ชนิดคือ
    1. ชนิดหัวลูกอ๊อดรีและใหญ่ หางสั้น เคลื่อนไหวช้า ๆ เราเรียกว่า “โครโมโซม เอ็กซ์” จะเป็นตัวกำหนด
    เพศหญิง
    2. ชนิดหัวลูกอ๊อดกลมเล็ก หางยาว เคลื่อนไหวรวดเร็ว เราเรียกว่า “โครโมโซม วาย” จะเป็นตัวกำหนด
    เพศชาย
    ถ้าตัวอสุจิเพศใดว่ายเข้าไปผสมกับไข่ได้ก่อนก็จะได้เพศบุตรตามนั้น เพราะฉะนั้น
     ถ้าต้องการเพศบุตรเป็นเพศหญิง ก็พยายามทำให้ตัวอสุจิของเพศหญิงมีโอกาสเข้าไปผสมกับไข่
     ถ้าต้องการเพศบุตรเป็นชายก็พยายามทำตัวอสุจิของเพศชายเข้าไปผสมกับไข่โดยเร็วที่สุด
  การที่จะทำให้ตัวอสุจิเพศหนึ่งเพศใดไปผสมกับไข่ตามที่ตั้งใจไว้ได้นั้น สภาพความเป็นกรดด่างของมดลูก
  ช่วยได้มาก สภาพความเป็นกรดด่างในมดลูกในช่วงต่าง ๆ ของรอบเดือน จะช่วยให้ตัวอสุจิตัวหนึ่งตัวใดไปถึงไ่ข่
  และผสมกับไข่ได้ก่อน จึงได้มีผู้นำเอาหลักการนี้มาดัดแปลงเพื่อใช้ในการเลือกเพศบุตร

   • ถ้าต้องการได้บุตรชาย

     1. ควรร่วมเพศในขณะที่ใกล้ไข่สุกซึ่งไข่จะสุกในระยะกึ่งกลางของรอบประจำเดือน หรือให้แพทย์ช่วย
     คำนวณเวลาไข่ตกได้ โดยอาศัยการวัดอุณหภูมิของร่างกาย และควรงดเว้นการ่วมเพศก่อนวันไข่ตก 3 - 5 วัน
     2. ก่อนการร่วมเพศฝ่ายหญิงควรล้างช่องคลอดด้วยน้ำเป็นด่าง โดยใช้โซดาคาร์บอเนต (ซึ่งหาซื้อได้ตาม
     ร้านขายยาทั่วไป) 2 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำสะอาด 1 ขวดเบียร์ใหญ่
     3. ควรให้ฝ่ายหญิงถึงจุดสุดยอดในการร่วมเพศ
     4. ในระยะที่ฝ่ายชายจะหลั่งน้ำอสุจิควรสอดอวัยวะเพศเข้าไปให้ลึกที่สุด
     ถ้าต้องการได้บุตรสาว
     1. หลีกเลี่ยงการร่วมเพศในระยะใกล้วันไข่สุก ซึ่งไข่จะสุกในระยะกึ่งกลางของรอบประจำเดือน ให้ร่วม
     เพศก่อนหน้านั้น และไม่จำเป็นต้องงดเว้นการร่วมเพศ
     2. ก่อนร่วมเพศควรสวนล้างช่องคลอดด้วยน้ำที่มีสภาพเป็นกรดอ่อน ๆ โดยใช้น้ำส้มสายชู 2 ช้อนโต๊ะ
     ผสมกับน้ำสะอาด 1 ขวดเบียร์ใหญ่
     3. ควรรับหลั่งน้ำอสุจิก่อนที่ฝ่ายหญิงจะถึงจุดสุดยอด หรือพยายามหลีกเลี่ยงมิให้ฝ่ายหญิงมีความรู้สึก
     ถึงจุดสุดยอด หรือพยายามหลีกเลี่ยงมิให้ฝ่ายหญิงมีความรู้สึกถึงขีดดังกล่าว
      4. ฝ่ายชายควรหลั่งน้ำอสุจิในขณะที่ปลายอวัยวะเพศอยู่ในช่องคลอดเพียงตื้น ๆ